Psychologie

Psychologie is een van de meest fascinerende wetenschappen die er bestaan. Inzicht in de redenen voor ons gedrag, de mysteries van persoonlijkheid en de geest, inzicht in welke processen achter intelligentie liggen, hoe we ons ontwikkelen of zelfs ontdekken hoe onze relaties kunnen worden verbeterd, zijn slechts enkele van de dingen die worden onthuld door deze verrijkende discipline, die we binnen handbereik hebben.

ACT-concepten en klinische strategieën

Acceptance and commitment therapy (ACT) behoort tot de “derde-generatietherapieën.” Deze therapieën wijken af van de conventionele psychologische behandelingen omdat ze meer nadruk leggen op bepaalde aspecten van de geestelijke gezondheid. Vandaag gaan we ACT-concepten en klinische strategieën bespreken. De kern…

Kun je depressie wel of niet erven?

Onderzoekers hebben veel tijd besteed aan het bestuderen van de oorzaken van depressie, en wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in het onderzoeken of je depressie wel of niet kunt erven. Depressie is namelijk een van de meestvoorkomende stemmingsstoornissen over de hele…

Wat is het expliciete geheugen?

Volgens theorieën over het geheugen kunnen we het verdelen in twee categorieën, namelijk het impliciete geheugen (of procedureel), wat gerelateerd is aan leervermogen, en het expliciete geheugen. Impliciet geheugen is waar je procedures opslaat zoals rijden, fietsen of routinetaken op…

Krabbelen: de geheime taal van kinderen

Kinderen verbazen ons met hun creativiteit. Omdat ze geen inherente standaard manier van communiceren hebben, kunnen ze hier in de context van sociale interactie heel inventief mee zijn. Een manier waarop ze dit doen, is door te krabbelen. Krabbelen verwijst…

Wat doet een schoolbegeleider precies?

Schoolbegeleiders zijn fundamenteel voor het succes van de leerlingen. Dat is ook de reden waarom ze op bijna elke school werkzaam zijn. Toch hebben mensen meestal geen idee wat een schoolbegeleider eigenlijk doet. Toen jij op school zat, heb je…

Seksueel misbruik bij jongens en mannen

Seksueel misbruik bij jongens is in de recente geschiedenis één van de meest verzwegen verschrikkingen. Dit is iets dat ook meisjes overkomt. Toch tonen de statistieken aan dat dit misbruik de moeite waard is om meer gedetailleerd onderzocht te worden.…