Het belang van routine voor kinderen

Het belang van routine voor kinderen

Laatste update: 13 juli, 2017

De gevierde Oostenrijkse onderwijzer en psychiater Rudolf Dreikurs stelde dat “Routine voor een kind is wat muren zijn voor een huis; het geeft grenzen en dimensies aan zijn leven. Geen enkel kind voelt zich op zijn gemak in een situatie waarin hij niet precies weet wat hij kan verwachten. Routine geeft een gevoel van veiligheid. Een vastgestelde routine zorgt tevens voor een gevoel van orde waaruit vrijheid groeit.”

De methode die Dreikurs ontwikkelde voor het begrijpen en onderwijzen van kinderen laat zien hoe we door middel van behulpzaam gedrag de vermogens van kinderen kunnen stimuleren zonder te hoeven straffen of belonen.

Volgens Dreikurs komt slecht gedrag voort uit een gebrek aan respect voor de sociale groep waartoe men behoort. Wanneer dit zich voordoet in de geest van een kind dat zich aan het ontwikkelen is, dan resulteert dit in verkeerde doelen, zoals ontoereikendheid, macht, wraak en aandacht.

Routines en gewoontes bij kinderen

Laten we even verder borduren op deze gedachten van Dreikurs. Het is duidelijk dat het opvoeden van kinderen zonder ze een zeker gevoel van verantwoordelijkheid en veiligheid mee te geven toekomstige volwassenen creëert met ernstige gedragsproblemen.

Routine

Maar hoe breng je deze wereld van veiligheid, beperkingen en kennis van hun omgeving op kinderen over? Door middel van routines en gewoontes. Dit is een manier om kinderen een vredige en stabiele omgeving te bieden waarin ze op constructieve wijze kunnen leren en een zelfverzekerde en bewuste persoonlijkheid kunnen ontwikkelen.

Wat is een gewoonte?

Een gewoonte is een mechanisme van stabiliteit dat gunstige omstandigheden biedt voor het individu om zijn vaardigheden te ontwikkelen. Het verwijst naar houdingen, gedragingen en praktijken die leiden tot de vorming van leerpatronen in verschillende situaties, van veters strikken tot het inplannen van huiswerk.

Wat is een routine?

Routine verwijst naar een persoonlijke gewoonte die is vastgesteld omdat zij werkelijk praktisch is, zonder de noodzaak van aanpassing of flexibiliteit. Een simpel voorbeeld is het poetsen van de tanden na het eten.

De voordelen van routines en gewoontes

Zowel gewoontes als routines zijn van vitaal belang voor kinderen. Ze voorzien het kind niet alleen van een stabiele, vredige omgeving waarin het zich veilig voelt, maar ook van een zeker gevoel van regelmaat, constantheid en volhardendheid, wat behulpzaam is voor diens ontwikkeling tot volwassen mens.

Dingen doen die ze hartstikke goed kunnen creëert een staat van rust die hen het gevoel kan geven dat ze bekwaam zijn. Het is tevens belangrijk om op te merken dat wanneer kinderen geboren worden zij terechtkomen in een wereld die ze nog helemaal niet kennen. De eerste maanden van hun leven zijn een volledige ontdekking van hun omgeving. Ouders en verzorgers zijn hun eerste gidsen in het leven. Het is noodzakelijk om een stabiele omgeving te bewerkstelligen met schema’s, routines, gewoonten en activiteiten die herhaald worden totdat het kind zich de vaardigheid eigen maakt en deze handelingen zelf op een veilige en bijna onbewuste manier uit kan voeren.
Routine

Het systeem dat ouders voor hun kinderen tot stand brengen stelt het kind in staat om zijn eigen schema te ontwikkelen. Op deze manier zal elk kind zijn wereld beetje bij beetje leren kennen en deze veranderen in een voorspelbare plek die daardoor veilig en stabiel is.

Routines zijn van vitaal belang voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Vastgestelde eetschema’s, slaapschema’s, schema’s op het gebied van hygiëne en alle gewoonten die aan deze basisfuncties gerelateerd zijn, zijn noodzakelijk voor het kind.

Een consistente manier om toekomstige gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen is door ze te omringen met een veilige wereld die hen in staat stelt om onbekommerd te verkennen. Op deze manier zullen ze hun vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen, dankzij de stabiliteit die gewoontes in hun leven brengen.

Goed opvoeden: een prachtige maar o zo moeilijke taak


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.