Psychologie

Psychologie is een van de meest fascinerende wetenschappen die er bestaan. Inzicht in de redenen voor ons gedrag, de mysteries van persoonlijkheid en de geest, inzicht in welke processen achter intelligentie liggen, hoe we ons ontwikkelen of zelfs ontdekken hoe onze relaties kunnen worden verbeterd, zijn slechts enkele van de dingen die worden onthuld door deze verrijkende discipline, die we binnen handbereik hebben.

Wat zijn de belangrijkste soorten wanen?

Waanideeën zijn kenmerkend voor veel mentale of neurologische stoornissen. Ze helpen dus bij het stellen van de diagnose van psychotische stoornissen. Psychiater en filosoof Karl Jaspers was de eerste die in zijn boek General Psychopathology (1913) drie belangrijke criteria definieerde…

Niet-farmacologische therapie voor dementie

Voordat we definiëren waaruit de ziekte van Alzheimer en niet-farmacologische therapie bestaan, moeten we eerst kijken naar dementie. Het Merriam-Webster woordenboek definieert dementie als “een meestal progressieve aandoening (zoals de ziekte van Alzheimer) gekenmerkt door de ontwikkeling van meerdere cognitieve…

Biografie van Carl Hovland: persuasieve communicatie

In dit artikel hebben we het over Carl Hovland. Hij was een briljante experimentele psycholoog die zich niet op één specifiek psychologisch onderdeel richtte. Zijn onderzoek legde echter de grondslag voor vele sociale, experimentele en cognitieve modellen in de psychologie.…

Leer alles over het omstandereffect

Het omstandereffect is een term die we gebruiken om het psychologische fenomeen te beschrijven waarbij mensen, in plaats van te helpen, verlamd raken in urgente situaties waarin mensen hun hulp nodig hebben in geval van dreigend gevaar. Dat klinkt zeer…

Geïntegreerde psychologische therapie bij schizofrenie

Momenteel hebben we verschillende soorten psychologische interventies voor schizofrenie tot onze beschikking. Deze interventies hebben de afgelopen jaren echter een onregelmatig verloop gehad. Er is nu iets gekomen, geïntegreerde psychologische therapie genaamd, maar wat is dit precies? In de afgelopen…

Exposure en responspreventie om OCS te behandelen

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) is een psychische stoornis die gepaard gaat met obsessies (gedachten, beelden of impulsen) en dwanghandelingen. Exposure en responspreventie is een effectieve methode om OCS te behandelen. Dwanghandelingen zijn de mentale of fysieke handelingen die OCS-patiënten uitvoeren om…

Fixatie en regressie en de mentale gezondheid

Fixatie en regressie kunnen het gevolg zijn van je relatie met je omgeving. In normale omstandigheden ondergaat elk levend wezen een natuurlijk evolutieproces totdat het volwassen wordt. De groei is echter niet helemaal lineair. Dit betekent dat er zelfs in…

De psychologie van electronic sports

De psychologie van electronic sports is tegenwoordig relevanter geworden. Electronic sports worden namelijk ieder jaar populairder en het is inmiddels ook vrij gebruikelijk om erover te horen in de media. Internationale electronic sports-toernooien hebben miljoenen volgers. Bovendien dienen ze als…

Geïnformeerde toestemming in de psychologie

Geïnformeerde toestemming in de psychologie heeft te maken met de autonomie van een persoon. Het is een van de belangrijkste vereisten in de beroepspraktijk en het zou moeten gebeuren vóór een psychologische evaluatie of behandeling. Geïnformeerde toestemming houdt namelijk in…

Fascistische eigenschappen volgens Umberto Eco

Hoe geeft macht vorm aan samenlevingen? Umberto Eco analyseerde deze vraag door enkele fascistische eigenschappen vast te stellen. Tegenwoordig kunnen mensen en organisaties zeer redelijk overkomen, terwijl ze in werkelijkheid meerdere psychologische eigenschappen van het fascisme vertonen en fascistische waarden…

Eduard Punset maakte wetenschap toegankelijk

De naam Eduard Punset is synoniem voor optimisme, nieuwsgierigheid en een onverzadigbaar verlangen naar kennis. Er zijn maar weinig wetenschappers die het verlangen om te leren op zo’n geweldige manier hebben kunnen overbrengen. Weinig wetenschappers hebben ons kunnen laten verdiepen…

Ideologisch extremisme en metacognitie

vervolgens In dit artikel hebben we het over extremisme en metacognitie.  Door de huidige politieke en sociale conflicten voelen wetenschappers zich gedwongen hun aandacht niet alleen te richten op wat er gebeurt, maar ook op hoe het brein van extremisten…