Sigmund Freud: een biografie van een briljante geest

Sigmund Freud: een biografie van een briljante geest

Laatste update: 06 januari, 2017

Vandaag betreden we de bijzondere wereld van een briljante geest. We zullen een fascinerende reis maken door de biografie van Sigmund Freud, een auteur die ons heeft weten te boeien met zijn controversiële ideeën en bijdragen wat betreft de mens, diens instincten en diens vleselijke verlangens.

Sigmund Freud was een van de meest briljante en vooruitstrevende mannen van zijn tijd (eind 19e, begin 20e eeuw). In tegenstelling tot anderen durfde hij de schijnheilige maatschappij waarin hij leefde te shockeren. Voor psychologen vandaag de dag is hij een referentiepunt en zijn studie over de geest gericht op de psychoanalyse is nog altijd wereldberoemd.

De vroege jaren van Sigmund Freud

De vroege jaren van Sigmund Freud waren behoorlijk moeilijk. Hij werd geboren op 6 mei 1856 in de stad Freiberg (Příbor), die destijds deel was van Oostenrijk-Hongarije en vandaag de dag behoort tot de Tsjechische Republiek. Zijn vader, een wolhandelaar, verloor zijn bedrijf tijdens de economische crisis en voor het welvarende gezin betekende dit dat er een tijd aanbrak van enorme ontberingen. De toekomstige psychoanalyticus was toen net een jaar oud.

Sigmund Freud had van kleins af aan echter al scherpe instincten.

Sigmund Freud

Freuds familie was Joods en had dan ook te lijden onder het antisemitisme van de nazi"s. Hoewel ze wel trouw waren aan hun gewoonten, waren ze niet bijzonder religieus. Freuds vader was een vrijdenker, wat ervoor zorgde dat Freud zijn geloof al tijdens de adolescentie verliet.

Freud was een geweldige leerling. Toen hij net zeventien jaar oud was, maakte hij met uitstekende cijfers de middelbare school af. Zijn ouders deden enorme opofferingen voor hem; hij had tenslotte een briljante carrière en toekomst voor zich liggen. Hij besloot zijn opleiding voort te zetten. Het werd echter niet rechten, wat eerst het plan was, maar geneeskunde.

Hier koos de jonge Freud niet voor omdat hij de intentie had om de geneeskunde te beoefenen, maar eerder omdat hij de menselijke conditie wilde bestuderen op basis van de wetenschappelijke canons. Nieuwsgierigheid was altijd al een van zijn eigenschappen geweest.

Het begin van zijn professionele leven

Na een tijdje op de universiteit te hebben doorgebracht, besloot Freud zich te richten op biologisch onderzoek. Hierdoor eindigde hij als medewerker in het laboratorium onder leiding van Ernst von Brücke, waar hij zijn eerste kennismakingen had met het menselijke brein.

Eind jaren 1879 raakte Freud bevriend met Josef Breuer, die hem zowel op materieel als emotioneel vlak hielp met zijn onderzoek en zo een zeer goede vriend en dierbare medewerker werd.

Niet lang hierna ontmoette hij Martha Bernays, die al snel zijn vrouw zou worden. Deze vrouw was van vitaal belang in zijn leven, omdat ze uit een intellectuele Joodse familie kwam.

Het was rond deze tijd, begin jaren 1880, dat Freud besloot om de universiteit te verlaten en met Martha Bernays te trouwen. Hij stopte tevens met zijn werk voor het laboratorium van Von Brücke en begon aan zijn eigen professionele carrière als dokter. De officiële kwalificaties hiervoor had hij tenslotte al.

Sigmund Freud, de dokter

Ondanks het gegeven dat hij helemaal nooit dokter wilde worden, werkte Freud er wel als één om zijn economische situatie te verbeteren. Na bij verschillende ziekenhuisafdelingen in Wenen te hebben gewerkt, specialiseerde hij zich in neuropthie en begon hij aan een onderzoek naar het therapeutische gebruik van cocaïne.

Freud experimenteerde op zichzelf, tot op het punt dat hij samen met zijn vriend Von Felischl bijna verslaafd raakte, wat voor kritiek zorgde vanuit de medische gemeenschap en zijn reputatie aantastte.

Na een beurs te hebben ontvangen, reisde hij af naar Parijs, waar hij zijn onderzoeken voortzette onder leiding van Jean Martin Charcot, in die tijd een geweldig neuroloog. Het was toen dat hij begon met het bestuderen van hysterie.

Kort nadat hij met Martha trouwde, had Freud verschillende inzinkingen als gevolg van zijn jaloezie. Het raakte hem ontzettend als iemand genegenheid naar Martha toe toonde, zelfs als zijn eigen moeder dit deed.

Sigmund Freud en neuropathologie

Gedurende zijn huwelijk, waaruit zes kinderen voortkwamen, ging Freud werken als neuropathologisch consultant, waarbij hij gebruik maakte van methodes als hypnose en elektroshocktherapie.

Samen met Breuer begon hij aan zijn psychoanalyse, hoewel zijn eerste onderzoeken en publicaties gericht waren op hysterie. Het was toen dat Freud de rol van seksualiteit in psychologische stoornissen begon te observeren.

Vanaf dit moment brak Freud met Breuer en transformeerde hij zijn hele klinische en therapeutische methodologie op basis van de concepten van de psychoanalyse, zoals onderdrukking, bewusteloosheid en overdracht, wat minachting opriep bij de medische gemeenschap.

Hij begon de twintigste eeuw met zijn meest gevierde publicaties, die vandaag de dag nog altijd van grote invloed zijn. Enkele van zijn bekendste werken zijn De droomduiding, De psychoanalyse en Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, welke allemaal opnieuw gedrukt werden met toevoegingen van de psychoanalyticus.

De nalatenschap van Sigmund Freud

Vandaag de dag is Sigmund Freud zelfs nog populairder in de medische gemeenschap dan toen. Destijds trok het gebied van psychoanalytisch onderzoek alleen specialisten en patiënten aan uit de hogere klassen.

Wetenschappers

Tussen 1900 en 1910 raakten andere specialisten geïnteresseerd in het werk van Freud. Hij werd uitgenodigd voor de Eerste Psychoanalytische Conferentie door niemand minder dan Carl Gustav Jung zelf. De twee werden goede vrienden en reisden samen af naar de Verenigde Staten, waar de Freudiaanse gedachte veel enthousiaster ontvangen werd.

Dit waren de hoogtepunten uit zijn carrière. In 1910 was hij mede-oprichter van de Internationale Psychoanalytische Vereniging, wat enkele jaren later zorgde voor het einde van de vriendschap met Jung.

In 1923 werd bij Freud kaakkanker geconstateerd, en zijn medische problemen verergerden tot hij uiteindelijk stierf in 1939. Op professioneel vlak was hij echter altijd zeer energiek.

De psychoanalyse van Sigmund Freud

Gelukkig heeft Freud vele geweldige werken nagelaten. En hoewel veel van zijn theorieën naderhand zijn weerlegd, is het duidelijk dat zijn briljante geest voor ons een zaadje heeft geplant om de hersenen en onze meest duistere verlangens beter te kunnen begrijpen.

Het Es (id), het Ich (ego) en het Uber-ich (superego of geweten) zijn onderwerpen die werden onderzocht in zijn meest briljante werk, een ongelooflijke en gepassioneerde reis door de menselijke geest. Zijn studies naar seksualiteit, psychoanalyse, neurose, religie, fantasie, hysterie, moraal, onderdrukking en familie zijn buitengewoon briljant.

Vandaag de dag wordt Sigmund Freud nog altijd gezien als een van de meest heldere en gewaagde geesten van de menselijke beschaving. Zijn ideeën zullen altijd een inspiratiebron zijn voor toekomstige generaties.