De functie en rol van emoties

Weet jij welke rol jouw emoties spelen in jouw leven? Ontdek het hier.
De functie en rol van emoties
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 06 september, 2023

Het begrip emotie proberen te definiëren is ingewikkeld. Inderdaad, zoals Wenger, Jones en Jones zeiden: “Bijna iedereen denkt dat hij begrijpt wat het betekent, totdat hij het probeert te definiëren. Dan beweert praktisch niemand het te begrijpen.” In dit artikel bespreken we de rol en functie van emoties.

Emoties zelf zijn inherent aangeboren fysiologische en gedragsprocessen. Sommige kunnen echter worden aangeleerd door de mensen om je heen te observeren. Bij deze globale reacties zijn drie fundamentele componenten betrokken. We zullen ze hieronder gedetailleerd bespreken:

  • Cognitief. De bewuste of onbewuste component. Het is gebaseerd op de subjectieve beoordeling van een gebeurtenis.
  • Neurofysiologisch. Deze zijn totaal onwillekeurig. Ze omvatten bijvoorbeeld emoties zoals trillen of zweten.
  • Gedrag. Deze kunnen vrijwillig of onvrijwillig zijn. Bijvoorbeeld huilen, toon van de stem of lichaamsbewegingen.
Vrouw toont verschillende emoties

De rol van emoties

Emoties zijn belangrijk, dat hebben we inmiddels wel geconcludeerd. Volgens Reeve (1994 – Spaanse link) hebben ze drie belangrijke functies:

  • Adaptief. Elk heeft zijn eigen functie. Angst beschermt bijvoorbeeld en walging stoot af.
  • Motiverend. Ze geven energie aan gemotiveerd gedrag. Daardoor wordt het krachtiger en effectiever uitgevoerd.
  • Communicatief. Dit omvat intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie. Vanuit het intrapersoonlijke haal je je eigen informatie. Aan de andere kant besteed je bij interpersoonlijke communicatie aandacht aan verbale en non-verbale communicatie. Dit beïnvloedt het gedrag van anderen.

Kortom, emoties zijn reacties van zowel aangename als onaangename sensaties die verschillen in intensiteit en duur. Deze sensaties helpen je om bepaalde omstandigheden in je leven met meer of minder succes tegemoet te treden.

Afhankelijk van je ervaringen zijn je basis of aangeboren emoties getransformeerd worden in sociale emoties. Deze zijn uiterst belangrijk. In het algemeen maar vooral ook in je relaties.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.