Hoe herken je een psychotische aanval?

Hallucinaties en waanvoorstellingen zijn duidelijke indicatoren dat iemand een staat van loskoppeling van de werkelijkheid ervaart. Lees meer over andere signalen die deze episoden helpen detecteren.
Hoe herken je een psychotische aanval?
Sharon Laura Capeluto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sharon Laura Capeluto.

Laatste update: 30 mei, 2024

Een psychotische aanval is een tijdelijke episode waarin het contact met de werkelijkheid verloren gaat, dus de symptomen moeten vroegtijdig worden vastgesteld. Tijdens deze periode is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat waar is en wat niet.

Ze kunnen dingen zien of horen die er niet zijn en waanideeën ontwikkelen, zoals het idee dat ze bekeken of vervolgd worden.

De persoon is zich zelden bewust van wat er gebeurt, dus het is onwaarschijnlijk dat hij of zij op eigen initiatief hulp zal zoeken. Het is daarom belangrijk dat de mensen om de persoon heen kunnen zien wat er aan de hand is en onmiddellijk hulp inroepen.

Mogelijke oorzaken van een psychotische aanval

Deze breuk met de werkelijkheid kan verschillende oorzaken hebben, waarvan schizofrenie en een paranoïde persoonlijkheidsstoornis de meestvoorkomende zijn.

Daarnaast kunnen stemmingsstoornissen, zoals een zware depressie met psychotische kenmerken, en sommige medische aandoeningen, zoals dementie, ook psychotische episodes uitlokken.

Aan de andere kant suggereert onderzoek dat marihuanagebruik psychotische symptomen kan uitlokken (Engelse link) bij gezonde mensen, vooral in combinatie met andere risicofactoren.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van andere hallucinogene drugs zoals LSD en psilocybine (te vinden in sommige paddenstoelen).

Symptomen om een psychotische inzinking te herkennen

Hoewel het voorspellen van een psychotische inzinking niet eenvoudig is, verschijnen er soms vroege tekenen, prodromale symptomen genoemd.

Deze omvatten stemmingswisselingen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en verwaarlozing van uiterlijk en persoonlijke hygiëne. Dergelijke tekenen zijn echter vaak subtiel, waardoor ze moeilijk op te sporen zijn.

Wanneer het contact met de werkelijkheid echter een feit is, kunnen de symptomen duidelijker worden voor de omgeving, maar dit is niet altijd het geval.

1. Hallucinaties

Hallucinaties zijn zintuiglijke waarnemingen die zich voordoen zonder een echte externe stimulus. De persoon ziet, hoort of ruikt bijvoorbeeld iets dat in werkelijkheid niet aanwezig is.

In gevallen van een psychotische aanval gerelateerd aan schizofrenie, zijn deze valse waarnemingen meestal auditief. In dergelijke omstandigheden hoort de persoon stemmen met een dreigende of gebiedende inhoud.

Wanneer de episode daarentegen past binnen andere psychotische stoornissen of veroorzaakt wordt door middelenmisbruik, zullen visuele hallucinaties waarschijnlijk meer overheersen. Heldere lichtflitsen of complexe figuren kunnen worden waargenomen.

2. Wanen

Een ander belangrijk symptoom bij het identificeren van een psychotische breuk is de aanwezigheid van wanen. Dit zijn vaste en onjuiste overtuigingen die de persoon heeft, ondanks een gebrek aan bewijs.

Ze kunnen verschillende vormen aannemen, zoals mystieke ideeën, grootheidsideeën of achtervolgingswaan (kenmerkend voor de paranoïde stoornis).

In het laatste geval kan de persoon geloven dat hij of zij vervolgd wordt, in de gaten wordt gehouden of dat anderen tegen hem of haar samenspannen:

  • “Mijn buren hebben camera’s in mijn huis geïnstalleerd om me in de gaten te houden”.
  • “Mijn vader vergiftigt mijn kraanwater om mij kwaad te doen”.
  • “Ik ben ervan overtuigd dat een geheime groep mijn e-mails onderschept”.

3. Het onvermogen om een coherent gesprek te voeren

Allogia kan ook worden waargenomen, wat de verarming van cognitie is en zich uit in onsamenhangende en onsamenhangende spraak. Dit uit zich wanneer de persoon van het ene onderwerp naar het andere springt zonder logisch verband, moeite heeft om de draad van het gesprek te volgen of verwarde ideeën uit.

4. Huilen of lachen zonder duidelijke reden

Een symptoom is overdreven, extravagant gedrag of emotionele expressie zonder een directe en evenredige relatie met de prikkels van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld plotselinge uitbarstingen van lachen of tranen van verdriet, zelfs in situaties die dergelijke emotionele reacties niet zouden uitlokken.

5. Isolement

Tijdens een psychotische crisis komt het vaak voor dat de persoon zichzelf isoleert vanwege de emotionele last en de interne ervaringen waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

In deze gevallen kunnen ze zich terugtrekken uit gebruikelijke sociale activiteiten, contact met vrienden vermijden, niet meer naar het werk gaan en in extreme situaties zelfs hun eigen huis verlaten.

6. Veranderingen in kleding en gedrag

Omdat het zo opvallend is, wekt dit symptoom vaak verbazing en verwarring op bij de mensen in hun omgeving. Iemand die een psychotische episode doormaakt, kan zich excentriek kleden, zijn gebruikelijke stijl drastisch veranderen of meer grillig, onvoorspelbaar en agressief gedrag vertonen.

Dergelijke veranderingen kunnen een veranderde perceptie van de werkelijkheid en emotionele toestand weerspiegelen. Het is daarom belangrijk om er aandacht aan te besteden en professionele hulp te zoeken om effectief met de psychotische crisis om te gaan.

7. Atypische bewegingen

Door de ontkoppeling met de werkelijkheid ontstaan er ook ongewone bewegingen zoals starre houdingen, bekend als katatonie, waarbij de persoon onbeweeglijk blijft of vreemde houdingen aanneemt. Ze kunnen ook onvoorspelbare bewegingen vertonen, zoals doelloos ronddwalen.

Wat zijn de nawerkingen?

De nawerkingen van een psychotische aanval variëren afhankelijk van de ernst van de aanval, de duur van de aanval en de uitlokkende factoren. Over het algemeen is een van de belangrijkste effecten echter emotionele ontreddering die aanhoudt zelfs nadat de symptomen voorbij zijn.

Als de uitbraak eenmaal voorbij is, kan de persoon een gevoel van volledig verlies van zelfcontrole ervaren, gepaard met stress en verwarring. Ze kunnen ook te maken krijgen met stigmatisering en discriminatie door een gebrek aan sociaal bewustzijn.

Hoe wordt een psychotische uitbraak behandeld?

Zodra een psychotische uitbraak is vastgesteld, hangt de behandeling af van het individuele geval. Maar meestal is de behandeling gebaseerd op een combinatie van psychotherapie en antipsychotische medicatie. Psychologische therapie helpt de persoon zijn gedachten en emoties te beheersen.

Daarnaast zijn de steun van naasten en deelname aan steungroepen cruciaal in deze fase.

En professionele begeleiding is essentieel. Het naleven van het geïndiceerde behandelplan en het bijwonen van regelmatige vervolgafspraken om de voortgang te controleren, is erg belangrijk omdat ze, voor zover mogelijk, bijdragen aan het voorkomen van een nieuwe episode.

Kennis over deze psychische aandoening is essentieel om deze aan te pakken

We hebben al geleerd hoe we een psychotische aanval kunnen herkennen aan de hand van de belangrijkste verschijningsvormen, waarbij we het belang hebben benadrukt om zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken.

Maar als er iets essentieel is in deze context, dan is het wel de open dialoog over deze en andere psychische aandoeningen. Dit is de manier om stigma’s uit te bannen en begrip en steun te kweken voor mensen die te maken hebben met complexe emotionele en psychologische uitdagingen.

Uiteindelijk streven we allemaal naar een meer empathische en zorgzame samenleving, waar we ons veilig en gewaardeerd kunnen voelen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.