De vier persoonlijkheidstypen van Gerlach, Farb, Revelle en Nunes Amaral

Een groep Amerikaanse onderzoekers stelde vast dat er vier persoonlijkheidstypen bestaan die gebaseerd zijn op vijf persoonlijkheidskenmerken.
De vier persoonlijkheidstypen van Gerlach, Farb, Revelle en Nunes Amaral
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Eva Maria Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Door de geschiedenis heen hebben veel theoretici hun eigen persoonlijkheidstheorieën uitgewerkt. Onlangs deed een groep onderzoekers van de Northwestern University in de Verenigde Staten echter zijn best om al deze gegevens grondig te analyseren. Het resultaat van hun onderzoek daagde alle gevestigde persoonlijkheidsparadigma’s uit. Ze kwamen namelijk tot de conclusie dat er vier persoonlijkheidstypen bestaan.

De sociale psychologen wilden achterhalen of er überhaupt persoonlijkheidstypen bestaan. Persoonlijkheidskenmerken zijn een andere zaak.

Persoonlijkheidskenmerken “kunnen namelijk consequent worden gemeten aan de hand van verschillende leeftijden en culturen,” zegt Amaral, co-auteur van de studie en hoogleraar chemische en biologische bouwkunde aan Northwestern’s McCormick School of Engineering.

De onderzoekers analyseerde de gegevens van meer dan 1,5 miljoen enquêtes en ontdekten dat er minstens vier verschillende persoonlijkheidstypen bestaan: gemiddeld, gereserveerd, egocentrisch en rolmodel.

Deze vier persoonlijkheidstypen zijn gebaseerd op vijf basale persoonlijkheidskenmerken: neuroticisme, extraversie, openheid, aanvaardbaarheid en nauwgezetheid. De nieuwe studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Human Behavior.

Een controversieel concept

William Revelle, hoogleraar psychologie aan de Weinberg Hogeschool voor Kunsten en Wetenschappen en co-auteur van de studie, legde uit: “Mensen proberen al sinds de tijd van Hippocrates om persoonlijkheidstypen te classificeren, maar eerdere wetenschappelijke literatuur vond dat onzin.”

De gegevens van deze nieuwe studie laten echter zien dat “er hogere dichtheden zijn van bepaalde persoonlijkheidstypen.”

Het concept van verschillende persoonlijkheidstypen blijft echter controversieel op het gebied van psychologie. Dit is te wijten aan de verschillende afzonderlijke classificaties die empirische ondersteuning hebben gekregen.

De eerdere pogingen om persoonlijkheidstypen te definiëren die waren gebaseerd op kleine onderzoeksgroepen moesten namelijk plaats maken voor resultaten die vaak niet konden worden gerepliceerd.

Jongen met verschillende gezichtsuitdrukkingen

“Persoonlijkheidstypen bestonden alleen in zelfhulpliteratuur en hadden geen plaats in wetenschappelijke tijdschriften. Wij denken echter dat dit nu zal veranderen vanwege deze studie,” zei Amaral.

Persoonlijkheidstypen: een nieuwe focus

Deze nieuwe studie combineerde een berekende alternatieve benadering met de gegevens van vier vragenlijsten. Er werden meer dan 1,5 miljoen mensen ondervraagd aan de hand van vragenlijsten die werden verkregen van John Johnson’s IPIP-NEO. Het myPersonality-project en de gegevens van BBC’s Big Personality hadden respectievelijk 120 en 300 elementen.

De vragenlijsten, ontwikkeld door de onderzoeksgemeenschap, bestonden uit tussen de 44 en 300 vragen. De deelnemers konden deze vragen vrijwillig online beantwoorden. Het was met name de mogelijkheid om meer informatie te krijgen over hun eigen persoonlijkheid die hen aantrok.

Op basis van deze grote verzameling aan gegevens kon het onderzoeksteam vijf eigenschappen identificeren die mogelijk een hogere acceptatiegraad hebben. Dit zijn neuroticisme, extraversie, openheid, sympathie en nauwgezetheid. Na het ontwikkelen van nieuwe algoritmen, ontdekten ze ook vier persoonlijkheidstypen of -groepen.

Vier persoonlijkheidstypen

  • Gemiddeld: Gemiddelde mensen vertonen veel neuroticisme en extraversie, maar tegelijkertijd juist weinig openheid. Volgens de onderzoekers is de kans dat vrouwen een gemiddelde persoonlijkheid hebben groter.
  • Gereserveerd: Gereserveerde mensen zijn emotioneel stabiel, maar niet erg neurotisch. Ze zijn niet bijzonder extrovert. Ze zijn echter wel vrij behaaglijk.
  • Rolmodel: Deze mensen scoren laag in neuroticisme en hoog in alle andere eigenschappen. Volgens de onderzoekers zijn deze mensen betrouwbaar en staan ze open voor nieuwe ideeën. Ze kunnen goed leiding geven. Ook hier is de kans groter dat vrouwen tot deze groep behoren.
  • Egocentrisch: Egocentrische mensen zijn erg extrovert. Ze zijn echter niet erg open, acceptabel of gewetensvol.

Onze persoonlijkheid verandert gedurende ons hele leven

De onderzoekers leggen uit dat naarmate mensen ouder worden, hun persoonlijkheid verandert. Ouderen zijn bijvoorbeeld minder neurotisch en juist bewuster en behaaglijker dan mensen die jonger zijn dan 20.

“Wanneer we naar grote groepen mensen kijken, is het duidelijk dat er trends zijn, dat sommige mensen sommige van deze kenmerken in de loop van de tijd kunnen veranderen” zei Amaral. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.