De Maudsley-benadering bij anorexia nervosa

De Maudsley-benadering is een empirisch ondersteunde gezinsgerichte therapie voor de behandeling van anorexia nervosa bij tieners. In tegenstelling tot andere benaderingen, neemt het de schuld van de stoornis van de familie of de patiënt weg.
De Maudsley-benadering bij anorexia nervosa

Laatste update: 24 oktober, 2020

De Maudsley-benadering is een gezinsgerichte therapie voor personen jonger dan 18 jaar die lijden aan anorexia nervosa. Christopher Dare en zijn collega’s van het Maudsley Hospital in Londen hebben deze methode ontwikkeld.

De eerste keer dat anorexia nervosa werd vsdtgesteld, was meer dan 125 jaar geleden. Deze aandoening brengt patiënten en hun families echter nog steeds in verwarring. Het brengt tot op de dag van vandaag zelfs artsen nog in verwarring. Eén ding is zeker: behandelingen zijn over het algemeen effectief bij het herstellen van het gewicht.

Desondanks kunnen veel ervan schadelijk zijn voor het gezins-, sociale en educatieve leven van de tiener. Daarnaast is gewichtsherstel alleen niet voldoende voor herstel, dus terugval komt vaak voor.

De Maudsley-benadering van anorexia nervosa is een succesvol en alternatief poliklinisch model voor de dure ziekenhuisopnameprogramma’s waarover het Maudsley Hospital beschikte.

De Maudsley-benadering voor de behandeling van anorexia nervosa

Professionals hebben slechts een paar gecontroleerde klinische onderzoeken uitgevoerd om effectieve ambulante behandelingen voor tieners met anorexia nervosa te onderzoeken.

Hoewel het onderzoek niet uitgebreid is, zijn recent gepubliceerde rapporten over de behandeling van anorexia nervosa bij adolescenten zeer bemoedigend over de werkzaamheid van de Maudsley-benadering.

Na beoordeling van al het onderzoek van het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Engeland, concludeerden artsen dat alle gezondheidsdiensten voorrang zouden moeten geven aan gezinsgerichte therapieën als het gaat om deze aandoening.

Daarom lijkt de Maudsley-benadering een uitstekende behandelingsoptie te zijn. In veel boeken wordt uitgelegd wat deze therapie inhoudt. Daarnaast is de Maudsley-benadering erop gericht om de verkeerde toerekening van schuld voor de ziekte van de patiënt te corrigeren.

Het probeert de ouders en de patiënt te laten zien dat zij geen schuld hebben aan het optreden van deze ziekte. Geen van beide is er verantwoordelijk voor. Daarom volgt deze methode een theoretisch agnostische benadering van de etiologie van anorexia.

Fasen van de Maudsley-benadering

De Maudsley-benadering doorloopt drie duidelijk omschreven fasen. De patiënt en zijn of haar familie voeren deze fasen uit binnen 15-20 behandelsessies over een periode van ongeveer 12 maanden.

Fase I: gewichtsherstel

In fase I, ook wel de gewichtsherstelfase genoemd, richt de therapeut zich op de gevaren van ernstige ondervoeding bij anorexia nervosa. Het behandelt symptomen zoals:

  • onderkoeling
  • veranderingen in groeihormonen
  • hartstoornissen
  • cognitieve en emotionele veranderingen

Tijdens deze fase evalueert de professional het typische familiale interactiepatroon van de patiënt en zijn of haar eetgewoonten.

De therapeut zal er alles aan doen om ouders te helpen bij hun gezamenlijke poging om het gewicht van hun kind te herstellen. Het grootste deel van deze eerste fase bestaat uit het trainen van ouders om succes te hebben bij gewichtsherstel.

Het herstructureren van de relatie van de tiener met hun broers, zussen of leeftijdsgenoten is ook erg belangrijk. Dit zal hen helpen om sterkere, meer op hun leeftijd afgestemde relaties te vormen in plaats van ‘betrokken’ te zijn bij een eenvoudige ouderschapsrelatie.

De Maudsley-benadering bij anorexia nervosa

Fase II: de controle over de voeding van de patiënt herstellen

Fase II van de behandeling richt zich op het aanmoedigen van de ouders om hun kind te helpen meer controle over voedsel te krijgen. Symptomen zijn nog steeds het belangrijkste discussiepunt tussen de therapeut en het gezin. Desondanks stimuleert de therapeut geleidelijk gewichtstoename.

Bovendien is het tijdens deze fase belangrijk om eventuele andere algemene problemen of moeilijkheden in de gezinsrelatie aan te pakken. Alle betrokkenen werken samen om zich te richten op al die zorgen die het gezin uit moest stellen. De professional analyseert vooral het effect dat sommige van die problemen hebben gehad op de taak om aan te komen.

Fase III: verwezenlijken van een gezonde identiteit

Fase III begint wanneer de patiënt zichzelf allereerst niet langer uithongert en ten tweede wanneer de patiënt zijn of haar gewicht boven 95% van het ideale gewicht kan houden.

De focus van de behandeling begint te veranderen. Nu begint de analyse van de impact die anorexia nervosa op het individu heeft gehad. Door deze studie begint de tiener een gezonde identiteit te verwezenlijken. Dit impliceert een herziening van de centrale problemen van de adolescentie, evenals ondersteuning voor meer persoonlijke autonomie van de patiënt.

Vanaf dit moment werken onderzoeksprofessionals aan het ontwikkelen van passende ouderlijke grenzen en helpen ze hen bij het reorganiseren van hun leven om hun kind een goede verzelfstandiging te geven.

Tiener met anorexia nervosa in therapie

De veelbelovendheid van de Maudsley-benadering

Samengevat, deze benadering is veelbelovend voor de meeste tieners die relatief kort ziek zijn (ongeveer minder dan drie jaar). Deze gezinsbehandeling kan ziekenhuisopname voorkomen en de tieners helpen bij hun herstel, aangezien het de ouders van de patiënt beschouwt als een hulpmiddel dat een actieve rol zou moeten spelen bij de behandeling.  Wellicht ook interessant voor jou

Het verband tussen gezinsdynamiek en eetstoornissen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Het verband tussen gezinsdynamiek en eetstoornissen

In dit artikel bespreken we het verband tussen de gezinsdynamiek en eetstoornissen. Sommige studies houden rekening met de invloed van de familiele...


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.