De zes emotionele gaven van het vrouwelijk brein

De zes emotionele gaven van het vrouwelijk brein

Laatste update: 17 november, 2017

Of dit nu het gevolg is van culturele invloeden of gewoon puur een kwestie is van een strenge biologische opmaak, mannen en vrouwen gaan vaak op een andere manier om met hun emoties. Hoe je het ook wendt of keert, gedraagt het vrouwelijk brein zich vaak erg anders dan het mannelijk brein.

Het komt niet vaak voor dat vrouwen een bepaalde mate van frustratie voelen als het gaat om emotionele interacties met de mannen om hen heen. Het komt daarentegen wel vaak voor dat mannen denken dat vrouwen soms op de een of andere manier helderziend zijn.

In sommige opzichten is dit ook zo. Het vrouwelijk brein is een expert in het lezen van gezichtsuitdrukkingen, het interpreteren van de toon waarop iemand praat en het analyseren van emotionele nuances.

Hoewel onze hersenen misschien experts zijn, betekent dit niet dat ze nooit eens een fout maken; soms vergist het vrouwelijk brein zich, met name doordat emotionele aanwijzingen niet objectief zijn. Dit zouden we nooit moeten vergeten.

Vrouw met mooi Lang Zwart Haar en een geweldig vrouwelijk brein

Toch zouden we er werkelijk over na kunnen denken dat mannen en vrouwen in een andere realiteit dan elkaar leven. Laten we daarom eens kijken naar enkele emotionele gaven die vooral vrouwen vaak met elkaar gemeen hebben:

1. De gave van krachtige emoties

Krachtige emoties zijn geen spontane emotionele gemoedstoestanden; het zijn sterke lichamelijke sensaties die krachtige boodschappen overbrengen op onze hersenen.

Door middel van deze krachtige emoties zijn vrouwen in staat om diep contact te leggen met bijvoorbeeld de pijn van een jongvolwassene, de twijfels die hun partner heeft over zijn carrière of het geluk van een vriend die in staat is geweest zijn doelen te bereiken.

Volgens Louann Brizendine zou dit te maken kunnen hebben met de hoeveelheid cellen die in het vrouwelijk brein beschikbaar zijn om lichamelijke sensaties te voelen. Dat wil zeggen, dat de toename van oestrogeen wanneer een meisje de puberteit bereikt ervoor zorgt dat haar hersenen beter in staat zijn om emoties te volgen en voelen.

Vrouw die haar hand voor haar ogen houdt

Het is zelfs zo, dat sommige studies¹ aangeven dat de delen van de hersenen die betrekking hebben op onze emoties bij vrouwen vaak groter en gevoeliger zijn. Dit is de reden waarom er in de hersenen van een vrouw, wanneer zij intuïtief bepaalde dingen aanvoelt, bepaalde gebieden geactiveerd worden, zoals de cortex cingularis anterior en de insula.

Deze structuren en gebieden in de hersenen zijn verantwoordelijk voor het voorspellen, beoordelen, controleren en integreren van negatieve emoties. Daarom interpreteert een vrouw de versnelling in haar hartslag en de knoop in haar maag als zeer intense emoties.

2. De gave om emoties te lezen

Vaak beschikt het vrouwelijk brein over het vermogen om de gedachten, overtuigingen en intenties van anderen op basis van kleine aanwijzingen snel te begrijpen². Geloofd wordt dat deze bekwaamheid het gevolg is van bepaalde handelingen van spiegelneuronen die ervoor zorgen dat ze de gebaren, houdingen, ademhaling, blikken en gezichtsuitdrukkingen van anderen kunnen observeren, imiteren en weerspiegelen.

Vooral het vrouwelijk brein is erg behendig in deze vorm van ‘emotionele weerspiegeling’, waardoor je zou kunnen zeggen dat de neuronen in de hersenen van vrouwen overactief zijn. Dat deze neuronen hun emotionele band met anderen supersterk stimuleren.

Vrouw die via oogcontact met een vogel lijkt te communiceren omdat ze een geweldig vrouwelijk brein heeft

3. De gave om kleine aanwijzingen op te pikken

In extreme gevallen kan deze gave eerder een vloek zijn dan een geschenk. Vrouwen zijn heel goed in staat om hun verdriet en depressie te handhaven, omdat ze vanwege hun biologische opmaak zeer vaak moeten leven met intense emotionele vormen van communicatie.

Zo geven meerdere studies aan³ dat vrouwen emoties negentig procent van de tijd begrijpen door middel van non-verbale communicatie, waardoor ze hier duidelijk veel vaker mee om moeten gaan dan mannen, die emoties veertig procent van de tijd begrijpen door middel van lichamelijke gebaren.

Dit zorgt ervoor dat vrouwen wanneer iets niet goed gaat vaak veel meer belang hechten aan kleine details, aandacht en het vermogen om te luisteren. Emotionele veranderingen kunnen namelijk, zelfs wanneer ze erg subtiel zijn, altijd worden opgevangen.

Man en vrouw die elkaar knuffelen

4. De gave van een emotioneel geheugen

Het vrouwelijk brein onthoudt relaties als een hele film, niet slechts in delen. In het vrouwelijk brein worden emoties zelfs opgeslagen als herinneringen. De amygdala bestudeert elke gebeurtenis aan de hand van de emotionele intensiteit ervan.

In dit opzicht is het makkelijker om deze informatie, die samen met zijn verscheidene emotionele nuances in de hippocampus gebruikt wordt om onze herinneringen vorm te geven en te coderen, op te slaan. Alsof het gaat om gedetailleerde, zintuiglijke foto’s.

5. Het vrouwelijk brein kan niet goed omgaan met woede

Ondanks het gegeven dat vrouwen zeggen dat ze even goed met woede om kunnen gaan als mannen, wordt deze woede op een heel andere en specifieke manier geuit. In dit geval is er namelijk sprake van een structureel verschil in de amygdala (het deel van de hersenen dat over angst, woede en agressie gaat).

Zo is de amygdala bij mannen namelijk iets groter. Het deel van de hersenen dat dit soort situaties onder controle moeten houden (prefrontale cortex), is echter juist bij vrouwen een vrij stuk groter. Daarnaast kan ook de hoeveelheid receptoren voor het hormoon testosteron van de ene op de andere persoon verschillend zijn.

Elfje die haar hoofd tegen de slurf van een olifant houdt

Met andere woorden: de manier waarop een vrouw met woede omgaat heeft niet alleen te maken met sociale en opvoedende normen, maar ook vaak met de neiging die het vrouwelijk brein heeft om situaties in overweging te nemen en de gevolgen van een conflict te voorkomen.

In die zin zou je kunnen zeggen dat er bij vrouwen doorgaans sprake is van nog een fase in het verwerkingsproces van emoties, die bijdraagt aan het herkauwen of doorspitten van de intensiteit, oorzaken en gevolgen van een situatie, voordat ze op een verhitte manier reageren.

6. De gave van intense gevoeligheid

Het is niet erg verrassend dat een groot deel van de hoogsensitieve mensen (HSP) op deze aarde uit vrouwen bestaat. Angst, stress, genen, oestrogeen, progesteron en de samenstelling van de hersenen komen vaak op zo’n manier samen dat de kans op emotionele stoornissen, zoals depressie en angst, vaak erg groot is.

Sommige wetenschappers beweren dat de gevoeligheid voor bepaalde mutaties van het hormoon oestrogeen, zoals CREB-1, het vrouwelijk brein kwetsbaarder maken voor biochemische onevenwichtigheden, waardoor het moeilijker is om een gezonde emotionele gemoedstoestand te ontwikkelen.

Vrouw wiens haar verandert in blaadjes waarvan er sommige op vogels lijken

Het is een onbetwistbaar gegeven dat het vrouwelijk brein over geweldige vermogens beschikt als het aankomt op het verwerken van emoties. We hopen dat je na het lezen van deze zes gaven of karakteristieken van het vrouwelijk brein een beter begrip hebt van het gegeven dat elke persoon in zijn eigen lichamelijke, alsook psychologische, sociale realiteit leeft, iets dat ons ongetwijfeld de kans geeft om unieke, authentieke en oprechte mensen te zijn.

Referenties

1. Butler, (2005). Fear-related activity in subgenual anterior cingulate differs between men and women. Neuroreport, 16 (11): 1233-36

Levenson (2003). Blood, sweat and fears: The automatic architecture of emotion. Ann NY Acad Sci 1000: 348-66

2. Pujol (2002). Anatomical variability of the anterior cingulate gyrus and basic dimensions of human personality. Neuroimage, 15 (4): 847-55.

3. Mannning, J. T. et al (2004) Sex and ethnic differences in 2nd to 4th digit ratio of children. Early Hum Dev, 80(2) 39-46.

Opmerking

Mocht je meer willen leren over dit onderwerp, dan raden wij aan dat je het boek The Female Brain van Louann Brizendine leest.  Wellicht ook interessant voor jou

Het geweldige brein van een vrouw van boven de veertig
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Het geweldige brein van een vrouw van boven de veertig

Het brein van een vrouw van boven de veertig is fantastisch. Dit is het moment waarop een vrouw meer aan zichzelf en haar eigen dromen begint te de...