Onderwijzen betekent opties bieden en informeren, zodat ze kunnen kiezen

Onderwijzen betekent opties bieden en informeren, zodat ze kunnen kiezen

Laatste update: 07 maart, 2017

Een van de mooiste, meest noodzakelijke en ongetwijfeld belangrijkste taken van onze maatschappij is het onderwijs. Ieder van ons, direct of indirect, is betrokken bij het onderwijzen van toekomstige generaties. Heb je je wel eens afgevraagd wat het echte doel van onderwijs is?

Het huidige educatieve systeem laat veel te wensen over, tenminste als het gaat om waarden en persoonlijke ontwikkeling. Het is ons ingeprent dat we de regels volgen die tot concurrentie en overeenstemming leiden op een manier die inbreuk maakt op de creativiteit.

Als het gaat om wat onderwijzen betekent en wat het betekent om op te voeden, is duidelijk dat we nog veel te leren hebben. Wat betekent onderwijzen? Waarom is het enige dat we doen ons voorbereiden op een examen? Zijn de leraren bereid om studenten te leren hoe ze moeten leren of hoe ze informatie uit het hoofd moeten leren om te kunnen herhalen, zonder dat de student erover na hoeft te denken?

“Het doel van het opleiden is om mensen te laten zien hoe ze zelf kunnen leren. Het andere concept van educatie is indoctrinatie.”

-Noam Chomsky-

Opleiden om te leren hoe je leeft

Of je nu ouder bent of leraar, we hebben een grote verantwoordelijkheid om onderwijs te bieden dat de vaardigheden van kinderen verbetert, waarbij ook wordt gelet op hun individualiteit, leerritme, temperament, bijzonderheden en problemen.

Het onderwijzen voor individuele vrijheid bevordert een proces dat leidt tot zelfkennis. De geest overstijgt de belemmeringen die zij heeft gecreëerd op basis van de behoefte aan veiligheid. Dit wordt gedaan door hen te helpen de oorzaken van angst te begrijpen, zodat ze niet bang zullen zijn als volwassenen.

Onderwijs is waardevol als het gaat om de mogelijkheid te leren leven, om te leren kiezen tussen de mogelijkheden en opties voor ons, waarbij we leren de informatie die we ontvangen te filteren en in twijfel te trekken, en het verlangen naar een beloning die ontstaat door angst en conformiteit leren loslaten.

Groeien door te Leren

“De functie van educatie is om ieder individu te helpen om alle psychologische belemmeringen te ontdekken, en niet gewoon nieuwe gedragspatronen op te leggen, nieuwe manieren van denken; het opleggen hiervan zal in beide gevallen geen creatieve intelligentie of begrip ontlokken, maar het individu nog meer conditioneren.”

Het verbeteren van creativiteit, vrijheid en onafhankelijkheid

Om de betekenis van onderwijs te vinden, is het noodzakelijk om van het educatieve model af te stappen dat de ontwikkeling van kritisch en onafhankelijk denken voorkomt. Educatie is logisch als het het beredeneren en in twijfel trekken van vooropgezette ideeën motiveert en aanmoedigt.

De rol van onderwijzers is het versterken van autonomie van jonge mensen om zelfvertrouwen te krijgen en te leren omgaan met verantwoordelijkheid. Van de academische kant moet de mogelijkheid om te beredeneren worden versterkt; hen helpen problemen in hun geheel te zien om hun eigen oplossingen en persoonlijke oordeel te vormen.

Alle kinderen hebben verschillende talenten en potentieel, wat gepaard kan gaan met intelligentie op verschillende gebieden. Als we meerdere soorten intelligenties in overweging nemen zoals die worden uitgelegd door de psycholoog Howard Gardner, helpt dit ons begrijpen dat er geen mensen zijn die slimmer zijn dan anderen, maar die gewoon een ander soort intelligentie hebben. Helaas bevordert en verbetert het huidige onderwijssysteem alleen specifieke intelligenties en besteedt het geen aandacht aan de andere soorten. Dit benadeelt niet alleen kinderen, maar ook de samenleving, omdat die wordt beroofd van de kennis van de ongelooflijke talenten die verborgen blijven omdat niemand er ook maar een seconde naar gezocht heeft.

Als het gaat om onderwijs met betrekking tot creativiteit, zegt Ken Robinson dat “opvoeders het genadeloos verkwisten” en dat ze eraan ontsnappen omdat het waarderen en bevorderen ervan in de meeste gevallen tot extra kosten leidt. Zo wordt innovatie beperkt tot herhaling door het bevorderen van angst om iets verkeerd te doen of fouten te maken.

“Als we niet bereid zijn om fouten te maken, zullen we nooit in staat zijn om iets origineels te creëren.”

-Ken Robinson-

Ballonnenboom

Het recht van onderwijs zal ons bevrijden

Goed onderwijs is noodzakelijk om weg te blijven van politiek opportunisme, economische belangen en manipulatie om mensen te domesticeren en ze in robots te veranderen; ongemotiveerd en betekenisloos in hun eigen evolutie en verankerd in overeenstemming.

Om te onderwijzen met gevoel, moeten we jongeren helpen met het vinden van hun roeping, hun drijfveren en interesses. Het doel is om hen te vergezellen, ze in de richting te bewegen naar een proces van zelfontdekking en een ontdekking die hun verschillen respecteert en identificeert, omdat deze hen uniek maken. Bovendien is het niet alleen belangrijk vanwege het ontwikkelen van hun potentieel. Het is ook om hen te helpen een nieuwe sociale orde op te bouwen door ze op te leiden, zodat ze nieuwe manieren van leven kunnen creëren.

Het aanbieden van onderwijs dat bijdraagt aan de vrijheid is een verantwoordelijkheid van zowel ouders als leerkrachten. Het ligt in onze handen. Wij zijn verantwoordelijk voor de creatie van een nieuwe samenleving die meer tolerant, respectvol en betrokken is. Een samenleving die met de affectieve en emotionele aspecten rekening houdt door niet alleen te redeneren, maar ook een holistische en integrale visie op het individu te onderzoeken.

“De onderwijscrisis is niet zoals een van de vele crises die we hebben, maar het onderwijs is de kern van het probleem. De wereld is in een diepe crisis, want we hebben geen opleiding voor bewustwording. We hebben onderwijs dat op een of andere manier mensen berooft van hun geweten, hun tijd en hun leven.”

-Claudius Naranjo-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.