4 manieren waarop je thuis een tiran aan het creëren bent

4 manieren waarop je thuis een tiran aan het creëren bent

Laatste update: 17 augustus, 2017

Ook al is het moeilijk te geloven voor ons, het wordt steeds gebruikelijker dat je een kindtirannetje tegenkomt. Er zijn steeds meer ouders die wanhopig zijn door het gedrag van hun kinderen en professionele hulp hierbij nodig hebben. Met kindtirannen bedoelen we de kinderen die hun wetten opdringen, die over hun ouders heersen wanneer zij dat willen en wiens temperamentvolle driftbuien uitputtend zijn voor iedereen die ze meemaakt.

Een kindtiran gelooft dat hij het recht heeft om zijn familie te managen naar zijn eigen verlangens en om een scène te trappen en onwijze woede te laten zien als er niet wordt voldaan aan zijn verwachtingen. Hij is niet in staat om dagelijkse frustraties een plek te geven en nog minder om zichzelf te verplaatsen in de schoenen van zijn ouders en dit is waarom hij zo zich zo slecht gedraagt naar hen toe en hen schade toebrengt met als enige doel dat ze hem zijn zin geven.

Ouders voelen zich verplicht om aan de eisen van hun kind te voldoen om een woedeuitbarsting te vermijden die zal plaatsvinden als het kind aanvoelt dat er niet direct aan zijn behoeftes en bevliegingen wordt voldaan. In echt extreme gevallen valt het kind de ouders fysiek aan.

Volgens onderzoeken lijkt het erop dat genetische factoren een zekere invloed hebben en dat sommige kinderen meer aanleg hebben om agressief te zijn dan anderen. Het is ook bewezen dat kindtirannen vaker voorkomen in gezinnen in de middenklasse en hogere klasse en dat het vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes, ook al wordt dit gat steeds kleiner.

Het lijkt erop dat onderwijs een sleutelfactor speelt in de ontwikkeling van het kind dat zich uiteindelijk als tiran gedraagt tegenover zijn ouders. Er wordt gezegd dat in het bijzonder de meer toegeeflijke en overbezorgde ouders vaker hun kinderen op een bepaalde manier opvoeden, waardoor ze gedragspatronen laten zien zoals we die hierboven beschreven.

De opvoedaspecten om een tiran te creëren

Als opvoeding een sterke invloed heeft op hoe het kind zich zal gedragen, is het noodzakelijk voor de ouders om te leren hoe ze het beste hun kinderen kunnen opvoeden. Ze moeten absoluut proberen bepaalde patronen te vermijden, die hoogstwaarschijnlijk goed bedoeld zullen zijn, maar die uiteindelijk averechts werken op de lange termijn.

1. Elke wens van het kind inwilligen

Als het kind alles wordt gegeven waar hij om vraagt, dan zal hij langzaam maar zeker gaan geloven dat hij het recht heeft om alles direct te krijgen waar hij om vraagt, ongeacht wat het is waar hij om vraagt.

Kind met Woedeuitbarsting

Dit is de reden dat, naarmate ze opgroeien met dit idee en de dag aanbreekt dat iemand ‘nee’ tegen ze zegt wanneer ze iets willen, de kindtiran zo veel woede zal voelen dat hij alles in staat zal stellen opdat er aan zijn verwachtingen wordt voldaan, zoals hij voorheen ook altijd zijn zin kreeg. Het kind zal uiteindelijk, door zijn woede, de wil en de autoriteit van zijn ouders bepalen, omdat die zich geïntimideerd voelen.

2. Het niet toelaten dat het kind gefrustreerd wordt

Frustratie is een normale en gezonde emotie; het is onderdeel van het leven. Niet alles waarvan we willen dat het op een bepaalde manier gaat, zal ook daadwerkelijk zo gaan. Soms keert het leven ons de rug toe en moeten we leren hoe we dit kunnen tolereren.

Het niet weten hoe we frustratie moeten tolereren, leidt tot vele emotionele problemen bij zowel kinderen als volwassenen omdat, of we het nu leuk vinden of niet, het leven niet voor ons gemaakt is en we dus regelmatig obstakels zullen tegenkomen.

Als we onze kinderen niet leren om frustratie te accepteren of als we al het werk voor hen doen wanneer er zich problemen voordoen, zullen we een kindtiran creëren, die niet in staat is om het idee te internaliseren dat de wereld niet om hem draait.

3. Het oplossen van problemen voor het kind

Het is belangrijk voor kinderen om al op jonge leeftijd te beginnen met het zelf oplossen van hun problemen, of met bescheiden hulp. Wanneer we het hebben over problemen, refereren we natuurlijk aan de kleine tegenslagen die passen bij hun leeftijd.

Als het kind bijvoorbeeld zegt dat je zijn schoenen bij hem aan moet doen, terwijl hij al oud genoeg is om dit zelf te kunnen en zelfs weet hoe, moet je niet in de verleiding komen om hem te helpen of om het voor hem te doen. Misschien is het oncomfortabel voor hem om zelf zijn schoenen aan te doen en is het makkelijker om naar mama of papa te gaan, maar dat is niet de juiste manier om dingen aan te pakken.

Het kind moet leren dat het leven niet altijd comfortabel en makkelijk is en dat we ook moeten leren om dingen zelf te doen.

Vader en Zoon

Als hij dit namelijk niet leert zal hij, elke keer als hij een obstakel in het leven tegenkomt, niet de juiste middelen hebben om het op te lossen, omdat we hebben hem nooit de kans gegeven deze vaardigheid te ontwikkelen.

4. Aanleren dat problemen kunnen worden opgelost door middel van vijandigheid

We kunnen niet van ons kind verwachten dat het niet op een vijandige manier reageert als we zelf de eerste zijn die boos worden wanneer er tegenslagen zijn, als we schreeuwen of agressief spreken.

We moeten ons ervan bewust zijn dat kinderen alles nadoen wat volwassenen doen, voornamelijk de dingen die hun ouders of verzorgers doen, dus we moeten zorgvuldig zijn in hoe we ons gedragen.

Zelfs als we er soms echt doorheen zitten, we moe zijn en het idee hebben dat we gaan ontploffen en dat we het niet meer aankunnen, dan alsnog kunnen we dat wel en zal agressie ons zeker niet helpen om ook maar iets daarvan op te lossen. Daarom moeten we kalm blijven als er tegenslagen zijn, omwille van jezelf en je kinderen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.