Ontdoe jezelf van emotionele parasieten

Ontdoe jezelf van emotionele parasieten

Laatste update: 27 augustus, 2016

Als sommige mensen te veel op je leunen, draag ze vanaf nu dan in je hart en niet langer op je schouders. Laat hun problemen je leven niet belasten en laat ze niet veranderen in een rugzak die je moet dragen.

Mensen zijn veel meer dan dat. Dat wil zeggen, ze zijn een deel van je leven, maar tegelijkertijd zijn ze het ‘alles’ van hun eigen leven. Daarom zou iedereen zijn eigen gewicht moeten dragen en niet moeten steunen op andere mensen.

Als we dit doen, als we onszelf verantwoordelijk maken voor ons eigen bestaan, dan zullen we in staat zijn onze problemen op te lossen, onze emoties te begrijpen en onze conflicten te behandelen zonder daarbij afhankelijk te zijn van iemand anders.

Meisje met Hart

Emotionele parasieten

Emotionele parasieten zijn mensen die zich voeden met onze gevoelens, emoties en gedachten. Ze zijn niet per definitie slechte mensen. Ze zijn simpelweg mensen die volledig zijn ondergedompeld in hun eigen complexen en nooit eens iets zelf lijken te kunnen doen.

Je zou kunnen zeggen dat er twee soorten emotionele parasieten zijn. Laten we hier eens op ingaan.

Afhankelijke parasieten

Sommige plakken aan ons vast en maken er hun levensmissie van om ons in vertrouwen te nemen over hun verdriet en slechte momenten, zodat we ze kunnen troosten. Deze mensen hebben ons nodig om hun onvrede met de wereld te kunnen uiten. En wanneer ze zich goed voelen, horen we waarschijnlijk niets van ze.

Wanneer de persoon zich tevreden voelt, vergeet hij wie hem helpt wanneer hij zich rot voelt. Wanneer hij echter weer de behoefte voelt om zijn emotionele staat te bevestigen, komt hij bij je terug. Dit gedrag zorgt er meestal niet alleen voor dat we ons gekwetst en gebruikt voelen, maar het is ook besmettelijk. Het verspreidt negativiteit en vernietigt ons.

Hun gezeur, teleurstelling en pessimisme is zo constant, dat ze vaak adviezen nodig hebben om ze te bevrijden van hun gepieker. Hun standpunt is zo duister, dat ze ons doen twijfelen aan ons eigen perspectief.

Parasiet

Agressieve parasieten

De tweede soort emotionele parasieten zijn de parasieten die zich agressief gedragen, die hun voordeel doen met hun aantrekkelijkheid, leiderschap of overtuigende kwaliteiten op basis van beloften die je niet kunt afslaan.

Dit zijn mensen die ons op geleidelijke wijze bedriegen en ons leven binnenvallen. Ze eisen steeds meer affectie van de andere persoon, zonder na te denken over wat de emotionele gevolgen hiervan zouden kunnen zijn voor hun slachtoffer.

In relaties overwegen ze alleen hun eigen behoeften en, hoewel ze het niet bewust doen, hebben ze de neiging om altijd en boven alles hun eigen bevliegingen en interesses voorop te stellen. Zo ook stampen ze elk verzoek van de persoon van wie ze misbruik maken de grond in.

Ze vragen om steeds meer liefde en aandacht, wat de situatie steeds moeilijker maakt om uit te houden. Dit veroorzaakt een gevoel van machteloosheid en waardeloosheid, dat onzekerheid en een laag gevoel van eigenwaarde doet ontwikkelen bij de ander.

Zoals te verwachten is, slokt deze situatie onze energie op, haalt het ons naar beneden en vernietigt het ons. Meestal als we zien wat er gebeurt, nemen we even de tijd om ‘onszelf te ontgiften’, maar wanneer we naar de situatie terugkeren wordt onze energie eens te meer verspild.

Ruzie

Ontdoe jezelf van de parasieten, bewandel je eigen weg

Heb je het gevoel dat je het gewicht van bepaalde mensen op je schouders draagt? Analyseer en reflecteer dan op de emotionele evenwichtigheden die deze relaties bij je veroorzaken.

Onthoud dat de emotionele parasiet zijn emotionele staat verspreidt en op jou overbrengt. Het is dus mogelijk dat je je psychisch uitgeput en verzwakt voelt.

Het belangrijkste is dat je al jouw eigen persoonlijke behoeften herstelt die afgedankt werden achtergelaten, terwijl je zorgde voor jouw parasiet. Zodra je ze hebt hersteld, maak ze dan tot prioriteit. Dat je dit doet, betekent niet dat je ophoudt met van die persoon te houden. Je beschermt jezelf simpelweg tegen bepaalde aspecten om je emotionele evenwicht te kunnen behouden.

Voel je niet onbekwaam of schuldig omdat je niet in staat bent te voldoen aan de behoefte van die andere persoon. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en de rest van ons vormt slechts een gedeelte hiervan, niet het geheel. Onthoud dat iedereen zijn eigen gewicht moet dragen en neem niet de rol van de verlosser op je. We zijn alleen verantwoordelijk voor ons eigen geluk.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.