Lef betekent (tijdelijk) je evenwicht verliezen

Lef betekent (tijdelijk) je evenwicht verliezen
Fátima Servián Franco

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Fátima Servián Franco.

Laatste update: 27 december, 2022

Lef kent altijd een beetje optimisme. Het hebben van lef betekent deel uitmaken van iets dat uit bijzondere deelnemers bestaat. Deze deelnemers zijn in staat vooruitgang te maken en hier ruimte voor te maken. Aan de andere kant lijkt een tekort hieraan een beetje op een eindeloze generale repetitie zonder ooit ook maar daadwerkelijk op te treden.

Lef betekent dat je je evenwicht kwijtraakt. Daarvoor hebben we de moed nodig om te kiezen om achter ons gekozen doel aan te gaan. Dat doen we dan ondanks het risico dat we lopen, ondanks de angst en onzekerheid.

Door het echter maar niet te doen, lopen we een ander soort risico, namelijk dat we onszelf verliezen omdat we onze ware zelf niet kunnen vinden. Angst staat altijd paraat om dingen erger te laten lijken dan dat ze eigenlijk zijn. Zo kan het ook ons standpunt drastisch beïnvloeden.

Alles dat we willen bereiken ligt in de buitenwereld. Datgene dat binnenin ons leeft, hebben we immers al. We moeten dus de moed hebben om onze comfortzone te verlaten.

Alleen daardoor kunnen we ervoor zorgen dat we de grootste levensschatten niet missen. Iedereen kan dit doen, maar niet iedereen heeft er het lef voor. Vroeger of later nemen we hoe dan ook de vorm onze gedachten aan.

Een vrouw met lef

Het is in veel gevallen een kwestie van simpel lef

Als je angst toestaat je te beheersen, zal het je tot zijn slaaf maken. Bovendien doet het dit op zo’n geniepige wijze dat, wanneer je het eindelijk doorhebt, het vaak al te laat is. De sleutel tot dit gesloten slot ligt vaak in het bewapenen van onszelf. Dit kun je doen met moed en zelfs een beetje stoutheid in sommige gevallen.

Ook speelt vertrouwen in onszelf en vertrouwen in de mogelijkheden tot onze beschikking  een rol. Angst laat ons namelijk denken dat we nieuwe horizonnen niet tegemoet kunnen zwemmen als we de kust achter ons niet kunnen achterlaten zonder terug te kijken.

Ieder van ons heeft op een gegeven moment wel eens op een metaforisch kruispunt gestaan. Hier moesten we kiezen tussen het tonen van lef en een groot risico nemen, of stil blijven zitten en toekijken hoe de rest ons inhaalt.

We hebben de angst en de hoop gevoeld om echt aan de slag te gaan en iets te bereiken. Die gevoelens hebben we ervaren in relatie tot het overwinnen van moeilijkheden en genoten van dit proces.

De moed van onze voorgangers

We zijn onze vooruitgang verschuldigd aan de mensen die moedig genoeg waren om “anders” te zijn. Denk aan de stoomlocomotief uit de 18e eeuw. Niemand behalve Nicolas-Joseph Cugnot geloofde in het idee. Alleen hij had de benodigde moed om zijn droom werkelijk te maken.

Bedenk je eens hoeveel dingen wij of onze voorouders absurd vonden voordat ze verwezenlijkt werden. Stel je eens voor hoe het zou zijn als jij een van deze dingen had uitgevonden.

Als we vast blijven zitten in het voorwoord van onze levens, zouden we dit niet eens doorhebben. Robert Lee Frost, een Amerikaanse dichter die als een grondlegger van de moderne poëzie gezien wordt, zei ooit: “Ik kan alles dat ik geleerd heb over het leven opsommen in drie woorden: het gaat door.”

Vrouw die haar gezicht bedekt met haar handen

Motivatie is wanneer je dromen werkkleding aantrekken

Fernandez Abascal, een professor in de psychologie en motivatie-expert, laat ons weten dat we middels motivatie nauwkeurig kunnen uitleggen hoe en waarom we ons op bepaalde manieren gedragen. Onderzoekers zijn het over het algemeen met elkaar eens dat motivatie een concept is dat ons activeert, ons leidt en gedrag onderhoudt.

Veel geniale mensen, die inderdaad als “geniaal” worden gezien vanwege hun lef, denken niet per se zelf dat zij “geniaal” zijn. Ook handelen ze niet omdat ze op die manier willen worden gezien door soortgelijke mensen. Ze handelen op hun manier omdat ze gemotiveerd worden zich zo te gedragen.

Onderzoek wijst uit dat mensen die hun doelen niet bereiken, over het algemeen gekenmerkt worden door een tekort aan discipline. Ze geven dus redelijk snel op.

Het is waar dat moeilijkheden in veel gevallen om wat voorzichtigheid vragen. Het is echter ook waar dat een tekort aan vertrouwen vaak het voornaamste probleem is waar men tegenaan loopt.

Leven is veelal oftewel een avontuur vol moed, of niets. Veiligheid berust vaak op bijgeloof, het bestaat namelijk niet in de natuur. Motivatie (of een tekort hiervan) staat ons toe een blik te werpen op de oorzaken van ons gedrag. Het helpt ons vragen rondom de redenen van ons gedrag te beantwoorden.

Daarom is lef tonen, ook al betekent dit dat je wellicht even je balans kwijtraakt, een passende prijs voor het behalen van je doelen. Het nieuwe evenwicht dat we hierdoor bereiken is steviger en bovendien ook nog spannender. In die zin hebben we allemaal diep binnenin onszelf een missie: maak het waar. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.