American History X: wat zit er achter het racisme?

American History X: wat zit er achter het racisme?
Leah Padalino

Geschreven en geverifieerd door filmrecensent Leah Padalino.

Laatste update: 27 december, 2022

In 1998 kwam American History X op het scherm. Tony Kaye regisseerde deze Amerikaanse film met in de hoofdrollen Edward Furlong en een bijna onherkenbare Edward Norton.

De film speelt zich af in de hedendaagse Verenigde Staten. In de film heeft immigratie de steden veranderd en ervoor gezorgd dat sommige radicale ideeën opnieuw in de geesten van jongvolwassenen aan de oppervlakte komen.

American History X opent met een zwart-wit flashback scene. Een jonge neonazi, Derek Vinyard vermoordt op een wrede manier twee jonge Afro-Amerikanen die zijn auto proberen te stelen. De hele tijd liggen zijn moeder en zijn twee zussen thuis te slapen. Zijn jongere broer houdt hem geschokt in de gaten.

Onmiddellijk daarna springt de film naar het heden en dit keer in kleur. De jonge Daniel Vinyard, de broer van Derek, lijkt in de voetsporen van de zijn broer te treden wanneer hij een essay indient over het boek Mein Kampf. 

Professor Sweeney probeert Daniel tegen te houden zijn eigen leven te vernietigen door hem een ongewone opdracht als huiswerk te geven. De naam van het project is “American History X.” Professor Sweeney verwacht dat Daniel zal nadenken over de daden van zijn broer.

American History X

Een film met gemengde recensies

Interessant

De film is heel interessant. De verhaallijn is ook goed uitgewerkt. Toch lokte de film tegenstrijdige reacties uit. Sommige critici schilderden de film af als melodramatisch. Ze benadrukten ook hoe moeilijk het was om empathie te voelen voor het personage van Derek.

Het is moeilijk om te geloven dat hij dezelfde persoon is nadat hij uit de gevangenis vrijgelaten is. Bovendien is het ook moeilijk om het gedrag van zijn moeder en zijn zuster te geloven. Kan het zo gemakkelijk zijn om te vergeven?

Als kijker vergeet je na enkele minuten de eerste wrede scene. Dat is ook de reden waarom het vreemd en lastig voelt om te geloven dat de Derek aan het einde van de film dezelfde is als in het begin.

Verbluffende prestatie van Edward Norton

Norton zet een ongelooflijke en verbazingwekkende rol neer van Derek. Toch is het personage niet heel overtuigend. Dat heeft wellicht te maken met hoe anders hij is nadat hij uit de gevangenis vrijgelaten is. Het is voor de kijker moeilijk om de nieuwe situatie van Derek en zijn poging om afstand te nemen van zijn duistere verleden te aanvaarden.

Geloofwaardigheid van de film

Het gevolg is dat de film veel twijfels oproept in de geest van de kijker en dus ook geloofwaardigheid verliest. Desondanks is het interessant om de achtergrond van de twee hoofdpersonages te zien en hoe de meest kwetsbare personages gemanipuleerd worden.

Het helpt ons ook in zekere mate om te begrijpen waarom deze vorm van haat vandaag in onze samenleving bestaat.

Nadenken over je eigen vooroordelen

Je krijgt scenes in zwart-wit uit het verleden en scenes in kleur te zien die in het heden plaatsvinden. Op die manier ontdek je waarom Derek uiteindelijk in de gevangenis terechtkwam en waarom hij vrijgelaten werd.

Deze film gaat over de manier waarop ideeën van de ene generatie op de andere doorgegeven worden. Het laat je ook nadenken over de aard van je eigen vooroordelen.

Immigratie en racisme

Immigratie en racisme

Elke dag raken we er meer aan gewend om in de stad rond te wandelen en mensen van verschillende achtergrond, religie, cultuur, enzovoort te vinden.

Hoeveel je ook probeert om ze te vermijden, toch bestaan er vele vooroordelen die te maken hebben met andere culturen. Deze vooroordelen zijn diep geworteld in onze maatschappij en in onze instellingen. Ze zijn ook heel moeilijk uit te roeien.

Elke gemeenschap heeft een culturele identiteit. We hebben allemaal graag het gevoel dat we deel van iets uitmaken. Het is ook normaal dat je jouw gebruiken, je taal en je cultuur verdedigt. We willen dat wat “van ons” is, blijft bestaan. We hopen dat de dingen die onze ouders en grootouders met ons gedeeld hebben, niet zullen verdwijnen.

Dat is de reden waarom conflicten optreden wanneer je het gevoel hebt dat wat “van jou” of “van ons” is, bedreigd wordt. In de ergste gevallen kan je ideeën of gebruiken koesteren die haat uitlokken.

American History X plaatst ons in een volksbuurt. Na verloop van tijd wordt de buurt steeds diverser. Vele van deze nieuwe mensen zijn gemarginaliseerd. Dat is iets wat in onze steden vaak gebeurt. Deze massale komst lokt verontwaardiging uit bij de oorspronkelijke bewoners. Uit angst wijzen ze dan de immigranten af.

Tegelijkertijd verwerpen de nieuwkomers de plaatselijke bevolking wegens de manier waarop ze hen behandelen. Deze vicieuze cirkel van haat herhaalt zich steeds weer opnieuw. Het maakt integratie en relaties onmogelijk.

Hoe de personages in contact komen met neo-nazisme

Derek ontmoet een mentor

Derek is zijn vader verloren. Hij geeft de zwarte en de latino-bevolking de schuld van de dood van zijn vader en eigenlijk van alle problemen in de maatschappij. Van daaruit begint zijn perspectief te veranderen. Hij raakt bevriend met Cameron, een neonazi van middelbare leeftijd.

Cameron ziet Derek als een jonge, gefrustreerde en kwetsbare man. Hij heeft echter ook veel potentieel. Derek is namelijk intelligent en uitermate boos op de minderheden. Cameron profiteert van deze situatie. Hij geeft hem de opdracht zijn eigen “leger” te leiden. Dit leger is een groep skinheads net als Derek die zich wijden aan het recht in eigen handen nemen.

Terwijl Derek zijn leger organiseert, reageren de zwarte jongeren door hun eigen bendes te vormen. Beide kanten zijn erover eens dat geweld fundamenteel is voor hun beweging. Het interessante is dat Cameron, het brein achter de operatie, zich buiten elk conflict houdt.

Hij wil zijn handen niet vuil maken. Hij manipuleert de jonge mensen daarentegen en gebruikt hen. Cameron organiseert feestjes voor hen. Zijn doel is immers ervoor te zorgen dat ze zijn ideeën volledig overnemen en zich uit eigen wil op een gewelddadige manier gedragen.

American History X van beul naar slachtoffer

American History X: van beul naar slachtoffer

Danny verafgoodt Derek ook al zit die in in de gevangenis voor moord. De groep skinheads voor wie hij verantwoordelijk is, wordt ook steeds sterker. Ze zien Derek als een held.

Terwijl zijn groep zijn daden ophemelt, wordt Derek echter “zwart” in de gevangenis. De andere gevangenen misbruiken hem. Hij probeert dus zijn plek te vinden tussen de andere blanke mensen.

Derek sluit zich in de gevangenis aan bij een groep neonazi’s. Hij beseft echter snel dat ze in niets geloven. Hun ideologie is niet heel sterk. Eigenlijk is het alleen maar een façade.

Tegelijkertijd werkt hij in de wasserij samen met een jonge Afro-Amerikaan die probeert om het dagelijks leven in de gevangenis een beetje minder moeilijk te maken. Aanvankelijk verzet Derek zich tegen de ideeën van zijn medegevangene. Uiteindelijk wordt hij echter zijn bondgenoot.

In de gevangenis wordt Derek een ander mens. Hij ervaart de haat en het misbruik die hij zelf andere mensen gewoon wegens hun huidskleur toebracht. Dit is wat, samen met de hulp van professor Sweeney, Derek tot boetedoening brengt. Uiteraard kan hij de twee mensen die hij vermoord heeft, niet terug tot leven brengen.

Hij kan er echter wel voor zorgen dat zijn broer op het rechte pad komt. Wanneer hij uit de gevangenis vrijgelaten wordt, moet hij de confrontatie aangaan met de moeilijke werkelijkheid die hij achtergelaten heeft. Hij moet ervoor zorgen dat zijn broer niet dezelfde fouten maakt als hij gemaakt heeft.

Culturele identiteit en conflict

We hebben allemaal ideeën in ons hoofd die van generatie op generatie doorgegeven zijn. Op een emotionele manier zijn we gebonden aan onze afkomst. We willen niet dat onze culturele identiteit verdwijnt.

Tegelijkertijd maakt de sociale politiek de integratie niet gemakkelijk. Wanneer nieuwe culturen in het spel komen, dan is een conflict onvermijdelijk. Onze geschiedenis en de wereld zijn echter de vrucht van migratiebewegingen, culturele uitwisseling, taaluitwisseling, enzovoort.

“Haat is bagage. Het leven is te kort om altijd boos te zijn.”

-Daniel Vinyard, American History X-

American History X toont ons de waarheid achter de ideeën van Derek. Hij heeft ze geërfd van zijn vader en Cameron heeft ze versterkt. Deze film is tragisch, gewelddadig en rauw. American History X toont ons de meest ingrijpende gevolgen van een werkelijkheid die ons bekend voorkomt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.