Creativiteit is afhankelijk van waar je vandaan komt

Creativiteit is, in tegenstelling tot wat de populaire cultuur gelooft, geen kwestie van een ‘vonk’ of een toevallig proces. Het brengt een heel proces en bagage met zich mee.
Creativiteit is afhankelijk van waar je vandaan komt
Sergio De Dios González

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Laatste update: 08 januari, 2024

Met de ‘creatieve klasse’ in opmars proberen veel bedrijven te profiteren van verbeeldingskracht en innovatie. Maar als het gaat om creativiteit, hebben sommige samenlevingen een grotere stroom dan andere. Dit komt omdat creativiteit verband houdt met je cultuur. Tenminste, dat is wat een nieuw onderzoek van de Universiteit van Concordia in Montreal (Canada) suggereert. Jouw creativiteit is dus afhankelijk van waar je vandaan komt.

De recente studie, gepubliceerd in de Journal of Business Research, vergeleek bijna 300 Taiwanese mensen, een collectivistische samenleving, met Canadezen, een meer individualistisch land.

De resultaten laten zien dat mensen die deel uitmaken van individualistische samenlevingen meer individuele ideeën genereren, vergeleken met hun collectivistische tegenhangers. Deze vergelijkingen gelden ook als je kijkt naar de creatieve productie.

Onze maatschappij conditioneert onze creativiteit

De onderzoekers theoretiseerden dat wanneer een land individualistisch is in plaats van collectivistisch, het een omgeving creëert waarin er meer ruimte is voor creativiteit.

Onze creativiteit is verbonden aan onze maatschappij

“Brainstormen wordt vaak gebruikt als een volmacht voor creativiteit. Dus hebben we besloten brainstormtaken uit te voeren met behulp van cultureel neutrale stimuli in Taiwan en in Canada,” aldus Gad Saad. Saad is een professor aan de John Molson School of Business, van de Universiteit van Concordia en co-auteur van de studie.

Outside the box-denken

Saad en zijn collega’s geloofden dat mensen uit een individualistische samenleving het bijzonder goed zouden doen in taken waarbij ze outside the box moesten denken. Bijvoorbeeld de taak om een miljoenenidee te bedenken.

Mensen uit een collectivistische samenleving zouden daarentegen niet zo bereid zijn om aan dergelijke gedachten deel te nemen. Ze zouden meer terughoudend zijn om op te vallen in de groep.

De onderzoekers wierven studenten van twee universiteiten, met name uit Taipei (Taiwan) en Montreal (Canada). Ze verzamelden de volgende gegevens:

  • Het aantal gegenereerde ideeën.
  • De kwaliteit van de ideeën, volgens een evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijke jury.
  • Het aantal negatieve uitspraken gedaan in brainstormgroepen, zoals “dit is een stom idee, ik denk dat het een vergissing is.”
  • Hoe negatief de uitspraken waren. “Dit is het slechtste idee aller tijden,” heeft bijvoorbeeld een sterkere negatieve klank dan “dit idee is echt saai.”
  • Het vertrouwen dat de groepsleden hadden wanneer hen werd gevraagd om hun prestaties te evalueren in vergelijking met andere teams.

Wat betreft creativiteit is kwaliteit beter dan kwantiteit

“De studie ondersteunde grotendeels onze hypothesen,” zei Saad. De onderzoeker legde uit dat de individualisten veel meer ideeën genereerden en meer negatieve uitspraken deden. De Canadese groep toonde ook meer vertrouwen dan zijn Taiwanese tegenhangers.

Met het oog op de kwaliteit van de geproduceerde ideeën, waren de ideeën van de collectivisten beter dan die van de individualisten.

Saad legt uit dat dit in overeenstemming is met een ander belangrijk cultureel kenmerk in sommige collectivistische samenlevingen. Dit soort samenlevingen zijn vaak namelijk meer reflecterend ingesteld. Individualisten zijn actiegericht en denken minder lang na voordat ze tot actie overgaan.

De rol van creativiteit in culturen en de zakenwereld

Studies zoals deze zijn van fundamenteel belang voor het begrijpen van culturele verschillen. Dit wordt steeds belangrijker naarmate het economische centrum van de wereld richting Oost-Azië beweegt.

Creatief jongetjes, maar creativiteit is afhankelijk van je omgeving

“Om de productiviteit van hun internationale teams te maximaliseren, moeten internationale bedrijven belangrijke culturele verschillen tussen westerse en oosterse denkwijzen begrijpen,” zegt Saad.

Brainstormen is een techniek die vaak wordt gebruikt om nieuwe ideeën te genereren, zoals nieuwe producten. Dit hoeft echter niet even effectief te zijn in alle culturele omgevingen.

Saad zegt ook dat, hoewel de leden van collectivistische samenlevingen misschien minder creatieve ideeën kunnen voortbrengen, de kwaliteit van hun ideeën vaak net zo goed of beter is dan die van hun individualistische tegenhangers. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.