De INFP-persoonlijkheid volgens Carl Jung

De INFP-persoonlijkheid volgens Carl Jung
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 11 oktober, 2022

Volgens de theorieën van Carl Jung is het profiel van de INFP-persoonlijkheid dat van idealistische en gevoelige mensen. Men omschrijft ze als helers omdat ze zich bezig houden met hun eigen welzijn en met het welzijn van anderen.

Mensen met een INFP-persoonlijkheid zijn introvert, intuïtief en opmerkzaam. Volgens Carl Jung zijn ze ook gevoelig, creatief en onafhankelijk. Bovendien zijn het ook vaak gezellige en mededogende idealisten. Om deze reden zijn deze mensen bemiddelaars. Ze zorgen immers voor hun eigen persoonlijke groei en bevorderen ook de groei van anderen.

Het boek van Carl Jung, Psychologische Typen, en zijn theorieën over de persoonlijkheid zorgden voor een doorbraak. Tijdens het tijdperk waarin de psychologie nog een nieuw vakgebied was, wou de beroemde Zwitserse psychiater de grondslagen van een persoonlijkheidsmodel vastleggen. Het was gebaseerd op een bijzondere maar revolutionaire aanpak.

Hij introduceerde immers de begrippen introvert en extravert. Hij stelde echter dat deze dimensies voor als het resultaat van een continuüm. In dit continuüm kunnen subjectieve en waarnemingsfenomenen zich onderling met elkaar vermengen.

Op basis hiervan begrijpen we dat niemand totaal “introvert” of “extravert” is. We bevinden ons allemaal eerder in een spectrum dat opgebouwd is uit andere vormen van dynamiek en wezenlijke aspecten.

Persoonlijkheidstypologieën

De persoonlijkheidstheorie van Carl Jung bestaat uit acht typologieën. Tientallen jaren later dook de Myers-Briggs Type Indicator op. Die was samengesteld uit 16 subtypen binnen die typologieën. Deze modellen zijn niet zo populair als andere modellen zoals de 16PF vragenlijst van Raymond Cattell.

Toch hebben onderzoeken aangetoond dat de theorie van Jung een heel doeltreffend instrument is voor zelfreflectie. Een voorbeeld is het onderzoek dat David J. Pittinger van de Marshall University uitgevoerd heeft. In dit artikel hebben we het over de INFP-persoonlijkheid.

“Jouw visies zullen alleen duidelijk worden wanneer je in je eigen hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, wordt wakker.”

-Carl Jung-

Persoonlijkheidstypologieën

Wat zijn de kenmerken van de INFP-persoonlijkheid?

Volgens het model van Myers-Briggs is de INFP-persoonlijkheid het resultaat van de interactie tussen vier basisdimensies:

  • Introversie: De manier waarop ze hun energie, aandacht, gedachten en interactie gebruiken en kanaliseren.
  • Intuïtie: De waarop ze hun werkelijkheid verwerken van waaruit ze tot besluiten komen en de kleine details waarderen.
  • Voelen: Mensen met een INFP-persoonlijkheid hebben de neiging hun beslissingen te baseren op hun gevoelens.
  • Waarneming: Wat betreft organiseren en op hun omgeving reageren, gaan ze op een spontane manier te werk en vertrouwen ze altijd op deze basisdimensie.

Dit profieltype beantwoordt dus aan de afkorting INFP ( Introversion, Intuition, Feeling, Perception). Katharine Briggs en Isabel Myers zijn de ontwerpers van dit meetinstrument.

Zij omschreven het als een helende typologie. Dit betekent dat mensen met de INFP-persoonlijkheid idealistische personen die geluk willen brengen Ze bevorderen ook hun eigen persoonlijke groei en die van anderen.

Laten we nu eens enkele kenmerken die bepalend zijn voor de INFP-persoonlijkheid, van dichtbij bekijken.

Het zijn idealisten die het goede in de wereld zien

De auteurs van deze vragenlijst wijzen erop dat slechts 4% van de bevolking INFP is.

  • Het zijn mensen die volgens hun idealen leven. Ze geloven in de natuurlijke goedheid van de wereld.
  • Dat idealisme is echter niet passief. Dit profiel houdt namelijk ook een stevige maar stilzwijgende betrokkenheid in.
  • Het zijn introverte mensen. Weinigen kennen daarom de diepten van hun idealen of van hun persoonlijke inzet.
  • Ze aarzelen niet om hun eigen persoonlijke pad op basis van deze principes uit te stippelen. Vele mensen begrijpen hen echter niet of kennen hen niet echt.

Mensen met een INFP-persoonlijkheid zijn ethisch en meedogend

Voor hen is het duidelijk wat goed is en wat niet. Ze aarzelen ook niet om te blijven vasthouden aan hun overtuigingen. Ze tonen respect, mededogen en aandacht voor anderen. Dit doen ze door middel van eenvoudige maar diepgaande daden. Bovendien zijn ze rustig en discreet.

Ethische en meedogende persoonlijkheid

Onafhankelijk

We kunnen zeggen dat mensen met een INFP-persoonlijkheid gevoelig zijn maar toch zeker van zichzelf. Bovendien zijn ze introvert en gereserveerd terwijl ze nooit besluiteloos zijn als ze beslissingen moeten nemen.

Dit doen ze op basis van hun intuïtie omdat ze vertrouwen op hun innerlijke stem. De reden waarom ze dit op die manier doen, is dat ze idealisten zijn en geloven dat de wereld in zijn zuiverste vorm edel en goed is.

Artistiek, gevoelig en zorgeloos

De INFP-persoonlijkheid is meestal gericht op kunst, schrijven en fotografie. Dit zijn immers middelen waarmee de persoon zijn emoties, idealen en hun zelfzekere en optimistische innerlijke wereld tot uiting kunnen brengen.

Zelf zijn het heel gevoelige individuen. Het gevolg hiervan is dat ze kleine details en gewaarwordingen waarderen. Ze weten bovendien ook hoe ze op een eenvoudige maar magische manier in verbindingen kunnen komen met mensen. Deze mensen zijn geen grote praters. Ze zijn echter goed in luisteren, anderen ondersteunen en er zijn wanneer ze echt nodig zijn.

Anderzijds moeten we ook vermelden dat ze graag op een instinctieve manier handelen. Ze hoeven dingen niet vooraf te plannen of een agenda bij zich te hebben. Voor hen is het niet nodig dingen te organiseren of taken te plannen. Vandaar dat hun huis en kantoor enigszins ongeorganiseerd zijn. Dat komt omdat ze voorrang geven aan andere dingen.

De INFP-persoonlijkheid, artistiek, gevoelig en zorgeloos

Tot besluit vatten we samen. We hebben dus gezien dat de INFP-persoonlijkheid uit idealisme, goedheid en artistieke interesses bestaat. Deze mensen zijn ook vaak ontgoocheld. De reden is dat ze hun verwachtingen van de wereld en de mensen die de wereld bevolken, blijven stimuleren en in stand houden. Precies dit leidt dan tot teleurstellingen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Gustav, Carl. Jung (2008). Tipos psicológicos. Edhasa

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.