Drie goede gewoonten die je zelfvertrouwen een boost geven

Drie goede gewoonten die je zelfvertrouwen een boost geven

Laatste update: 23 oktober, 2019

We weten – in principe – allemaal wel dat een gezonde dosis zelfvertrouwen de beste basis vormt voor een naar behoren functionerende geest. Onze hectische maatschappij, inclusief de ideale plaatjes-terreur van de reclame-industrie, in combinatie met chronische werkstress en chaotische, randstedelijke drukte, doet helaas eerder afbreuk aan ons gevoel van eigenwaarde, dan haar te beschermen. Soms lijken we – in al onze op de neus gedrukte imperfectie – haast de vijand, tot we althans de impliciete commerciële aan-bevel-ingen braaf opvolgen: ‘Koop dit, en wordt, of wees, knap, gelukkig, populair…‘ – enzovoorts.

Willoos slachtoffer zijn, en blíjven, heeft geen zin. Om de kunstmatig opgewekte onzekerheid het hoofd te bieden, hebben we behalve een verdiende pauze, vooral een verstandige strategie nodig. Een tegengewicht, en tegengeluid. Dit artikel presenteert daarom enkele schrandere suggesties, voor het in gang zetten van zo’n innerlijk heilzame ommekeer.  Met behulp van de volgende drie gewoonten, kunnen we ons wegkwijnende zelfvertrouwen een positieve draai, wending en wederopleving geven.

“Als je jezelf maar moeizaam, mondjesmaat liefhebt, dan zal het ook lastig zijn om echt van anderen te houden. De tijd en energie die je in iemand anders steekt, zul je inwendig zelfs vervloeken, juist omdat je zélf zo snakt naar je eigen, onverdeelde aandacht.”

-Barbara De Angelisi-

1. Voeding voor geest en gemoed – gezond eten en drinken

De meeste mensen weten – uit ervaring – dat wat we in onze mond stoppen (en doorslikken), onze stemming kan beïnvloeden. Er bestaat immers een intieme wederzijdse wisselwerking tussen onze dagelijkse kost, en onze emoties. Een maaltijd nuttigen gaat niet alleen over lichamelijk overleven of genot, het dient – tegelijkertijd – een hoger, bovenzinnelijk doel.

Zelfvertrouwen

Sommige soorten spijs zijn zó heilzaam dat ze daadwerkelijk ons humeur en energiepeil, verbeteren, zonder ons verteringsstelsel te overbelasten, of stoelgangs-ongemak te bezorgen. Na zo’n heilzame hap, kunnen we met een gerust hart (en maag), genieten van een ontspannen, mentaal én fysiologisch vreedzame (rest van de) ochtend. Dát is de beloning van evenwichtige, dieet-wijze consumptie.

Deze ‘superfoods’ – zoals fruit, noten, avocado en vette vis stimuleren de secretie van zogeheten welzijnshormonen en neurotransmitters, en bevatten ideale eiwit-profielen, en aminozuurverhoudingen.

2. Werk aan, en beeldhouw, iedere bouwsteen van je bestaan

Het is zo klaar als een klontje dat authentieke eigenwaarde gebaseerd is, of zou móeten zijn, op de liefde voor onze totaliteit, ons héle wezen. Daarom is het zo belangrijk – vóór het bereiken van innerlijke vervulling – om álle hoeken en gaten van onze existentiële handel en wandel bij deze spirituele transformatie te betrekken. Een vaak vergeten maar verrassend revitaliserende taak, en gave, is genoegen te (leren) scheppen puur in het feit, en het bewustzijn, dát we überhaupt leven. Wat een wonder, en voorrecht, om over zo veel mogelijkheden en alternatieven te beschikken. Ongeacht je huidige omstandigheden, is dát je onvervreemdbare, universele geboorteerfenis, en potentie.

Dit vermogen, om jezelf, in ál je gedaanten en gezichten, te ver-edelen, is één van de meest prominente pijlers voor de ontwikkeling van robuust en realistisch zelfvertrouwen. Als we géén gebruiken maken van deze gift der autonomie, en deze kans om progressie te boeken, dan zullen we ons gevangen wanen door onze eigen ‘gedetermineerde’ toekomst. Overgeleverd aan de genade, of het gebrek daaráán, van – voor ons – onbegrijpelijke emotionele reacties. Willoos en verlamd door een vroegtijdig gestagneerde persoonlijke ontplooiing. Onze zelfliefde lijdt en verlept. Laat jezelf niet opgeslokt worden dóór, en ín, deze donkere tunnel. Ga voorbij aan die oppervlakkige, egoïstische impuls, en reik je hand uit richting wereld, en je medemens.

Als we het overzicht verliezen, en ons blindstaren op slechts één van de wegen die naar Rome leiden, dan is het normaal dat we onszelf, en onze capaciteiten, ernstig onderschatten. We zien vanuit die tunnelvisie namelijk niet dat er meerdere routes zijn, en durven daarom niet te geloven dat we onszelf, en onze schijnbare beperkingen, wel dégelijk, en van binnenuit, kunnen overwinnen. Want dát is jouw verantwoordelijkheid: initiatief nemen om de relatie met jezelf pro-actief te repareren, en zelfs revolutioneren.

3. Beseffen waar je – in jouw eígen beleving – behoefte aan hebt

Met de eerdergenoemde punten in onze psychologische rugzak, zijn we reeds gezegend met de grondslagen van een gezond, flexibel, en veerkrachtig zelfvertrouwen. We kunnen deze twee verheven vaardigheden aanvullen, of complementeren, met een derde gracieuze gewoonte: liefdevol luisteren naar wat ons lichaam, en onze intuïtieve geest, ons voortdurend influisteren. Zodat we ontdekken wat intrinsiek bijdraagt aan onze bezieling, en hoe we ons hart laten stralen.

Zelfvertrouwen

Er zijn ontelbare activiteiten die je inborst in vuur en vlam zetten, die je doen dartelen als een jong hert, alsof je (weer) de hele wereld aankan. Bijvoorbeeld: zingen, dansen, rennen, het gezelschap van dieren. Of zelfs die grote uitdaging onverveerd aangaan, waar je je eerder nog op stukbeet, maar nu een nieuwe opening lonkt. Je zelfvertrouwen de gewenste opkikker geven, of zelfs vergroten, is namelijk pas het begin. Integreer deze nieuwe houding in alle aspecten van je leven, en wees de drijfveer ván en áchter je eigen evolutie.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.