Wat vertelt de neurowetenschap van het geluk ons?

Wat vertelt de neurowetenschap van het geluk ons?
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Eva Maria Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

De voorbije jaren zijn verschillende onderzoeken van de neurowetenschap van het geluk opgedoken. Leer er alles over dit artikel! In feite onderzoeken neurowetenschappers en psychologen de hersentoestanden die verbonden zijn met geluk. Wetenschappers gaan eveneens het verband na tussen de hersenen en welzijn.

Jarenlang heeft onderzoek aangetoond dat onze ervaringen onze hersenen opnieuw vormgeven. Bovendien kunnen ze ook het zenuwstelsel veranderen.

Momenteel richten de onderzoekers in de neurowetenschap van het geluk zich op hoe we kunnen profiteren van de plasticiteit van de hersenen. Ze willen vooral ontdekken hoe we positieve emoties kunnen ontwikkelen en behouden.

Positieve emoties zijn de sleutel tot psychologisch welzijn

Het vermogen om positieve emoties te behouden is een sleutelelement van psychologisch welzijn. Over de voordelen van positieve emoties bestaat heel veel documentatie.

Onderzoeken hebben bijvoorbeeld aangetoond dat positieve emoties de lichamelijke gezondheid kunnen verbeteren. Bovendien kunnen ze vertrouwen en mededogen laten ontwikkelen. Ze kunnen eveneens depressieve symptomen compenseren en/of verzachten.

Wetenschappers hebben ook vastgesteld dat positieve emoties mensen helpen om van stress te herstellen. Daarnaast kunnen ze zelfs de effecten van negatieve emoties tegenwerken. Het gevolg is dan dat positieve emoties een betere sociale binding bevorderen.

Het onvermogen om positieve emoties na verloop van tijd te bewaren is een kenmerk van depressie en van andere vormen van psychopathologie. Tot nog niet zo lang geleden hadden we echter heel weinig inzicht in de mechanismen die ons toelaten om positieve emotionele reacties vol te houden.

Positieve emoties zijn de sleutel tot psychologisch welzijn

Onderzoeken door de neurowetenschap van het geluk

In juli 2015 werd in The Journal of Neuroscience een onderzoek gepubliceerd. Deze studie had ontdekt dat een langdurige activatie van het striatum ventrale, een gebied in de hersenen, rechtstreeks te maken heeft met het in stand houden van positieve emoties en beloningen.

Het goede nieuws is dat we de activatie van het striatum ventrale onder controle kunnen houden. Dat betekent dus met andere woorden dat we het ervaren van positieve emoties zelf in handen hebben.

De bevindingen van de neurowetenschap van het geluk

Wat gebeurt er bij mensen bij wie het gehandhaafde activiteitsniveau van het striatum ventrale hoger is? Volgens de vermelde studie vertonen deze mensen een groter psychologisch welzijn en lagere cortisolniveaus.

De onderzoekers in een eerder onderzoek konden vaststellen dat genieten van dingen als een mooie zonsondergang en de positieve emoties die hiermee gepaard gaan, kunnen helpen om het welzijn te verbeteren. Ze wilden ook bepalen hoe en waarom sommige mensen in staat zijn om positieve gevoelens in stand te houden.

Het vaststellen van een specifiek hersengebied dat verbonden is met het bewaren van positieve emoties, heeft geweldige voordelen te bieden. Het maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om te visualiseren wat een drukknop zou kunnen zijn die het ons mogelijk maakt om dit hersengebied op een bewuste manier te activeren.

In dit nieuwe onderzoek hebben onderzoekers de neurowetenschap van het geluk ontleed. Deze wetenschap onderzoekt het behoud van positieve emoties. Om dit te doen hebben ze twee experimenten bij mensen uitgevoerd. Eerst stelden ze een taak op waarbij antwoorden beloond werden.

Een functioneel magnetisch resonantietoestel registreerde de resultaten. Het tweede experiment bestond uit een steekproef-taak. Hier werden de emotionele reacties gemeten bij het krijgen van een beloning. Deze experimenten voorspelden op een nauwkeurige manier de duur van de positieve emotionele reacties in de echte wereld.

De duur van de positieve emoties is belangrijk

Door deze dynamiek te onderzoeken kunnen we de gedragsmatige verbindingen van de hersenen beter begrijpen. Wat dit betreft moeten we ook opmerken dat wat vele auteurs hierover vermelden. Het is immers belangrijk dat je niet alleen bekijkt hoeveel emotie je ervaart maar dat ook hoelang deze emoties duren.

Het precieze mechanisme dat in termen van seconden, minuten en uren emotionele ogenblikken in de hersenen creëert, blijft echter nog steeds een mysterie.

Onderzoekers zeggen echter dat deze bevindingen laten vermoeden dat de duur van de activiteit in specifieke hersencircuits, zelfs tijdens relatief korte tijdsperioden, kan voorspellen hoelang de positieve emoties van een persoon slechts minuten of uren later zullen blijven duren.

Hoelang duren jouw positieve emoties

De activatie van het stratium ventrale

De resultaten van dit onderzoek dragen bij tot een beter begrip hoe geestelijke stoornissen zoals depressie in de hersenen tot uiting komen. De vaststellingen kunnen ook helpen verklaren waarom sommige mensen cynischer zijn dan anderen. Anderzijds kan het ook een verklaring zijn waarom sommige mensen het glas vaak als halfvol zien.

De auteur van de studie vermeldt ook het neurale patroon dat ze vooral in het striatum ventrale waargenomen hebben. Ook in andere onderzoeken had men vastgesteld dat dit patroon hogere niveaus van welzijn voorspelt.

Volgens hen kunnen vriendelijkheid en mededogen naar anderen toe helpen om het vermogen van een persoon te laten stijgen om te genieten van positieve emoties. Het doel van aardig en meedogend zijn is ook om bepaalde vormen van positieve emoties te ontwikkelen.

Anderzijds zeggen de auteurs ook dat de methodologische vernieuwingen in deze studie verder toegepast kunnen worden. We kunnen ze gebruiken om na te gaan of de invloed van eenvoudige vormen van meditatie de behouden positieve emoties in contexten in de echte wereld kan verbeteren.

Heeft de bewaarde activatie van het striatum ventrale dat we met gebruik van technologische hersenbeeldvorming gemeten hebben, ook een effect in de echte wereld? In elk geval kunnen ze helpen om ons begrip van de neurowetenschap van geluk te ontwikkelen. Wellicht ook interessant voor jou

Geluk zit voornamelijk in je linkerhersenhelft
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Geluk zit voornamelijk in je linkerhersenhelft

Recent onderzoek wijst uit dat een groot deel van ons geluk zich in principe in onze linkerhersenhelft begeeft. Hoe dat kan, leggen we in dit artik...  • Dunn, J. R., & Schweitzer, M. E. (2005). Feeling and Believing: The Influence of Emotion on Trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 736-748.
  • L. Fredrickson, B. y Levenson, R. (1998). Positive Emotions Speed Recovery from the Cardiovascular Sequelae of Negative Emotions. Cognition and Emotion, 12(2), pp.191-220.
  • Heller, A., Fox, A., Wing, E., McQuisition, K., Vack, N. y Davidson, R. (2015). The Neurodynamics of Affect in the Laboratory Predicts Persistence of Real-World Emotional Responses. Journal of Neuroscience, 35(29), pp.10503-10509.
  • Kringelbach, M. L., & Berridge, K. C. (2010). The Neuroscience of Happiness and Pleasure. Social research77(2), 659-678.
  • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.
  • Ryan T. Howell Ph.D, Margaret L. Kern & Sonja Lyubomirsky (2007) Health benefits: Meta-analytically determining the impact of well-being on objective health outcomes, Health Psychology Review, 1:1, 83-136

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.