De verschillen tussen constructieve en destructieve kritiek

Afhankelijk van de manier waarop kritiek wordt geformuleerd (of geïnterpreteerd), kan deze destructief of constructief zijn. Leer de subtiele maar belangrijke verschillen tussen de twee te onderscheiden.
De verschillen tussen constructieve en destructieve kritiek
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 19 oktober, 2023

We hebben allemaal wel eens te maken gehad met kritiek. Sterker nog, het is iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. De intentie achter kritiek kan echter heel verschillend zijn waardoor je te maken kunt hebben met constructieve en destructieve kritiek. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Kritiek kan soms heel destructief zijn. Op andere momenten kan het je echter helpen om te leren en te verbeteren.

Je hebt vaak de neiging om weg te lopen voor kritiek. Het is zeker niet iets wat je meestal leuk vindt. In feite komt je ego ertegen in opstand en ga je in de verdediging. Dat komt omdat je het gevoel hebt dat je wordt aangevallen.

Maar kritiek heeft vaak ook een positief element. Je moet er zelfs op letten om te herkennen of je constructieve of destructieve kritiek krijgt.

Mensen die kritiek geven hebben meestal een bepaalde bedoeling, ten goede of ten kwade. Soms komt het doel echter niet overeen met de boodschap. In feite proberen ze misschien te helpen, maar bereiken ze het tegenovergestelde effect.

Als je wilt profiteren van constructieve kritiek en destructieve kritiek wilt afwijzen, moet je leren onderscheid te maken tussen de twee soorten. Dit is ook handig als je zelf constructieve kritiek wilt gebruiken.

Kenmerken van constructieve kritiek

Constructieve kritiek wordt altijd gegeven met de bedoeling om de ander te helpen. Hen vertellen wat ze zouden kunnen verbeteren en hoe ze dat kunnen doen. Hen voorzien van specifieke details. En dat alles zonder enige vorm van superioriteit of arrogantie.

Stel bijvoorbeeld dat je partner al zijn spullen door de kamer heeft laten slingeren. Constructieve kritiek zou kunnen inhouden dat je zegt:

– Ik zou graag willen dat je alles opraapt wat je in de kamer hebt laten rondslingeren. Je kunt ze allemaal in de kast leggen.

Aan de andere kant zou destructieve kritiek er als volgt uit kunnen zien:

– Je bent een ramp. Jij laat altijd je spullen rondslingeren. Je geeft gewoon nergens om.

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat de belangrijkste kenmerken van constructieve kritiek de volgende zijn:

 • Het geeft aan wat er verbeterd moet worden.
 • Het taalgebruik is niet agressief of opruiend.
 • Er wordt met respect gesproken.
 • Indien nodig worden argumenten gegeven om de situatie te helpen verklaren.
 • Er is samenwerking en het doel om te helpen.
 • Er is gelijkwaardigheid. Met andere woorden, de een ziet zichzelf niet als beter dan de ander.
Sleutels aan touwtjes

Toch komt het vaak voor dat, zelfs als de kritiek opbouwend is, mensen het als onaanvaardbaar beschouwen. Daarom weigeren ze het te accepteren en leren ze er niets van. Ze kunnen zich zelfs beledigd voelen, wat tot conflicten kan leiden.


Misschien vind je dit artikel ook interessant: Hoe je kunt reageren op kritiek en er iets van kunt leren


Kenmerken van destructieve kritiek

Bij destructieve kritiek is er sprake van woede en ingehouden agressiviteit. Mensen geven slechte argumenten zoals: “Ik vind het niet leuk,” “Je doet het niet goed,” “Je bent dom.” In feite wordt er nooit iets interessants of nuttigs gegeven in dit soort berichten.

De mensen die dit soort schadelijke boodschappen gebruiken, hebben echter de neiging om zich onzeker en kwetsbaar te voelen. Ze proberen superioriteit te tonen omdat ze zich in werkelijkheid zwak voelen. Bovendien worden ze gekenmerkt door gevoelens van een laag zelfbeeld en onzekerheid.

Destructieve kritiek bestaat uit het neerhalen en kwetsen van de ander. De persoon die deze boodschappen afgeeft, is zich misschien niet eens bewust van zijn eigen bedoelingen. In werkelijkheid is het gewoon een uiting van hoe ze zich voelen over zichzelf.

De belangrijkste kenmerken van destructieve kritiek zijn de volgende:

 • Het richt zich op de negatieve aspecten van de persoon.
 • Het taalgebruik kan agressief zijn.
 • Er worden geen argumenten gegeven om de persoon te helpen de kritiek te begrijpen.
 • Er wordt niet uitgelegd hoe je eventuele fouten kunt verbeteren of rechtzetten.
 • Er is geen positieve bijdrage.
 • Het doel is om de ander te beschadigen en zijn of haar superioriteit te tonen.
Berichten met destructieve kritiek

Wanneer dit soort kritiek aandacht krijgt en serieus wordt genomen, kan het een grote invloed hebben op de persoon aan de ontvangende kant. Ze kunnen zich vernederd voelen en niet weten wat ze moeten doen om hun vermeende fout goed te maken.

Als mensen destructieve kritiek zonder vragen of reflectie accepteren, zijn ze in de val gelopen om de criticus belang en macht te geven.

Leren kritiek te accepteren

Om te weten of een bericht belangrijk is of niet, moet je vaststellen om wat voor soort kritiek het gaat. Dan kun je beslissen of het iets is waar je aandacht aan moet besteden of dat je het moet negeren.

Als je te maken krijgt met destructieve kritiek, helpt het je om het onnodige lijden te vermijden dat het je kan veroorzaken. Het lijden omdat je gelooft dat je schuldig bent aan iets ontoelaatbaars.

Je moet altijd voorzichtig zijn in het aangezicht van destructieve kritiek. Het is zelfs zo dat als je in een slechte bui bent, je er meer last van hebt. Dat komt omdat, als je dit soort kritiek klakkeloos accepteert, je jezelf nog slechter gaat voelen.

Aan de andere kant moet je ook aandacht besteden aan constructieve kritiek. Want als je dat niet doet, verwar je het misschien met destructieve kritiek en raak je beledigd.

Door je open te stellen voor constructieve kritiek kun je nieuwe aspecten van jezelf ontdekken. Bovendien ben je in staat om andere mogelijkheden en argumenten te accepteren. Hierdoor kun je nadenken en andere perspectieven verwerven.

Ongetwijfeld zul je zowel constructieve en destructieve kritiek tegenkomen. Maar door onderscheid te leren maken tussen de twee, kun je bijdragen aan je eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.