Daarom is het goed om kinderen voor te lezen

Daarom is het goed om kinderen voor te lezen

Laatste update: 02 februari, 2017

Pinocchio is een van de meest klassieke verhalen voor kinderen. Het vertelt het verhaal van een houten pop die tot leven komt dankzij een goede fee die de wens van de oude man Geppetto vervult. Geppetto stuurt Pinocchio naar school, maar Pinocchio komt, in plaats van naar school te gaan, terecht in een hoop problemen als gevolg van zijn leugens en ongehoorzaamheid. Op het einde leert Pinocchio zijn les en de goede fee beloont hem door hem in een echte jongen te veranderen.

Dit verhaal leert kinderen de waarde van het vertellen van de waarheid, van gehoorzaam en eerlijk zijn en van handelen uit liefde. Waarden zijn slechts een deel van de voordelen die verhalen hebben voor kinderen. Het andere deel heeft te maken met de ontwikkeling van de creativiteit, het ontwikkelen van de gewoonte van het lezen, het verbeteren van het schrijven en het creëren van gedeelde, intieme momenten.

“Creativiteit vereist de moed om zekerheden te laten gaan.”

-Erich Fromm-

Het leren van waarden

Kinderen hebben een groot vermogen om te leren, omdat hun onverzadigbare nieuwsgierigheid een groot deel van het werk doet. We kunnen verhalen dus gebruiken om hen waarden zoals vriendschap, respect, eerlijkheid, vrijgevigheid, bescheidenheid, loyaliteit en meer te leren. Op deze manier zullen ze makkelijk en plezierig leren dat elke actie bepaalde gevolgen moet hebben.

Door middel van verhalen leren kinderen andere personages, andere culturen en andere manieren van denken en voelen kennen, die hen zullen helpen begrijpen waarom ze zich op een bepaalde manier voelen of waarom er mensen zijn die anders zijn als het gaat om hun religie, cultuur en waarden.

Het verbetert het begrijpend lezen en moedigt de gewoonte om te lezen aan

Het voorlezen van verhalen aan onze kinderen helpt bij het verbeteren van hun leesvaardigheid. Dit is een basisvaardigheid die zich uitbreidt in een reeks van gerelateerde vaardigheden: beheersing van de gesproken taal, plezier in het lezen en kritisch denken. De ontwikkeling van begrijpend lezen geeft kinderen de middelen die nodig zijn voor het academische, professionele en sociale leven.

Lezende Kinderen

Het weten hoe je  moet lezen is niet alleen de vaardigheid om letters te interpreteren en ze correct uit te spreken; het is ook de vaardigheid om te begrijpen wat er wordt gelezen, om te weten wat de schrijver bedoelt en om onze eigen mening hierover te vormen. Daarom is het een kwestie van betekenis aan de tekst geven die we lezen en onze eigen conclusies trekken.

Het delen van momenten samen met kinderen

Als we iedere dag een moment besteden aan het lezen samen met onze kinderen  zullen we de band en het wederzijdse begrip met hen versterken. Dit maakt het voor kinderen makkelijker om in veiligheid een gezonde vorm van eigenwaarde te ontwikkelen.

“Sprookjes zijn meer dan waar – niet omdat ze kinderen vertellen dat draken bestaan, maar omdat ze leren dat draken verslagen kunnen worden.”

-Gilbert Keith Chesterton-

Het verbetert het schrijven

Lezen en schrijven zijn sterk met elkaar verbonden. Een goede lezer is vaak ook een goede schrijver. Schrijven staat kinderen toe om hun gedachten op orde te brengen en zichzelf te uiten. Schrijven verbetert de concentratie en reflectie, want het vereist veel speciale aandacht.

Toen het Finse schoolsysteem besloot om alle schriftelijke taken naar de computer te verplaatsen, zodat schrijven met de hand eigenlijk niet meer nodig was, veroorzaakte dat nogal een debat. Ook al neemt nieuwe technologie de plaats in van het handschrift, toch moeten we niet vergeten dat het ook een aantal voordelen heeft om dingen met de hand te kunnen schrijven: het maakt het makkelijker om je te concentreren, ons brein wordt geactiveerd, het stelt ons in staat om de tijd te nemen om na te denken over wat we willen zeggen, het stimuleert de taalstructuur en het is een meer natuurlijke beweging voor ons dan het werken op keyboards en beeldschermen.

Wetenschappers van de Universiteit van Indiana voerden een aantal experimenten uit, die bewezen dat meer hersengebieden worden geactiveerd en het leren van vormen, symbolen en talen wordt verbeterd door het schrijven van dingen met de hand. Bovendien, zoals de auteurs van de studie uitleggen, helpt het om gedachten en ideeën beter te uiten.

Tot slot: laten we niet vergeten dat we allemaal ons eigen unieke handschrift hebben. Het kan mooi of rommelig zijn, maar het zal altijd een unieke manier zijn om ons te identificeren.

Het verbetert de creativiteit

Creativiteit is het genereren van nieuwe ideeën of concepten of nieuwe associaties tussen bekende ideeën en concepten, iets wat gewoonlijk originele oplossingen produceert.

Spelende Kinderen

Het voorlezen van verhalen geeft onze kleintjes de ingrediënten die nodig zijn om hun fantasie op gang te krijgen en te beginnen met het stellen van vragen, zonder dat ze het gevoel hebben om deze te beantwoorden als reactie op een reële situatie. Bovendien zullen ze door middel van verhalen denkbeeldige plaatsen en fantastische figuren leren kennen en leren dat de verbeelding geen grenzen heeft.

“Verbeelding is belangrijker dan kennis.”

-Albert Einstein-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.