Het corrigeren van iemand die een verkeerd idee heeft

Wanneer iemand een verkeerd idee heeft en je wilt hem dat laten inzien, moet je dat respectvol en assertief doen. Neem geen houding van morele superioriteit aan, want je zou snel kunnen ontdekken dat jij degene bent die het mis heeft.
Het corrigeren van iemand die een verkeerd idee heeft
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Een gepaste (en respectvolle) manier vinden om iemand te corrigeren die een verkeerd idee blijft verkondigen, is iets wat iedereen zou moeten leren. Immers, nepnieuws is er in overvloed, wat betekent dat het heel makkelijk is om het als feiten aan te nemen. Wat echt ingewikkeld is en waar je tegen moet vechten, is die ziekte die zoveel mensen in de wereld teistert: de behoefte om gelijk te hebben.

Ervan uitgaan dat iedereen fouten maakt is essentieel. Dit is een oefening in nederigheid omdat het waar is. Als het moeilijk voor je is om aan te nemen dat fouten maken menselijk is, dan zul je het ook moeilijker hebben om anderen van hun misvattingen te overtuigen.

Dus, hoe kun je dat doen zonder dat het tot een ruzie leidt? Is er een strategie om iemand ervan te doordringen dat een bepaald idee verkeerd is zonder dat het leidt tot spanning en negatieve emoties die vaak escaleren?

Je zou kunnen zeggen dat het een kwestie van tact is, maar in feite gaat het veel verder dan kennis van zaken hebben en in staat zijn om te corrigeren. Het betekent echter wel dat je je het wel op een intelligente manier moet doen. Je moet namelijk bereid zijn te erkennen dat het heel goed mogelijk is dat jij degene bent die het mis heeft.

Het gaat er tenslotte om dat je weet hoe je de weg effent voor een dialoog waarin respectvolle en assertieve communicatie kan gedijen. Een dialoog waarin ideeën kunnen stromen en argumenten een gepaste toon behouden.

Twee mensen in gesprek

Strategieën om iemand te corrigeren die een verkeerd idee blijft volhouden

Iedereen wil gelijk hebben. Het verdedigen van de eigen waarheid is een virus dat de hele wereldbevolking teistert. De meeste mensen klampen zich vast aan hun ideeën als zeilen aan hun mast en als vuur aan een lucifer. Je kunt ervan uitgaan dat fouten voor velen zwakte tonen. Weinig mensen voelen zich op hun gemak als ze falen of horen dat ze ongelijk hebben.

Dus, heb jij wel eens het gevoel gehad dat je iemand moest corrigeren die er een “verkeerd” idee op nahield? Het komt bijvoorbeeld vaak voor bij mensen met wie je een hechte band hebt. Het gebeurt bijvoorbeeld als de meesten het zich op een bepaalde manier herinneren, maar er is altijd iemand met “valse herinneringen,” zelfs als je dezelfde ervaringen hebt meegemaakt.

Je partner, vader of beste vriend kan in de war zijn over bepaalde data of situaties. Je zult hen dan proberen te vertellen dat het niet is gebeurd zoals zij zeggen dat het is gebeurd. Als je het niet goed doet, zal er een ruzie volgen.

Hier is een voorbeeld in de context van een werkplek. Heb je ooit een collega moeten laten inzien dat wat hij zei of deed niet waar of juist was?

Iedereen heeft wel eens zo’n situatie meegemaakt. En geef toe, je zou ze graag met meer succes aanpakken. Dus, lees verder om enkele manieren te ontdekken om dat te doen.

Begin met iets positiefs, zonder de nadruk te leggen op de fout

Als je iemand wilt corrigeren die er een verkeerd idee op na houdt, moet je niet beginnen met uitdrukkingen als “Wat je zegt is niet waar,” “Dat is niet helemaal waar,” of “Kijk, je doet het verkeerd.” Zulke zinnen zullen de persoon voor je alleen maar in de verdediging drukken zodra je begint te praten.

Het is een veel beter idee om overtuigingsvaardigheden te gebruiken en de dingen meer intiem te beargumenteren, waarbij je ze zo positief mogelijk benadert. Bijvoorbeeld: “Ja, het is waar dat we naar deze stad zijn geweest, en het is ook waar dat we in een tamelijk oud hostel verbleven. Daar heb je gelijk in, maar je broer was niet op die reis omdat…

Het is moeilijk om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt tegenover je ouders, want jij weet natuurlijk veel meer dan zij.

-Sean Covey-

Iemand corrigeren die een verkeerd idee volhoudt: let op je toon

Wanneer je iemand corrigeert en hem wijst op zijn fouten of verkeerde benaderingen, is het vrij makkelijk om, bijna instinctief, een autoritaire, ironische of confronterende toon aan te slaan. Je moet zoveel mogelijk vermijden dat je dit doet.

De toon waarop je spreekt is even belangrijk als je argumenten. Je moet tactvol, empathisch en kalm zijn terwijl je probeert te communiceren.

Onderbouw je argumenten met gegevens

Wanneer het aankomt op het corrigeren van iemand die een verkeerd idee blijft volhouden, moet je niet beginnen met te zeggen dat jij gelijk hebt. Dit is omdat de waarheid zonder ondersteuning niets betekent omdat er niet genoeg gegevens zijn om het te ondersteunen. Het is slechts rook en kan makkelijk door een raam naar buiten verdwijnen.

Om dus zonder opdringerigheid je gelijk aan te tonen, moet je dat doen met solide argumenten. Om dat te doen, moet je dus assertief communiceren en gedetailleerde, objectieve informatie geven. Daarnaast is het essentieel dat je empathisch luistert, zodat je gepast kunt reageren.

Een verveelde vrouw

Ga ervan uit dat je de ander niet altijd zult kunnen overtuigen

Je zult een ander niet altijd kunnen overtuigen dat hij ergens ongelijk in heeft. Ga er dus van uit dat sommige mensen er niet in geïnteresseerd zijn om de dingen vanuit jouw standpunt te bekijken, als het erom gaat iemand te corrigeren die er een verkeerd idee op na houdt.

Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij gevallen die zo complex zijn als iemand die het creationisme verdedigt of bepaalde sekten of mensen die tegen het gebruik van medicijnen zijn.

Er zijn feiten die sommige mensen gewoon niet kunnen begrijpen. Dit komt elke dag voor, omdat je te maken hebt met vaste waarden en religies. Zoals je ziet, zijn fanatisme en ideologische misverstanden nogal moeilijk te bespreken. Wijzen op de fouten van hen die zichzelf beschermen met mythen is even ingewikkeld als ergerlijk.

Aanvaarding is het enige wat je kunt bieden in het licht van deze situaties en andere eenvoudiger situaties, zoals die in verband met valse herinneringen. En op die waarin je gesprekspartner erop staat zijn standpunt te verdedigen. Bedenk dat je in een wereld leeft waarin iedereen zijn standpunt verdedigt.

Probeer zo veel mogelijk rustige, intelligente argumenten te hebben. Dit is de enige manier waarop je succesvol en assertief zult zijn. Laat het dus gewoon gaan als je niet verder komt. Het is namelijk het beste om je ongeschonden terug te trekken tegen de minste emotionele kosten.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.