Nine Habits of Happy People, door Jameson L. Scott

Nine Habits of Happy People, door Jameson L. Scott

Laatste update: 10 september, 2017

‘Wat is geluk en waarom willen we het verkrijgen?’, in het Engels ‘What is happiness and why do we want it?. Dit is een van de eerste hoofdstukken uit het boek ‘Nine Habits of Happy People, geschreven door Jameson L. Scott. Zoals de auteur suggereert, komt geluk voornamelijk voort uit ons vermogen om te verkrijgen wat we nodig hebben en de problemen in ons leven op te lossen.

Daarom zijn we op zoek naar geluk, omdat geluk zelfactualisatie en persoonlijke bevrediging inhoudt. Iedereen bereikt zijn eigen geluk op een andere manier, maar in dit boek deelt Jameson een paar richtlijnen met ons die gelukkige mensen door de hele geschiedenis heen hebben vastgelegd.

De aanbevelingen van de auteur

Allereerst is het belangrijk om te weten dat ‘Nine Habits of Happy People’ een boek is dat mensen uitnodigt om zelf in actie te komen, het is dus niet alleen bedoeld als zelfhulpboek. Het spoort ons aan om te veranderen door stappen te nemen in plaats van alleen onze gedachtegang te veranderen. Daarom geeft de auteur ook aan dat om de richtlijnen in zijn boek op te kunnen volgen, het van belang is om bereid te zijn je comfortzone te verlaten. Dit is namelijk de enige manier waarop je de negen gewoontes die hij deelt in je leven op kunt nemen.

Gelukkige Mensen

Ten tweede geeft de auteur aan dat je na het lezen van zijn boek en het opvolgen van de richtlijnen die hij hierin deelt, nooit meer een zelfhulpboek zult hoeven aanraken, het soort boeken waar hij erg veel kritiek op heeft. Vanuit zijn eigen ervaring, nodigt hij zijn lezers uit om een proces van zelfontdekking te beginnen en herinnert hij ons eraan dat het ten volle leiden van je leven de enige manier is om werkelijk gelukkig te kunnen zijn.

“Helaas, de deuren van geluk gaan niet naar binnen open, waardoor iemand ze zou kunnen openen door er keihard op af te rennen; maar de deuren van geluk gaan naar buiten open, en daardoor kan niemand er iets aan doen.”

-Søren Kierkegaard-

Gelukkige mensen staan niet toe dat de toekomst zich opdringt aan het heden

Gelukkige mensen:

  • Socialiseren zonder op zoek te gaan naar goedkeuring. Deze mensen weten dat ze om gelukkig te kunnen zijn, eerst heel moeten zijn vanbinnen. Ze kunnen niet zijn wat anderen mensen willen dat ze zijn, anders zouden ze anderen namelijk veel te veel macht geven en zouden hun levens geleid worden aan de hand van wat andere mensen vinden. Ze doen zich niet anders voor en ze zijn zich ervan bewust dat ze nu eenmaal niet iedereen kunnen behagen.
  • Houden van zichzelf. Gelukkige mensen zorgen voor zichzelf, leggen zichzelf in de watten en maken zichzelf sterker. Ze hangen niet het slachtoffer uit, ze beledigen zichzelf niet en ze keuren zichzelf ook niet af. Ze weten wat hun potentieel is en ze proberen te bereiken wat binnen hun macht ligt.
Gelukkige Mensen
  • Accepteren hun omstandigheden en jagen hun dromen na. Deze mensen zijn in staat een onderscheid te maken tussen conformisme en acceptatie. Ze geloven in verandering en vechten eerst voordat ze opgeven. Daarnaast zijn ze er voortdurend op uit om zichzelf te verbeteren, ze waarderen het leven en proberen er zoveel mogelijk voordeel uit te halen.
  • Staan in verbinding met het heden. Dit is een van de meest belangrijke gewoontes die gelukkige mensen hebben. Ze proberen te leven in het moment en het verleden en de toekomst achterwege te laten. Om dit te kunnen doen, maken ze dagelijks wat tijd vrij om te mediteren en hun gedachten te richten op de dingen waar ze in het leven mee bezig zijn.
  • Tot slot doen gelukkige mensen dingen die hen angst aanjagen en gaan ze voor wat ze willen. Ze zien kansen als uitdagingen om hun angst te overwinnen en ze zijn vastberaden om deze kansen ten volle te benutten. Ze weten waar ze van in paniek raken en ze doen wat nodig is om deze dingen te confronteren. Deze mensen hebben net als jij en ik ook zo hun angsten, het enige verschil is dat zij zich niet door hun angsten laten tegenhouden. Ze zijn zelfs in staat geweest om hun angsten te gebruiken als bron van motivatie.

“Stom zijn, egoïstisch zijn, en een goede gezondheid hebben, zijn drie vereisten om gelukkig te zijn, als er echter een gebrek is aan stomheid, dan is alles verloren.”

-Gustave Flaubert-

Ze leren en ze rusten

Daarnaast hebben gelukkige mensen ook de volgende gewoontes:

  • Ze leren van alles dat zich om hen heen afspeelt. Ze erkennen mislukking en ze falen elke keer beter tot ze eindelijk in staat zijn om te slagen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze om te kunnen leren, in actie moeten komen en meer kracht en zelfvertrouwen moeten vergaren.
  • Ze rusten voldoende uit. Ze slapen elke nacht tussen de zes en acht uur en koppelen zichzelf minstens twee uur per dag even helemaal los van hun verplichtingen. Ze rusten uit zonder technologie etc.
Gelukkige Mensen
  • Ze houden een gebalanceerd dieet aan en doen aan lichaamsbeweging. Ze zien de verbintenis met hun lichaam als een uiterst belangrijk communicatiekanaal om hun welzijn te onderhouden, en daarom letten ze ook op hun lichaam en zorgen ze er goed voor.
  • Ze hebben een goede lichaamshouding en ademhaling. Gelukkige mensen hebben opgemerkt dat sommige lichaamshoudingen hun manier van handelen en communiceren belemmeren. Tot slot, hechten ze veel belang aan hun ademhaling en de manier waarop lucht in hun lichaam terechtkomt.