De 12 stappen naar herstel van verslaving

De 12 stappen komen overeen met een actieplan dat wordt voorgesteld door de Anonieme Alcoholisten-groepen om een afhankelijkheid te overwinnen of een gedrag te veranderen. Hoe werkt het? Waarom lijkt het zo effectief te zijn? Laten we dat eens bekijken in dit artikel.
De 12 stappen naar herstel van verslaving

Laatste update: 22 december, 2023

De 12 stappen naar herstel is een behandelplan dat wordt aangeboden door Alcoholics Anonymous (AA)-groepen. Tegenwoordig wordt hetzelfde programma aangenomen door bijna alle ondersteunende organisaties die vechten tegen een of andere vorm van verslaving of om gedrag te veranderen, zoals bijvoorbeeld conflicten of uitstelgedrag.

Elke dag zijn er meer zelfhulpgroepen en centra die deze gedragslijn aannemen. In de AA-traditie bestaat het plan uit 24 fundamentele principes die bekend staan als de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities, die beschreven staan in het gelijknamige boek van de organisatie. De toepassing is altijd gekoppeld aan de aanwezigheid van een metgezel of “sponsor.”

Een sponsor is iemand die al een soortgelijk proces heeft doorlopen, en zijn rol is het ondersteunen van degenen die gerehabiliteerd willen worden. De stappen worden ook uitgevoerd onder het motto “alleen voor vandaag.” Dat wil zeggen, de verbintenis wordt aangegaan voor 24 uur.

Dit zijn de 12 stappen naar herstel van verslaving

Samen met andere AA-leden heeft William Griffith Wilson de 12 stappen naar herstel van verslaving opgesteld. Dit is een specifiek plan gebaseerd op de tekst die door de instelling is gepubliceerd en die we hieronder zullen bespreken.

1. Geef toe dat we machteloos zijn

Het is essentieel dat de persoon zijn probleem accepteert en zijn onvermogen om zijn consumptie te beheersen. Machteloosheid toegeven en toegeven dat het leven onbeheersbaar is geworden, is de eerste stap op weg naar herstel.

We gaven toe dat we machteloos waren over alcohol – dat ons leven onbeheersbaar was geworden.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~
A woman's silhouette praying at dusk.

2. Geloven in een “Hogere Macht”

Het begrip “Hogere Macht” verwijst niet noodzakelijkerwijs naar een godheid, maar naar transcendentie buiten de controle en wil van de verslaafde. Enkele voorbeelden zijn natuur, gemeenschap, liefde, het universum en God. Deze stap is geworteld in het idee dat alcoholisme een ziekte is van lichaam, geest en ziel. Daarom moet herstel zich op alle drie richten.

We kwamen tot het besef dat een Macht groter dan onszelf ons weer gezond kon maken.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

3. Laat je wil en leven over aan de zorg van God

Samen met de tweede stap drukt dit het belang uit van het loslaten van de controle over het bestaan om te vertrouwen op de krachten van die “Hogere Macht.” Het bestaat uit het overgeven van je wil en je leven aan de zorg van God, hoe elke persoon dat ook opvat.

Het is de moeite waard om te verduidelijken dat de persoon ook zijn deel moet doen om te veranderen. Hij kan niet alleen zijn verantwoordelijkheid moet delegeren aan God of de “Hogere Macht.”

We hebben een beslissing genomen om onze wil en ons leven over te geven aan de zorg van God, zoals we Hem begrepen.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

4. Maak een morele inventaris

Het doel van deze stap is dat de persoon zich bewust wordt van zijn gedragingen en gedachten en de persoonlijkheidskenmerken identificeert die zijn verslaving beïnvloeden. In deze context bestaat de morele inventarisatie uit het beoordelen van het gedrag, de interpersoonlijke relaties en de houding van de persoon ten opzichte van zichzelf en anderen.

De analyse die de verslaafde uitvoert moet grondig en heel eerlijk zijn. Oprechtheid, zowel ten opzichte van jezelf als ten opzichte van anderen, is een van de kardinale waarden van het hele proces.

We hebben een onderzoekende en onbevreesde morele inventaris van onszelf gemaakt.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

5. De aard van onze tekortkomingen toegeven

De vijfde stap vereist dat de persoon zijn tekortkomingen toegeeft aan zichzelf en aan anderen. Het impliceert ook het aannemen van de eigen beperkingen en het belang van de hulp en steun van anderen.

Het accepteren van je gebreken is niet gemakkelijk, maar het is essentieel voor het proces, omdat het de persoon in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven en voor de gevolgen van zijn daden. Bovendien draagt het ertoe bij dat ze zich niet zo geïsoleerd voelen en motiveert het hen om zich open te stellen tegenover anderen.

We hebben aan God, aan onszelf en aan een ander mens de precieze aard
van onze misstappen toegegeven.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

6. Laat God ons bevrijden

Het doel is dat de alcoholist begrijpt dat hij niet in zijn eentje van zijn gebreken af kan komen. Zij of hij heeft de steun van anderen en God nodig. Voor de AA staat de opvatting van een “Hogere Macht” centraal in het herstel.

Met betrekking tot de zesde stap en God worden in het boek getuigenissen uitgelicht. Daarin wordt beweerd dat door het leven op orde te brengen en God te vragen om voorbede te doen bij de bevrijding om te stoppen met drinken, de obsessie volledig verdween.

We waren er helemaal klaar voor om God al deze karakterdefecten te laten verwijderen.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

7. Vraag met nederigheid om bevrijding

Zodra de gebreken zijn geïdentificeerd, is het cruciaal dat het individu nederig vraagt om ervan bevrijd te worden. Nogmaals, deze stap moedigt de verslaafde aan om zich over te geven aan de voorzienigheid van de “Hogere Macht.”

Nederigheid is niet gebaseerd op het afschuiven van verantwoordelijkheid of het opgeven van actie ondernemen om te veranderen. Het vereist eerder een erkenning van de eigen zwakheid en hulpeloosheid, terwijl je werkt en vertrouwt op de hulp die je kunt ontvangen.

We vroegen Hem nederig om onze tekortkomingen weg te nemen.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

8. Wees bereid om de veroorzaakte schade te herstellen

Deze stap daagt de verslaafde uit om degenen te identificeren die hij of zij heeft beledigd en om vergeving te vragen voor de pijn en het verdriet die hij of zij heeft veroorzaakt. Het doel is dat de persoon de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en zich inzet om het goed te maken. Kortom, de achtste stap van het programma vereist dat de persoon

  1. Het verkeerde handelen identificeren
  2. De schade herstellen
  3. Betere relaties opbouwen

De bereidheid om overtredingen goed te maken houdt in dat je bereid bent om te doen wat nodig is om het goed te maken, of dat nu verontschuldigingen, compensatie of andere maatregelen zijn. Deze stap is essentieel voor het bereiken van een ware transformatie.

“We maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend, en werden bereid om
alles aan hen goed te maken.”

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

9. Corrigeer de schade

Als hij deze stap heeft bereikt, leert de verslaafde om te bepalen wanneer het opportuun is om de reparatie uit te voeren en om de moed te hebben om het uit te voeren. Voorzichtigheid is in dit stadium essentieel.

Soms moet de reparatie onmiddellijk of gedeeltelijk worden uitgevoerd. In sommige gevallen is het beter om wat langer te wachten en in andere gevallen is direct contact onmogelijk. Degene die gaat herstellen moet deze variabelen in gedachten houden.

We hebben waar mogelijk direct genoegdoening gebracht aan zulke mensen, behalve wanneer dat
hen of anderen zou schaden.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

10. Geef fouten toe

De tiende van de stappen naar herstel is een uitnodiging om aandachtig te blijven voor fouten in het heden en bereid te zijn de fout toe te geven wanneer je deze begaat. Het doel is om verder te gaan op de weg naar herstel door gedrag voortdurend te evalueren.

Door de fouten te accepteren, herstelt de persoon ze onmiddellijk. Daarom is het cruciaal dat ze beginnen met het nemen van maatregelen om te corrigeren wat ze hebben gedaan en verantwoordelijkheid nemen voor hun daden in het heden.

We gingen door met het maken van persoonlijke inventaris en wanneer we fout zaten gaven we dat prompt toe
.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~

11. Ons bewuste contact met God verbeteren

De fundamentele bedoeling van deze stap is dat de verslaafde een diepere en nauwere verbinding krijgt met de “Hogere Macht.” Bidden en meditatie zijn opties om dit te bereiken, maar de persoon kan elke andere activiteit beoefenen die voor hem of haar werkt.

Het gaat er niet om een religie op te leggen, maar om elke verslaafde toe te staan zijn of haar eigen opvatting van transcendentie te vinden en te begrijpen. Dit in overeenstemming met zijn of haar levensgeschiedenis, ervaringen en persoonlijke overtuigingen.

We zochten door gebed en meditatie naar verbetering van ons bewuste contact met
God zoals wij Hem begrepen, baden alleen om kennis van Zijn wil voor ons en de kracht om die uit te voeren.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~
Trieste man wordt getroost

12. Draag de boodschap uit en breng deze principes in praktijk in alle gevallen

Het doel van de laatste stap is om de verslaafde steun te bieden om hun herstel vol te houden. Daarnaast worden ze aangemoedigd om anderen te helpen nuchter te worden. Voor dit laatste zijn geen grote gebaren nodig. Het is zo simpel als getuigenis afleggen en kracht en hoop delen met degenen die in verslaving verzonken zijn.

Omdat we een spiritueel ontwaken hadden als gevolg van deze stappen, probeerden we
deze boodschap aan alcoholisten over te brengen en deze principes in al onze zaken in praktijk te brengen.

~ Twaalf stappen en twaalf tradities ~
.

Zijn de twaalf stappen naar herstel voor verslaving effectief?

Er is onderzoek dat de effectiviteit van de 12 stappen naar herstel ondersteunt. Andere onderzoeken werpen er echter twijfels over op. Bijvoorbeeld, De Cochrane Database van Syste matische Reviews (Engelse link) benadrukte in een onderzoek dat het plan positief is als behandeling.

Echter, Campbell Systematische beoordelingen (Engelse link) wijst erop dat deze benaderingen niet beter of slechter zijn dan andere interventies.

In tegenstelling tot de vorige review, Drugs- en alcoho lverslaving (Engelse link) ervoor dat deelname aan 12 stappen naar herstel en de ondersteuningsgroepen een afname in het gebruik van illegale drugs en alcohol voorspelt.

Daarnaast ondersteunt Maatschappelijk werk in de volksgezondheid (Engelse link) de effectiviteit van het programma. Zij associeert het met een grotere waarschijnlijkheid van onthouding en verbetering in psychosociaal functioneren en niveaus van zelfredzaamheid.

De experts zijn het erover eens dat een van de doorslaggevende factoren het continuïteitsvoorstel is dat zowel in de 12 stappen naar herstel als in de andere praktijken van dit soort groepen is opgenomen.

In een onderzoek naar drugsbehandeling en het programma in kwestie bleven deelnemers langer in behandeling en hadden ze meer kans om de behandeling af te maken (Fiorentine & Hillhouse, 2002).

Daarnaast lijken de figuur van de sponsor, het uitgangspunt van “alleen voor vandaag” en de begeleiding van een collectief essentieel voor het mogelijke succes. In het algemeen is sociale steun een uitstekende bondgenoot voor herstel en blijvende behandeling. Dit wordt ook benadrukt door Gebruik en misbruik van middelen (Engelse link).

De 12 stappen naar herstel van de AA: een therapeutische aanvulling

Tegenwoordig worden de AA 12 stappen naar herstel omarmd door veel steungroepen. Hoewel er onderzoeken zijn die dit ondersteunen, is er ook kritiek op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat elk type verslaving verschillende aandoeningen heeft die individueel moeten worden behandeld.

Desondanks is dit programma populair en wordt het beschouwd als een perfecte aanvulling op therapie onder begeleiding van een professional. De reden hiervoor is omdat de continuïteit van het voorstel en de ondersteuning het biedt. Dat kan zeer waardevol zijn bij herstel.

Men moet er echter rekening mee houden dat het programma op zichzelf geen definitieve oplossing is.  Het is eerder een middel om de staat van welzijn te bereiken waar mensen zo naar verlangen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.