Zijn mensen met BPS intelligent? Het stigma overwinnen

Bij het behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen is het belangrijk om generalisaties te vermijden, omdat dit leidt tot stigmatisering. Op basis hiervan is het noodzakelijk om de relatie tussen BPS en intelligentie breed te bekijken.
Zijn mensen met BPS intelligent? Het stigma overwinnen
Sharon Laura Capeluto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sharon Laura Capeluto.

Laatste update: 13 april, 2024

De stereotiepe kijk doet twijfels rijzen of mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) wel intelligent zijn, naast andere vooroordelen. Het is een vergissing om de grote klinische heterogeniteit van psychiatrische stoornissen over het hoofd te zien.

BPS is niet noodzakelijk gekoppeld aan een intellectueel tekort of overschot. De kenmerken van BPS kunnen zich echter wel vertalen in aanzienlijke uitdagingen op gebieden zoals (academisch) werk en relaties. Laten we dieper graven.

Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis?

Deze ziekte wordt gekenmerkt door instabiliteit in interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en emoties, evenals impulsief en zelfdestructief gedrag. Experts suggereren dat BPS zijn wortels kan hebben in jeugdtrauma’s, gekoppeld aan ervaringen van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

Mensen met deze psychische aandoening worden vaak geconfronteerd met diepe crises, gekenmerkt door grote emotionele ontreddering. Het gevoel van hulpeloosheid is heel gewoon en soms leidt de angst om in de steek gelaten te worden ertoe dat ze drastische maatregelen nemen.

Om te voorkomen dat hun grootste angst werkelijkheid wordt, kunnen ze impulsieve beslissingen nemen zoals het verbreken van vriendschappen of partners, en sommigen overwegen zelfs om zichzelf van het leven te beroven of andere vormen van zelfbeschadiging toe te passen. Uit gegevens blijkt dat 60-70% van de mensen met BPS een zelfmoordpoging doet (Spaanse link).

Als iemand in je omgeving deze stoornis heeft, weet je dat plotselinge ups en downs vaak voorkomen. Gezien hun onvoorspelbaarheid komen hun reacties vaak als een verrassing. Ze kunnen binnen een paar minuten van kalm naar huilend of boos gaan, soms met triggers die anderen niet eens opmerken.

De intelligentie van mensen met BPS

Om te kunnen beantwoorden of mensen met BPS intelligent zijn, moet je begrijpen dat elk geval uniek is en dat intelligentie bovendien verschillende dimensies omvat.

Bovendien, omdat deze stoornis geen directe correlatie heeft met IQ, is het niet gepast om te generaliseren en te zeggen dat alle mensen met BPS intelligent zijn of niet.

In dit verband benadrukt onderzoek het brede scala aan neurocognitieve profielen (Engelse link) bij mensen met BPS. Sommigen hebben cognitieve vaardigheden binnen het gemiddelde of zelfs daarboven. Deze kunnen echter beïnvloed worden door problemen met emotionele regulatie, wat zich uit in uitdagingen op gebieden als de volgende:

Maar, zoals hierboven vermeld, is de grootste uitdaging vaak eerder emotioneel dan cognitief van aard: de belangrijkste uitdaging ligt dus in emotionele intelligentie.

In dit verband is een onderzoek (Engelse link)  gerapporteerd in Klinische psychologie en psychotherapie een interessant feit: hoewel deze mensen het vermogen hebben om hun emoties effectief te beheersen, draagt de overtuiging dat ze dat niet kunnen bij aan hun falen om deze vaardigheid te gebruiken wanneer ze die het meest nodig hebben.

Veelgestelde vragen over BPS

Met betrekking tot psychische problemen is het gebruikelijk om tal van mythen tegen te komen die, in plaats van te informeren en het bewustzijn te vergroten, dienen om rigide en stigmatiserende etiketten te plakken op degenen die eraan lijden. Hier zijn enkele veelgestelde vragen over het onderwerp.

Zijn BPS en bipolaire stoornis synoniem?

Nee. Ze delen enkele kenmerken, zoals stemmingswisselingen, maar hebben elk specifieke diagnostische criteria en verschillen in klinische manifestaties.

Hoewel iemand met de stoornis abrupte stemmingswisselingen ervaart, worden ze niet beschouwd als manische of depressieve episodes in de klinische zin die geassocieerd wordt met bipolaire mensen. In plaats daarvan ervaren ze vaak uitbarstingen van intense emoties die niet langer dan een paar minuten of uren duren.

Hoe beïnvloedt de stoornis het werk en het academische leven?

De impact op het werk en het academische leven is vaak opmerkelijk bij mensen met BPS (maar dit betekent niet dat ze niet intelligent zijn). Moeilijkheden in relaties kunnen leiden tot conflicten met collega’s, leidinggevenden of klanten. Ook kan een neiging tot impulsiviteit leiden tot overhaaste beslissingen, zonder de consequenties in overweging te nemen.

Hoewel BPS niet wordt beschouwd als een handicap, kan het het dagelijks functioneren van degenen die eraan lijden beïnvloeden. Emotionele instabiliteit, een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen hebben invloed op het vermogen om met stress om te gaan, obstakels te overwinnen en professionele of academische doelen na te streven.

Maar deze uitdagingen zijn niet onmogelijk te overwinnen. Met de nodige behandeling en ondersteuning kan iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis zowel professioneel als academisch uitblinken.

Is het te “genezen”?

Dialectische gedragstherapie, ontwikkeld door psycholoog Marsha M. Linehan, is een aanpak die speciaal is ontworpen om deze psychische stoornis te behandelen. Het combineert strategieën voor gedragsverandering met acceptatie- en mindfulnesstechnieken. Daarnaast wordt er gewerkt aan emotieregulatie, distress tolerantie en sociale vaardigheden.

Deze aandoening verdwijnt niet permanent, maar behandeling kan zeer effectief zijn in het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt en het verminderen van de symptomen. Het maakt een verschil om functioneler en succesvoller te kunnen functioneren.

Kan iemand met BPS alleen wonen?

Afhankelijk van de intensiteit van de symptomen en de effectiviteit van de behandeling, kunnen sommige mensen zelfstandig wonen. Dit is mogelijk als ze een sterk ondersteuningssysteem hebben, regelmatige therapie en als ze in staat zijn om vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen om met hun emotionele uitdagingen om te gaan.

In ernstigere gevallen, als het risico op zelfverwondend gedrag hoog is en de neiging om impulsief te reageren aanzienlijk is, zal het vermogen om zelfstandig te leven worden aangetast.

Sterke punten van de borderline persoonlijkheidsstoornis patiënt

Borderline

Net zoals de uitdagingen van persoon tot persoon verschillen, verschillen ook de individuele sterke punten. Er zijn echter bepaalde positieve aspecten die iemand met de stoornis gemeen heeft.

Bijvoorbeeld, omdat ze vaak worden geconfronteerd met emotionele crises, zijn ze meestal goed in het zich aanpassen aan tegenslagen en tonen ze bewonderenswaardige veerkracht. Ze ontwikkelen een innerlijke kracht die hen in staat stelt om ermee om te gaan en leren zo meer over zichzelf.

Daarnaast zijn het vaak zeer creatieve mensen, met een onconventionele denkstijl. Hun actieve geest leidt hen naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen die ze tegenkomen. Op hun beurt zien we vaak dat ze hun emoties heel goed kunnen uiten door middel van artistieke activiteiten. Daarbij is kunstzinnige therapie in deze gevallen een waardevolle benadering.

Aanbevelingen voor het ondersteunen en overwinnen van het stigma

Het stigma rond BPS komt vaak voort uit een gebrek aan begrip van de aandoening. Empathie, geduld en medeleven zijn sleutelelementen in de omgang met iemand met BPS, terwijl het bevorderen van een inclusieve en ondersteunende omgeving cruciaal is voor een meer harmonieuze en rechtvaardige samenleving.

We delen een aantal waardevolle aanbevelingen met je, zowel voor degenen die leven met iemand met de stoornis als voor de gemeenschap als geheel.

Hoe communiceer je effectief met iemand met BPS?

Duidelijkheid en geduld zijn de sleutel. Zorg ervoor dat je je gedachten en gevoelens op een directe en rustige manier uit. Dat helpt om angst en verdriet te verminderen. Het is ook belangrijk dat je op een assertieve en rustige manier grenzen stelt.

Hoe begeleid je in tijden van crisis?

Tijdens crises zijn de emoties verhoogd en zowel jij als de patiënt kunnen hoge frustratieniveaus ervaren. Vermijd in deze momenten de druk om alles meteen op te lossen, omdat je begrijpt dat emotionele processen tijd kosten.

Als hij/zij je aanvalt of kwetsende woorden gebruikt, probeer dan te begrijpen dat zijn/haar reacties niet noodzakelijkerwijs zijn/haar gevoelens voor jou weerspiegelen, maar zijn/haar emotionele ongemak. Luister zonder te oordelen. Als je je niet in staat voelt om met de situatie om te gaan, vraag dan om steun van familie, vrienden of professionals die betrokken zijn bij de behandeling.

Hoe discriminatie te bestrijden

Het stigmatiseren van psychische aandoeningen houdt actie in op individueel en collectief niveau. Draag je steentje bij door empathie als je vaandel te gebruiken, door voorzichtig te zijn met de woorden die je gebruikt en door op te komen voor gelijke kansen. Jouw specifieke inzet versterkt de collectieve stem tegen discriminatie.

Bijdragen aan het confronteren van vooroordelen

Als we het over mensen hebben, zijn er geen eenduidige antwoorden, of ze nu een klinische diagnose delen of niet. Daarom zijn er mensen met BPS die zeer intelligent zijn en op verschillende gebieden uitblinken. Daardoor trotseren ze de stereotypen rond deze aandoening .

Het begrijpen van geestelijke gezondheidsproblemen moet verder gaan dan labels. Iemand stigmatiseren vanwege zijn diagnose kan schadelijk zijn voor zijn ervaring en tegelijkertijd de bevordering van inclusie op maatschappelijk niveau belemmeren. Laten we de uniciteit van elk individu waarderen. Laten we opstaan tegen vooroordelen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.