Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg, niet voor wat jij begrijpt

04 januari, 2017

Mensen hebben het natuurlijke verlangen om zich emotioneel verbonden te voelen met anderen. Met deze intentie kunnen we ons in elkaar inleven, maar binnen deze uitwisselingen bestaat altijd de mogelijkheid op meerdere interpretaties en derhalve op misverstanden.

Interpretaties zijn voor elke persoon verschillend en uniek. Dit kan angst, ruzie’s en emotionele breuken genereren.

“Tussen wat we denken, wat we willen zeggen, wat we denken dat we zeggen, wat we willen horen, wat we horen, wat we denken te begrijpen en wat we begrijpen zijn er negen mogelijkheden om niet begrepen te worden.”
Kubussen

De grootste afstand tussen twee mensen is een misverstand

Soms begrijpen anderen ons niet, zelfs al leggen we de dingen duizend keer uit. Het feit dat ze het niet zien maakt hen niet slecht, dom of onverschillig. Ze zijn gewoonweg andere personen met opvattingen die anders zijn dan die van ons.

Het is natuurlijk om naar bevestiging te zoeken voor onze gevoelens, meningen en overtuigingen, maar deze emotionele behoefte zou niet overmatig moeten zijn en ons doel om begrip te bevorderen uiteraard niet in de weg mogen staan.

We moeten niet vergeten dat wanneer we communiceren, we rekening moeten houden met trots, leefsituaties, vermoeidheid, wantrouwen, interpretaties, gevoelens en allerlei soorten emoties, overtuigingen en gedachten, zowel bijkomend als gevestigd. Op de juiste manier door dit doolhof bewegen kan lastig zijn. Het moeilijkste eraan is in feite het behouden van respect en achtzaamheid voor onszelf en anderen. Wees daarom standvastig en behoud je waardigheid terwijl je de schade ongedaan probeert te maken.

Niet Zien

We moeten verantwoordelijk zijn voor wat we zeggen, maar niet voor wat anderen begrijpen

De mogelijkheid op boosheid en misverstanden is evenredig met de mate waarin we emotioneel betrokken zijn bij de mensen die betrokken zijn in het gesprek. Dat wil zeggen, hoe meer we ons met elkaar verbonden voelen, hoe belangrijker het is dat we onszelf volledig begrepen maken.

Evenzo zal ook de andere persoon geneigd zijn om zijn woorden te beheren op basis van zijn relatie met ons, onze verwachtingen en interesses, evenals de status van jouw persoonlijke situatie.

We moeten ons echter niet rot voelen over misverstanden.

Teleurstelling

Soms, om welke reden dan ook, is iemand iets vatbaarder dan normaal en kunnen we met onze opmerkingen, woorden of daden een verkeerde snaar raken. Dit brengt de stabiliteit van de communicatie in gevaar.

Zoals we zien, zijn er tal van factoren die we moeten overwegen in een uitwisseling. Het is onmogelijk om alles te controleren, onder andere omdat we veranderlijk en ambivalent van aard zijn, waardoor onze interpretaties nog wel eens kunnen variëren.

Wat er echter ook gebeurt in een gesprek en een relatie, we moeten de verantwoordelijkheid nemen om te analyseren wat we kunnen verbeteren en waar we goed in zijn of wat we goed gedaan hebben.
Wegkijken

Als we onszelf temidden van kwaadaardig gedrag of nare opmerkingen bevinden, is het enige wat we kunnen doen een zo duidelijk mogelijke visie proberen over te brengen. Goede bedoelingen hebben en op assertieve en rustige wijze handelen is de beste manier om goede communicatie te waarborgen.

We weten dat we verantwoordelijk zijn voor wat we zeggen en daarom zullen we proberen om dit op de best mogelijke manier te doen, maar interpretaties komen niet voort uit wat wij zeggen, maar eerder vanuit de ander zijn eigen gevoelens, meningen, overtuigingen en andere factoren.