Cultuur

In deze cultuursectie vind je het laatste nieuws over psychologie. Ontdek meer over literaire onderwerpen, artikelen, filosofie en ontdek onze verhalen en reflecties. Omdat er geen betere manier is om de geest te stimuleren dan cultuur in al zijn verschillende vormen: cinema, muziek, boeken …

De neolithische revolutie

Mensen ontwikkelen zich in de loop van de tijd. Elke generatie is weer verder dan de vorige. Elke nieuwe uitvinding leidt tot een betere wereld. Maar is dit echt zo? We zijn ons allemaal bewust van de huidige en afgelopen…

Het belang van educatieve stimulansen

Ons onderwijssysteem moet rekening houden met educatieve stimulansen. Om educatie zo kwalitatief hoog mogelijk te maken hebben we een onderwijssysteem nodig dat leerlingen helpt om taken onder ogen te zien en uitdagingen te overwinnen. Om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden,…

Intrinsieke motivatie: de zoektocht naar betekenis

De zoektocht naar betekenis is de sleutel tot intrinsieke motivatie en persoonlijke vervulling. Jezelf een doel stellen en bepalen wat het meest belangrijk voor je is in het leven zal namelijk dagelijks richting geven aan je leven. Dit is de…

Wat is het belang van een onderwijspsycholoog?

In dit artikel richten we ons op het belang van een onderwijspsycholoog op school. Scholen, en andere onderwijsinstellingen, zijn de plaatsen waar de meeste onderwijspsychologen na hun studie gaan werken. Maar welke rol spelen zij binnen het onderwijs? Wat doen…

Wat is het effect van nicotine op de hersenen?

Lange tijd negeerden veel mensen het feit dat nicotinegebruik tot verslaving kan leiden. Wetenschappers hebben echter ontdekt dat deze stof kan leiden tot een afhankelijkheid die vergelijkbaar is met die van harddrugs zoals cocaïne of amfetaminen. In dit artikel kijken…

De vier types boeddhisme die er zijn

Boeddhisme volgt geen vaste machtshiërarchie zoals veel andere religies doen. In andere religies staat degene die de wijsheden uit de heilige teksten bewaakt, bovenaan. Dit geldt niet voor het boeddhisme. Er zijn echter wel verschillende stromingen, scholen of types boeddhisme. De organisatiestructuren…

De gevolgen van baanonzekerheid voor de gezondheid

In de afgelopen jaren is er in veel landen sprake geweest van recessie. Een van de meestvoorkomende gevolgen van een recessie is baanonzekerheid. Minder stabiele banen en meer part-time banen of nulurencontracten hebben invloed op zowel de oudste als de…

Vijf prachtige citaten van Kenzaburō Ōe

Veel citaten van Kenzaburō Ōe zijn een weerspiegeling van zijn persoonlijke tragedies en de verschrikkelijke dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Kenzaburō Ōe is daarom een van de belangrijkste en meest diepzinnige schrijvers van de twintigste eeuw. Kenzaburō…

Als je familie invloed heeft op je relatie

Als je familie invloed heeft op je relatie, kan dit heel ingewikkeld worden. Misschien moet je leren omgaan met situaties waar je niet op voorbereid bent en waar je niet om hebt gevraagd. Hoewel we dit misschien niet altijd zo…

Wat is een informatiemaatschappij precies?

Tegenwoordig leven we in een informatiemaatschappij. Hiermee bedoelen we dat we leven in een ecosysteem dat wordt geconditioneerd door de beschikbare technologie die snelle toegang tot en verspreiding van informatie mogelijk maakt. Als we eens goed om ons heen zouden…

Conceptuele veranderingstheorie

Sommige wetenschapsgerelateerde schoolvakken vereisen veel cognitieve inspanning. Dit komt vooral door het feit dat de leerlingen de inhoud door en door moeten begrijpen, iets dat de huidige onderwijsmethoden leerlingen niet helpen bereiken. In dit opzicht dient de conceptuele veranderingstheorie om…

Drie technieken van politieke propaganda

Hoewel politieke propaganda tegen het einde van de 20e eeuw niet meer gebruikt werd, zijn de effecten ervan zelfs vandaag de dag nog merkbaar. Tegenwoordig wordt dit concept door middel van sociale media en andere platforms gecamoufleerd als overreding of…

Antonin Artaud: vijf interessante citaten

De citaten van Antonin Artaud zijn prachtig. Antoin bewandelde praktisch alle literaire genres, hoewel hij beroemd werd als dichter en toneelschrijver. Daarnaast is hij bekend als de maker van The Theatre of Cruelty. Men kan zeggen dat alle moderne theaters hun toevlucht nemen…

Sociale dramaturgie: de maskers die we dragen

We kunnen de manier waarop met anderen omgaan analyseren alsof we naar een toneelstuk kijken. Soms is het namelijk alsof ons sociale leven bestaat uit een reeks maskerades. Sociale dramaturgie is een micro-sociologische benadering die zich richt op de studie…

Ziekte en schuldgevoel: wat is de connectie?

Ziekte en schuldgevoel is een slechte combinatie die veel mensen treft. Wanneer sommige mensen gezondheidsproblemen hebben voelen ze zich ook vaak schuldig. Vragen als “Waarom ik?” of “Zal ik sterk genoeg zijn?” zijn vragen die ze zich vaak stellen wat…

Schrap deze vier gewoonten die jouw slaap aantasten

Voel jij je uitgeput en ongemotiveerd? Stress, verantwoordelijkheden, deadlines en onverwachte gebeurtenissen nemen veel tijd in beslag. Ze kunnen tot uitputting leiden. Vooral als je niet goed slaapt. Het is cruciaal dat je de gewoonten herkent die jouw slaap aantasten.…

De dans van de bosgeesten: een prachtige Japanse fabel

Deze Japanse fabel over bosgeesten vertelt ons dat, ergens heel ver weg, twee mannen op dezelfde dag werden geboren, op hetzelfde tijdstip. Beiden kwamen uit arme families. En tot ieders verrassing, kwamen zij ter wereld met een identieke lichamelijke afwijking:…