Juridische aspecten van seksueel geweld

De realiteit van seksuele misdrijven is asymmetrisch op het gebied van seks. Het zijn mannen die de overgrote meerderheid van de strafbare feiten plegen, vooral misdaden gepleegd met geweld en intimidatie.
Juridische aspecten van seksueel geweld
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Patricia Grande Yeves

Laatste update: 13 februari, 2024

De regels die seksuele misdrijven reguleren, en in het bijzonder seksueel geweld, zijn de afgelopen decennia aan grote veranderingen onderhevig geweest. Voor een groot deel dankzij de sociale vooruitgang op dit gebied.

Toch blijft de realiteit van seksuele misdrijven diepgaand asymmetrisch op het gebied van seks. Het zijn mannen die de overgrote meerderheid van de strafbare feiten plegen, vooral als het gaat om aanranding. Dat wil zeggen seksuele misdrijven gepleegd met geweld en intimidatie.

In het bijzonder vertegenwoordigde LO 3/1989 een relevante verandering in het zogenaamde patriarchale seksuele strafrecht in de richting van een regeling die gericht is op de ‘seksuele vrijheid van iedereen’. Momenteel, en ondanks het feit dat we blijven evolueren naar gelijkheid, is de tussenkomst van justitie nog steeds elke dag noodzakelijk.

De strijd voor gelijkheid gaat door; onder meer omdat seksueel geweld deel blijft uitmaken van de realiteit.

Gendergeweld

Seksueel geweld

Het is noodzakelijk om naar het genderperspectief te verwijzen om uit te leggen waarom geweld tegen vrouwen niet zijn oorsprong vindt in familie- of romantische relaties. Net zoals het niet te wijten is aan menselijk kwaad. Gendergeweld is een fenomeen dat voortkomt uit de historische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

In Spanje was geweld tegen vrouwen tot voor kort niet strafrechtelijk gereguleerd. Sterker nog, hij was niet eens sociaal zichtbaar. Zoals bekend werd het beschouwd als een privé- en huishoudelijk probleem onder het motto ‘vuil linnen moet thuis gewassen worden’.

Op het gebied van het strafrecht gaan we ervan uit dat het leven, de integriteit of de vrijheid van ieder mens evenveel waard is. Daarom verdient het schenden van deze rechten het opleggen van dezelfde straf, ongeacht wie het slachtoffer is, omdat dit anders ongetwijfeld in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.

In die zin is seksuele vrijheid een zeer relevant recht. Dit blijkt uit de ernst van de straffen waarmee de misdaden die haar aanvallen worden bedreigd.

Het is de moeite waard te vermelden dat seksuele vrijheid rechtstreeks verband houdt met basiselementen van de constructie van de sfeer van de burger in het constitutionele systeem. Dit zijn algemene vrijheid (artikel 17 EG), morele integriteit (artikel 15 EG) en privacy (artikel 18 EG).

Seksueel misbruik

De misdaden van aanranding vallen binnen de gevallen waarin er sprake is van een aanval op de seksuele vrijheid, waaronder daden van geweld of intimidatie. De basisregeling van het misdrijf is te vinden in de artikelen 178, 179 en 180 van het Wetboek van Strafrecht. Deze artikelen komen overeen met het basistype, een verzwarend type en een reeks veelvoorkomende verzwarende omstandigheden.

Bij het begrijpen van het misdrijf is het essentieel om in gedachten te houden dat het slachtoffer (het passieve subject) elke persoon kan zijn. Dat wil zeggen, ongeacht haar geslacht en de emotionele relatie die zij met de agressor heeft.

Het is in onze huidige samenleving duidelijk dat, ook al zijn twee mensen getrouwd, de huwelijksband in geen geval de verantwoordelijkheid van de agressor-echtgenoot zal uitsluiten in het geval dat er een aanval plaatsvindt.

Het is duidelijk dat het aangaan van een huwelijk geen seksuele relaties vereist, noch het recht geeft aan een van de echtgenoten om onder dwang seksuele relaties met de ander te onderhouden. Ook het feit dat het slachtoffer een prostituee was, sluit de verantwoordelijkheid van de agressor niet uit.

Vrouw huilt bij het raam

Geweld of intimidatie bij criminaliteit

Deze twee elementen (geweld/intimidatie) komen vaak voor bij het basistype van aanranding (gedefinieerd in artikel 178 CP). Ze komen ook voor bij het gekwalificeerde type (verkrachting). Dit betekent dat er pas sprake kan zijn van een aanranding als de agressor bij zijn of haar daden geweld of intimidatie moet hebben gebruikt.

Geweld moet worden opgevat als het uitoefenen van fysieke kracht op een persoon, waardoor deze wordt onderworpen en beschadigd. Wat intimidatie betreft, moet het concept worden opgevat als een bedreiging die een ernstig en onmiddellijk kwaad inhoudt, dat in staat is de wil van een persoon te breken.

Om te kunnen stellen dat de dader het slachtoffer heeft geïntimideerd en haar vervolgens seksueel heeft misbruikt, moet de intimidatie opzettelijk zijn uitgelokt. Dat wil zeggen, met als doel het slachtoffer te intimideren.

Het is essentieel om rekening te houden met de gevolgen die deze misdrijven voor het slachtoffer met zich meebrengen. Concreet is aangetoond hoe seksueel geweld een werkelijk ernstige psychologische impact heeft op het leven van vrouwen. De strijd tegen de ongelijkheid, het feminisme, gaat door. Juridische maatregelen die bescherming bieden tegen seksuele misdrijven worden steeds strenger.

Bovendien zal het niet mogelijk zijn om gendergeweld met criminele middelen te beëindigen als deze niet worden aangevuld met onderwijs dat gebaseerd is op gelijkheid en tolerantie. Respect aanleren en diversiteit onderwijzen zal het krachtigste wapen zijn om dit sociale probleem bij toekomstige generaties te voorkomen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.