De drie functies van pijn na verlies

De drie functies van pijn na verlies

Laatste update: 20 oktober, 2017

Het leven is opgebouwd uit verliezen. Wanneer we iets verwerven, moeten we er altijd iets voor teruggeven, zoals tijd bijvoorbeeld. Er zijn verliezen die ons opluchten, verliezen waar we onverschillig over zijn en verliezen die we nooit zouden willen meemaken. Het kan een persoon zijn die we hebben verloren, maar het kan ook een voorwerp zijn, een kans, of een droom In sommige gevallen is het voelen van pijn na verlies absoluut noodzakelijk, vooral wanneer het verlies een diepe wond in je huid achterlaat.

Pijn kan worden gezien als een manifestatie van verdriet, die ertoe kan leiden dat andere mensen ons benaderen en ons een beetje warmte geven. Dit helpt op de een of andere manier om de koelte die ontstaan is in de nieuwe, lege ruimte iets te verminderen. Deze steun is bedoeld om ontvangen te worden met empathie, weinig woorden en een hoop begrip.

Vrouw Die De Ondergaande Zon Op Haar Hand Houdt Om Pijn Na Verlies Te Verzachten

Pijn roept niet altijd empathie op bij anderen

Helaas kan pijn het leven op heel veel manieren compliceren. Ten eerste zul je misschien niet die gewenste sociale steun ontvangen. De meesten van ons begrijpen dat mensen lijden wanneer ze een geliefde hebben verloren, aangezien het een ervaring is waar we helaas allemaal op een gegeven moment mee te maken krijgen. Het lijden van andere soorten verlies kunnen sommige mensen echter niet begrijpen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld nog nooit een huisdier gehad of van een dier gehouden en begrijpen dus niet hoe het is om er een te verliezen en de pijn die daarbij komt kijken te moeten verwerken.

Andere verliezen die moeilijk kunnen zijn om te begrijpen zijn verloren kansen of dromen. Ze zijn voor jou persoonlijk belangrijk en je werkt er vaak in je eentje aan, dus ze houden voor jou veel in, en dit is soms moeilijk te uiten omdat je het niet kunt vergelijken met iets anders. Je kunt iemand vertellen dat je je verdrietig voelt omdat al het werk dat je jarenlang hebt verricht net onder je voeten vandaan is geveegd, maar het zal erg moeilijk voor ze zijn om het te begrijpen als ze niet hebben bijgedragen aan die inspanning die jij hebt geleverd of je gezicht niet hebben gezien op de moeilijke dagen. Dit is allemaal erg lastig om uit te leggen.

Daarom is het eerste probleem van pijn, het gebrek aan erkenning van andere mensen.

Vrouw Die Verdrietig Uit Het Raam Staart Want De Pijn Na Verlies Is Heftig

De drie functies van pijn na verlies

De eerste functie van pijn na verlies is dat het je helpt te erkennen dat er überhaupt sprake is van een verlies. In werkelijkheid is ontkenning  als het ware het tegenovergestelde van pijn. Het is leven alsof die persoon, die droom, die hoop, dat voorwerp of dier nog steeds in leven is. Mensen die verlies ontkennen verzetten zich tegen de aanvang van pijn.

Wanneer ontkenning plaatsvindt in de eerste paar momenten na een verlies, is het een aanpassingsstrategie omdat het de impact van het verlies vertraagt terwijl het brein kan beginnen met het verwerken van de informatie, zelfs al gebeurt dit niet bewust. Echter is het niet zo adaptief wanneer de ontkenningsfase erg lang duurt, omdat de persoon in dat geval de pijn niet kan verwerken.

De tweede functie van pijn na verlies is dat het je helpt te erkennen dat datgene wat je verloren bent, dat zo belangrijk voor je was, bestaan heeft. Pijn dient als het ware als reiniging van het geheugen van wat verloren was. Op deze manier kan ontkenning veranderen in schuld, omdat de persoon, terwijl hij zichzelf aan het beschermen is, het gevoel heeft alsof hij de herinnering aan dat wat hij verloren is ontkend door zijn emoties niet te erkennen en zich hiernaar te gedragen, of door niet te erkennen hoe belangrijk hetgeen hij verloren is, werkelijk was. Vervolgens stapelen ze meer negatieve gevoelens op en soms zelfs wrok en minachting jegens zichzelf.

Pijn fungeert als een soort erkenning en eerbetoon.

Ten slotte stelt pijn na verlies ons in staat om het verhaal af te ronden. Het geeft je de ruimte om de laatste paar zinnen op te schrijven en daarna een nieuw hoofdstuk te beginnen. Het trekt in veel gevallen ook de aandacht van andere mensen, zelfs als je er niet over praat. Dit bevordert empathie, actief luisteren  en gezelschap. Dit kan het mogelijke gevoel dat je verlaten bent balanceren door middel van het comfort dat anderen je geven.

Op die manier is pijn een intieme daad van erkenning en liefde voor de persoon die er niet meer is. Het is een kaart die in de lucht geschreven is, die afsluiting geeft en die laat zien dat je dankbaar bent voor de tijd die je met deze persoon hebt door mogen brengen, een kaart die ondertekend is met de simpele woorden ‘ik zal je altijd missen’. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.