Zes technieken voor meer werkmotivatie

Zes technieken voor meer werkmotivatie

Laatste update: 23 oktober, 2019

Werkmotivatie is erg belangrijk. Al lijken veel mensen nog te geloven dat men het altijd heeft, het ligt in de realiteit net wat anders.. Veel mensen hebben namelijk geen werkmotivatie. Desalniettemin hebben we ook goed nieuws: we kunnen deze motivatie verhogen als we de juiste veranderingen toepassen.

Onze emoties staan in verband met de functies die we uitdragen in onze werkplek. Zo staan onze emoties ook in verband met de motivatie die we voelen. Helaas voelt een hoog percentage van de werkende mensen zich niet tevreden met het werk dat ze doen. Dit is zonder twijfel een van de factoren die hun werkmotivatie het ergste aantast.

Technieken voor de werkmotivatie

Het gebruik van permanente technieken om de werkmotivatie te verhogen en onderhouden staat ons toe om te ontdekken welke positie we het liefste willen bekleden. Bovendien zal het ons laten zien hoe we ons huidige werk kunnen aanpassen aan onze interesses en hoe we degenen die voor ons werken ook kunnen motiveren.

Werkmotivatie-technieken

1. Geef de werknemer een passende positie voor meer werkmotivatie

Dit wil zeggen dat je ze een positie moet geven die aansluit op hun kennis en vaardigheden. De meest waardevolle kwaliteiten op elke werkplek zijn zelfvertrouwen en autonomie. 

Deze autonomie moedigt mensen aan tot meer betrokkenheid en toewijding. Bovendien leiden deze dingen weer op hun beurt tot een beter zelfbeeld en verbeterde probleemoplossende vaardigheden.

Daarnaast laat je de werknemer weten dat hij belangrijk is door dit toe te passen. Je creëert hiermee een emotionele omgeving die ontwikkeling niet alleen toestaat, maar daar de voorkeur aan geeft.

2. Bewerkstellig een goed plan om beroepsrisico’s mee te beheersen

Een plan om beroepsrisico’s mee te beheersen en gezondheidsbevordering zijn belangrijk. Deze zouden niet moeten worden gebaseerd op invloeden van buiten af of influencers in de media. Het hoort te draaien om de comfort van de werknemers en de vermindering van hun stressniveaus.

Het bedrijf hoort ook hygiëne en andere soortgelijke factoren gerelateerd aan risicopreventie niet te verwaarlozen. Door dit principe te beoefenen, kan een bedrijf goed zorgen voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Bovendien creëert dit een veilige en comfortabele fysieke omgeving waarin iedereen zijn werk met een gerust hart kan doen.

3. Erkenningen en beloningen

Een van de andere factoren die door psychologen wordt erkend als een bijdrage aan zelfvertrouwen, is erkenning. We zijn immers sociale wezens. We hebben andermans validatie dus nodig.

Daarom worden we graag erkend voor het werk wat we doen en de resultaten hiervan. Het is dus belangrijk dat goed werk erkend wordt, zowel op individueel niveau als in groepsverband.

Een slimme toepassing van beloningen kan ook de werkprestaties in bepaalde werksoorten verbeteren. Beloningen die echter niet op een slimme manier worden ingezet kunnen juist het tegenovergestelde effect hebben.

Bij een slimme toepassing hiervan kun je denken aan bonussen, kaartjes voor evenementen, een speciale cursus, enzovoort. Ter verduidelijking: de beloningen hoeven niet financieel van aard te zijn.

4. Dekking die bij de positie hoort

Hierbij denken we met name aan dekkingen die de werknemer helpen om moeilijkheden in het heden en de toekomst op te lossen of te voorkomen. Denk hierbij aan gezondheidsverzekering, levensverzekering, pensioenbijdrage, kinderopvang, eetbonnen, bijdrages aan de onkosten van school, enzovoort. 

Tijdens de recessie, waarin de lonen een hele tijd onveranderd bleven, implementeerde verschillende bedrijven een systeem zoals het bovenstaande. Hierin werden de levensstijlen van de werknemers (deels) gecompenseerd.

Dit soort bijdrages worden erg op prijs gesteld door werknemers. Dat geldt vooral in tijden van economische stagnatie, waarin toegang tot hulpmiddelen beperkt is.

5. Schep een band met werknemers en collega’s

Een goede leider moet een band scheppen met zijn werknemers om hen goed te kunnen leiden. Hierbij hoort men zich te bekommeren om het welzijn van de werknemers. Bovendien hoort deze interesse oprecht te zijn. Dit is een resultaat van een goede relatie dat men alleen met vertrouwen en nabijheid kan bereiken.

Werkoverleg

6. Verbeter de werkprestaties

Helaas hebben veel werknemers geen heldere doelen. Veel organisaties bezitten niet de juiste middelen om dit te veranderen of ondersteunen hun werknemers niet voldoende.

Door alleen al wat interesse te tonen in wat werknemers nodig hebben om hun resultaten te bereiken, kun je hun werkprestaties verbeteren. Zelfs door ze af en toe even te vragen wat het bedrijf kan doen om hun werkplek of hun tijdsindeling te verbeteren, kun je al helpen.

Kortom, dit principe herinnert ons eraan dat mensen het gevoel moeten hebben dat ze de passende steun krijgen die nodig is om hun taken goed uit te voeren. Bovendien horen we de werkgevers ook feedback te geven zodat ze naar aanleiding hiervan zelf hun effectiviteit kunnen vergroten. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.