Liefkozingen kunnen niet gegeten worden, maar ze zijn wel voedzaam

Liefkozingen kunnen niet gegeten worden, maar ze zijn wel voedzaam

Laatste update: 16 mei, 2017

De hedendaagse wereld stelt ons bloot aan allerlei lastige situaties. Wat deze situaties vooral lastig maakt is het gegeven dat we over een groot deel van hen helemaal geen controle hebben. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, terroristische aanslagen of klimaatverandering. Daarom hebben we emotionele prikkels nodig die ons in omgevingen die steeds kouder en afstandelijker worden kunnen troosten. We hebben aanrakingen nodig…

Dit betekent niet dat we een permanent lijstje nodig hebben van tips over hoe we onze gevoelens en emoties het beste kunnen handhaven. Noch zou het verstandig zijn om op zoek te gaan naar manieren om onszelf af te leiden van onze dagelijkse moeilijkheden en langdurige angsten. Beide zijn belangrijk – zowel manieren om onszelf af te leiden als advies – maar ze schieten een hoop tekort als we ze willen gebruiken om ons hart mee te voeden.

“Maar meer, meer tederheid brengt de streling. Langzaam, handen worden vertraagd, gaan terug en staren.”

-Jorge Guillén-

De soorten prikkels die ons kunnen helpen sterk te blijven, zijn de prikkels die ons de kans geven om ons erkend en gewaardeerd te voelen. Liefkozingen zijn een essentiële voedingsstof die onze geest nodig heeft om te groeien en beter bestand te worden tegen problemen.

De wereld van liefkozingen

Liefkozingen

De wereld van liefkozingen bestaat niet alleen uit lichamelijke aanrakingen (hoewel ze er wel een fundamenteel deel van uitmaken). De wereld van liefkozingen bestaat ook uit woorden en liefdevolle gebaren. Er bestaan woorden en blikken die ons met hun warmte strelen. En er bestaan woorden die als een klap voor onze ziel zijn.

Binnen de transpersoonlijke psychologie gaat men er zelfs vanuit dat liefkozingen soms ook ‘negatief’ kunnen zijn. In dit geval is er sprake van onoprechte gebaren en afwijzende en vijandige gebaren.

Het compleet tegenovergestelde van de wereld van liefkozingen is de wereld van onverschilligheid. In dit geval wordt het bestaan van de ander compleet genegeerd: de lege tegenhanger waarbij de persoon die genegeerd wordt volledig beroofd wordt van zijn emoties en gevoelens.

De liefkozingen die wel in staat zijn onze ziel te voeden en verrijken kunnen ook wel ‘oprechte aanraking’ worden genoemd. Dit zijn de uitdrukkingen waar zelfs dieren ontvankelijk voor zijn. Deze kleine gebaren kunnen een enkel moment omtoveren tot een zeer bijzondere gebeurtenis.

De honger naar liefkozingen

Liefkozingen zijn zo belangrijk voor mensen, dat iemand die helemaal geen of slechts weinig liefkozingen ontvangt zelfs ziek kan worden, met name in de vroege jaren van zijn leven. Nooit gestreeld worden zorgt er in eerste instantie voor dat iemand droevig wordt en vervolgens depressief. En na depressie kan het er zelfs voor zorgen dat iemand van binnen afsterft.

In onze hedendaagse wereld lijkt de honger naar liefkozingen erg groot te zijn, een gegeven dat we niet allemaal even bewust erkennen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de populariteit van sociale netwerken. Vaak plaatsen mensen iets op hun pagina omdat ze die geruststellende en bevestigende ‘vind ik leuk’ willen krijgen, en niet per se omdat ze met de wereld willen delen hoe ze zich voelen of wat er in hun hoofd omgaat.

Liefkozingen

Alle handelingen die gericht zijn op het krijgen van aandacht van anderen, komen waarschijnlijk voort uit de honger naar liefkozingen. Het is een manier om ‘Ik ben er’ te roepen. Het is een manier om anderen te vragen om ons bestaan te erkennen, aangezien we tenslotte gewoon geëvolueerde zoogdieren zijn die elkaar wanhopig nodig hebben.

Streel en laat jezelf strelen

We weten niet allemaal hoe we anderen kunnen strelen, noch zijn we in staat onszelf door anderen gestreeld te laten worden. Er zijn zelfs maar weinig mensen die hier uitermate goed in zijn. De vraag die we onszelf dan zouden moeten stellen is: waarom, als we allemaal behoefte hebben aan aanraking, staan sommige mensen deze aanrakingen in de weg?

Op deze vraag bestaat maar één antwoord: angst. Angst zorgt ervoor dat we hoge muren optrekken. Zodat we aan de wereld kunnen laten zien dat we autonoom en onafhankelijk zijn, ook al verlangen we er vurig naar hechte banden met anderen op te bouwen.

Het idee dat het ideaal verborgen zit in volledige onafhankelijkheid en het niet gevormd worden door anderen, wordt voortdurend gestimuleerd. In werkelijkheid is dit idee zo populair geworden, dat velen dagelijks moeite doen om deze fantasie werkelijkheid te maken, denkende dat de strijd om onafhankelijkheid te verdedigen voor altijd in stand kan worden gehouden door dit idee levende te houden in de tegenstrijdige karakters van adolescenten.

Hoewel onafhankelijkheid in veel opzichten natuurlijk zeer positief kan zijn, is het tegelijkertijd ook zo dat de emotionele prijs die voor deze onafhankelijkheid betaald moet worden zeer hoog is.

Liefkozingen

Werkelijk sterke mensen komen niet voort uit een koste wat kost harde behandeling en onafhankelijkheid. Juist in tegendeel, iemand die toegang heeft tot een omgeving die overladen is met liefkozingen, zal hoe dan ook tevens toegang hebben tot meer emotionele voorzieningen om met tegenslagen om te gaan.

Anderen strelen en zelf gestreeld worden maakt ons bestaan opgewekter en gelukkiger.

De wond van verwaarlozing geneest niet zomaar

Verwaarlozing door onze partner, door onze ouders als kind of zelfs door de maatschappij creëert een wond die niemand ziet, maar die we elke dag voelen…  Lees meer.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.