Wat is de rol van de ouders van kleine narcisten?

Wat is de rol van de ouders van kleine narcisten?

Laatste update: 23 juni, 2018

Veel ouders denken dat hun kind het schattigst en het slimst is. Hun kind is het kind dat de beste resultaten behaalt en alles goed doet. Dit is normaal. Want tenslotte zijn we in essentie allemaal speciaal en uniek. Maar wanneer je voortdurend alleen maar de aandacht vestigt op wat kinderen goed doen, en hun fouten negeert, dan zal je van je kinderen kleine narcisten maken.

“Niet te veel of te weinig” is in dit geval een gezegde dat goed van pas komt. Sommige ouders geven hun kinderen alleen negatieve bevestiging. Dit tast op een negatieve manier hun zelfvertrouwen aan. Want het geeft kinderen het gevoel dat ze niet goed genoeg en waardeloos zijn. Andere ouders kiezen voor positieve bekrachtiging. Maar ze negeren ook volledig het negatieve. Beide uitersten hebben nadelige gevolgen. In dit artikel willen bekijken hoe kinderen kleine narcisten kunnen worden.

“Een narcistisch kind groeit op tot een volwassene met een overdreven bewondering voor zichzelf. Hij zal zijn behoeften aan anderen opdringen en verwachten dat anderen hem prijzen en bewonderen.”

 Share

Waarop teren kleine narcisten?

We zeggen niet dat het slecht is om kinderen te prijzen. Het is uiteraard belangrijk dat je hen laat weten wanneer ze het goed doen. “Kijk eens hoe goed jij die opdracht gemaakt hebt,” “bedankt dat je de tafel zo goed opgeruimd hebt” of “je hebt je netjes gedragen.” Maar we weten ook dat kinderen niet volmaakt zijn. Ze maken fouten en doen slechte dingen.

Kleine narcisten

Kleine narcisten bevinden zich overal om ons heen. Narcistische kinderen teren op voortdurende prijzende woorden. Een andere factor die een rol speelt, is wanneer de ouders op elke gril van het kind ingaan. Hun ouders kunnen hen zelfs verdedigen wanneer ze verkeerde dingen doen. Ouders geven zelfs andere mensen de schuld zodat hun kinderen niet verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd is.

Het is niet goed voor kinderen dat ze leren hoe ze verantwoordelijkheid moeten ontlopen. Want dan zullen ze opgroeien met het idee dat alleen andere mensen fouten maken. Ze zullen denken dat andere mensen de gevolgen van hun daden moeten dragen. Op lange termijn zullen ze ook gefrustreerd raken wanneer ze beseffen dat relaties niet op die manier werken. Ze zullen het dan ook moeilijk hebben wanneer ze beseffen dat de wereld niet om hen draait.

Leren om verantwoordelijkheid te dragen is cruciaal als we willen dat een kind opgroeit tot een gezonde volwassene.

 Share

Hoe wordt een kind een kleine narcist?

Als een kind opgroeit en denkt dat hij niets verkeerd kan doen en dat alleen andere mensen fouten maken, dan zal hij denken dat hij zelf volmaakt is. Waarom zou hij zich dan inspannen? Waarom zou hij op een andere manier handelen? Hij zal gewoon dingen blijven eisen van anderen. Hij zal met de vinger naar anderen wijzen en zijn tirannie aan anderen opdringen.

Een gebrek aan grenzen en overdreven veel prijzende woorden kan na verloop van tijd kleine narcisten creëren. Vele ouders geloven dat het niet goed is om de aandacht te vestigen op de fouten van hun kinderen. In werkelijkheid verhinderen ze dat hun kinderen emotioneel volwassen worden. Want wanneer deze kinderen ouder worden, zullen ze veel problemen hebben om met anderen om te gaan. Bovendien zullen ze het ook moeilijk hebben met zelfvertrouwen.

Wanneer ouders hun kinderen overschatten, dan bedekken ze hun ogen met een blinddoek. Het zal hen tegenhouden om kritisch te zijn. Stel dat een kind een ander kind duwt en de ouders zijn aanwezig. In plaats van tegen het kind te zeggen dat hij iets slecht deed en dat hij sorry moet zeggen, zeggen de ouders hem dat het andere kind schuldig is. In dat geval groeit het ego van het kind. Maar dat is niet het ergste. In de toekomst zal het kind niet in staat zijn om zijn fouten te erkennen of te aanvaarden dat het verkeerd is.

Kleine narcisten

Een gezond zelfvertrouwen opbouwen zonder narcisme

Er is een verschil tussen het niet voortdurend prijzen van kinderen en hen vertellen dat ze het goed doen en gewaardeerd worden. Een gezond zelfvertrouwen opbouwen is altijd mogelijk. De sleutel zit hem in het vinden van evenwicht.

Kinderen moeten zich aanvaard voelen precies zoals ze zijn, zodat ze geen kleine narcisten worden. Het maakt niet uit of ze bepaald gedrag vertonen dat meer aanvaardbaar is dan andere gedragingen. Ouders mogen dus niet denken dat wanneer ze hun kinderen zeggen wat ze verkeerd gedaan hebben, dit hen altijd een verdrietig gevoel zal geven of dat ze ongeliefd zijn. Vanaf een vroege leeftijd moeten we hen tonen wat onvoorwaardelijke liefde is.

Hoe kunnen ouders kinderen opvoeden zodat ze op een gezonde manier opgroeien?

Het is essentieel dat we kinderen laten weten dat we van hen houden. Maak hen duidelijk dat boos of geërgerd zijn niet betekent dat hun ouders niet meer van hen houden. Het is ook belangrijk dat we hen leren wat gelijkheid is. Leer hen dat ze niet beter of slechter zijn dan andere mensen. Druk hen op het hart dat we allemaal gelijk zijn maar dat we verschillende kwaliteiten en sterkten bezitten.

Kleine narcisten

Bovendien is het belangrijk dat we hen leren dat alles tijd en inspanning vereist. Dat is vooral essentieel wanneer ze zich op een veeleisende manier gedragen.

Zoals je kan zien, leren narcistische kinderen zich door middel van een reeks omstandigheden en houdingen op een bepaalde manier gedragen. Dit heeft veel te maken met de wijze waarop hun ouders hen opvoeden. Maar de persoonlijke karaktertrekken van elk kind zijn ook erg bepalend voor hun gedrag.

Toch is het nog steeds belangrijk dat we onthouden dat kinderen niet volmaakt zijn, ook al denken hun ouders dit graag. Kinderen maken ook fouten en moeten leren om de verantwoordelijkheid voor deze fouten op te nemen. Als ouders hen de kans niet geven om die les te leren, dan zullen ze hen geen gunst doen. Ze zullen integendeel aanzienlijke schade veroorzaken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.