Curiositeiten over Freuds theorie over de onbewuste geest

Freud vertegenwoordigt het toppunt van kritiek en tegelijkertijd het verval ervan. Zijn theorie over de onbewuste geest is een voorbeeld.
Curiositeiten over Freuds theorie over de onbewuste geest

Laatste update: 01 februari, 2022

Freuds psychoanalytische theorie van de onbewuste geest heeft sterke afwijzingen ontvangen. Het heeft geleid tot discussies over de geldigheid van zijn methodologie, maar niemand kan kritiek hebben op het feit dat het in die tijd een belangrijke vooruitgang betekende voor de filosofie, psychologie en wetenschappelijke geneeskunde.

Of je het nu overwegen pseudowetenschap of wetenschap, Freuds theorieën over de vernietiging van het concept van de id door de studie van het onbewuste gedachten had een belangrijke invloed op elke discipline in de 20e eeuw.

In het wonderland van de geest zou ik zo vrij moeten zijn als een ander.

-Helen Keller-

Curiositeiten van de geest volgens Freud

Verlangen en onderdrukking

Als mensen hebben we allemaal verlangens en onderdrukkingen waarvan we voelen dat we die moeten beheersen in het bijzijn van anderen. Soms zijn we ons daar niet eens van bewust omdat het onbewuste dat aanstuurt.

We gedragen ons vaak op manieren die de cultuur zal accepteren. In plaats van op manieren waarvan we denken dat ze ons gelukkig zouden maken. Onze verlangens worden bij deze gelegenheden gefrustreerd omdat ze als immoreel, illegaal of ongepast worden beschouwd.

Deze tegenstrijdigheden komen op een onbewuste manier naar voren in onze dromen , fantasieën of versprekingen. Waarom voelen we ons zo beperkt door wat anderen over ons denken?

Meisje ruikt aan bloem

Ego, id en superego

In 1923 legde Freud uit dat de geest in drie delen is verdeeld. Aan de ene kant hebben we het bewuste deel van de geest, het ‘ego’, dat de gecontroleerde aspecten van onszelf vertegenwoordigt. Aan de andere kant is de “id” de onbewuste geest die wordt bestuurd door het principe van plezier.

Ten slotte hebben we het ‘superego’, dat bestaat uit de morele normen die we ons sinds onze kindertijd eigen hebben gemaakt en dat culmineert in zowel schuldgevoel als moraliteit.

Krankzinnigheid

Net zoals de oude denkers geloofden, heeft de menselijke geest harmonie nodig. We praten niet langer over de hersencellen die de vier lichaamssappen in evenwicht houden. Eerder over de drie hierboven genoemde delen van de geest. Volgens Freud veroorzaken onevenwichtigheden neurose of psychose.

Dit was destijds een belangrijke bewering. Het was namelijk de eerste keer dat men krankzinnigheid beschouwde als onafhankelijk van mentale of fysieke verwondingen.

Curiositeiten over de theorie van het onbewuste en de toepassing van de psychoanalytische methode

  1. Kracht van taal: wanneer een patiënt zich vanwege een probleem wil onderwerpen aan een onderzoek van zijn onderbewustzijn, valt de remedie terug op het gesproken woord. Taal is de plaats waar innerlijke conflicten kunnen worden herkend, dus de persoon spreekt zonder beperkingen over elk onderwerp.

Het onbewuste is gestructureerd als een taal.

– Jacques-Marie Émile Lacan –

  1. Vrije associatie : door middel van taal drukt de patiënt inhouden uit die voor hem nog onbewust zijn, die hij niet op een oppervlakkige manier herkent vanwege zijn “ego.”
  2. Droominterpretatie: als onze dromen een van de manieren zijn waarop onze innerlijke verlangens zich manifesteren, moeten deze worden bestudeerd. Hierdoor kunnen trauma’s en conflicten zichtbaar worden, zodat ze kunnen worden opgelost. Je weet al dat we zijn wat we dromen en we dromen wat we zijn.
Dromenvanger
  1. Rol van de psychoanalyticus: alleen dit laatste punt is wat de psychoanalyticus bereid is te doen. Hij staat de bewuste studie van iemands onbewuste geest toe.

-Zou het helpen als je je onderbewustzijn zou vertellen om te settelen?

– Het is mijn onderbewustzijn. Me herinneren? Ik kan het niet beheersen.

-Nolan, Inception

  1. Cultuur: dit is een middel om het onderwerp vorm te geven. Terugkoppeling. Elke tijdsperiode heeft eigenaardigheden die de psychoanalytici moeten bestuderen om te begrijpen wat de effecten op de patiënt zijn.

De symptomen van psychologische pathologieën nemen vormen aan die passen bij de samenlevingen waarin de proefpersonen leven.
-Nora Sternberg de Rabinovich-

  1. Het Oedipuscomplex: dit is misschien wel de grootste curiositeit in de theorie van het onbewuste. Freud wees er in zijn studies op dat mannen drijven op instincten. Een daarvan is bijvoorbeeld het bekende ‘doden van de vader ‘. De moederfiguur wordt de onthuller, het essentiële wezen, en een van de verlangens van het subject is om de plaats van zijn vaderfiguur in te nemen.

Tot slot

Cultuur speelt, zoals we hebben gezegd, een belangrijke rol bij de realisatie van het ‘ego’. Op deze manier is het ook verantwoordelijk om te voorkomen dat dit verlangen wordt gerealiseerd. Iets dat moraliteit en religie met zich meebrengt. Repressie en het Oedipus-complex kunnen pathologieën worden. Wellicht ook interessant voor jou

Waarom was Sigmund Freud een revolutionair?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Waarom was Sigmund Freud een revolutionair?

Freud heeft de grondvesten van de psychologie laten wankelen. We kunnen Freud een revolutionair noemen wegens zijn visie op mensen en op de geest.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.