Jouw vrijheid eindigt waar de mijne begint

Jouw vrijheid eindigt waar de mijne begint

Laatste update: 25 augustus, 2016

Vrijheid is het kostbaarste bezit van de mens. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid die te respecteren, ervan te genieten en te voorkomen dat iemand ons die afneemt. We hebben allemaal het recht om vrij te zijn, maar ook het recht om die vrijheid te behouden en er zorg voor te dragen. Dus: hoe kan je zelfs maar denken dat je het recht hebt op zelfs maar het kleinste deel van de vrijheid van je buur?

Wanneer je van je eigen vrijheid geniet, mag dat nooit ten koste van die van je naaste zijn. Denk er eens diep over na, want telkens wanneer je iets neemt dat niet van jou is, lijdt je waardigheid daar een klein beetje onder.

“Vrijheid, Sancho, is van de mooiste geschenken die de mensheid kreeg; er zijn geen schatten begraven op de aarde of verborgen in de zee die de vergelijking waardig zijn. Voor de vrijheid, net zoals voor de eer, mag en moet het leven aangedurfd worden.”

-Miguel de Cervantes-

Vogels

Het geschenk van de vrijheid

Het geschenk van vrij zijn is een fantastisch gegeven waar elke mens op aarde mee geboren wordt. Er zijn echter al zo veel mensen geweest die deze vrijheid misbruikten, dat er wetten werden ontwikkeld om deze te beschermen. Toch worden deze wetten nog te vaak gebroken en dan nog door die mensen die zworen ze te verdedigen.

We mogen het geschenk van vrijheid nooit verwarren met libertinisme. Iemand die zichzelf als vrij beschouwt, heeft nooit het recht iemand anders te benadelen in de naam van die ‘vrijheid’. Daarom mag het geschenk van de vrijheid, dat bij de geboorte aan elk van ons op deze planeet gegeven wordt, nooit begrepen worden op een triviale manier.

Respect moet altijd boven alles anders geplaatst worden, zodat we allemaal samen kunnen wonen en kunnen zeggen dat we allemaal vrij zijn. Dat betekent dat vrijheid dus niet begrepen mag worden als een gebrek aan respect voor je medemens.

“Ik doe jou pijn, want ik ben vrij en mag doen wat ik wil”. Hoe vaak heb je die zin horen vallen? Miljoenen mensen hebben deze uitgesproken als rechtvaardiging voor hun acties, maar beseffen niet dat ze geen vrijheid uitoefenen, maar in feite de vrijheid van de persoon die ze pijn doen stelen.

Vrij denken

In de realiteit leven we in een wereld van wetten die weinig ruimte laten voor je echte vrijheid. We moeten respect hebben voor andere mensen en om de zwakkeren te beschermen tegen diegenen die hun rechten proberen te vertrappelen, moeten er bepaalde maatregelen getroffen worden.

Maar: vrijheid kan niet gewoon gevonden worden in de verplaatsing van de ene plaats naar de andere. Er is nog veel meer te vinden ergens diep in je hart en in je ziel. Je moet gewoon weten hoe in jezelf te kijken en deze vrijheid te vinden. Gelukkig zijn vele van ons vrij om te denken, lief te hebben, te dromen, te voelen, te creëren… Ondanks dat we in een samenleving leven waar veel mensen vaak het gevoel krijgen dat ze niet begrepen worden, is er veel dat we binnen onze eigen wereld kunnen doen.

“Externe vrijheid zal je niet gegeven worden, maar ervaar je door te weten hoe ver je, op een bepaald moment, je interne vrijheid moet ontwikkelen.”

-Mahatma Gandhi-

Wandelen

Enkel wanneer we op onszelf focussen en oefeningen voor authentieke zelfontwikkeling doen, zullen we ontdekken wat vrij zijn echt betekent.

Ergens diep in jezelf, in jouw waarheid, in jouw manier om echt te zijn, in jouw oprechtheid tegenover jezelf ben je echt vrij in de meest strikte betekenis.

Ongepast gebruik van het woord ‘vrijheid’

Vandaag de dag wordt het woord ‘vrijheid’ nogal arbitrair gebruik. ‘De vrijheid om te beslissen’, ‘de vrijheid om te handelen’, ‘vechten voor je vrijheden’ etc…

In vele gevallen is er bij stemmingen of de verkiezingen voor een politiek leider niet echt sprake van vrijheid, aangezien deze beslissingen vaak corrupt zijn of op voorhand vastgelegd worden. In de realiteit gaat het hier dus vaak om situaties die het vrij zijn in principe verzwakken, aangezien ze je verschillende manieren aanbieden om te zijn, te denken of te behoren, maar niet je echte zelf toestaan.

De echte vrijheid is dus in onszelf te vinden. Je oefent deze uit door oprechtheid en toewijding aan je echte zelf. Het maakt niet uit uit welk land je afkomstig bent of wat je identiteitskaart ons vertelt, want dat zijn enkel wettelijke structuren die jou en jouw vrij zijn niet mogen limiteren. Dit zijn enkel belemmeringen.

Daarom moet je dus onthouden dat jouw vrijheid eindigt waar de mijne begint. Je kan jezelf zijn en van je leven genieten, maar je zal nooit het recht bezitten om mij te zeggen hoe ik moet zijn, bij welke groep ik moet horen of wat ik moet denken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.