Sigmund Freud: een biografie van een briljante geest

Sigmund Freud: een biografie van een briljante geest

Laatste update: 06 januari, 2017

Vandaag betreden we de bijzondere wereld van een briljante geest. We zullen een fascinerende reis maken door de biografie van Sigmund Freud, een auteur die ons heeft weten te boeien met zijn controversiële ideeën en bijdragen wat betreft de mens, diens instincten en diens vleselijke verlangens.

Sigmund Freud was een van de meest briljante en vooruitstrevende mannen van zijn tijd (eind 19e, begin 20e eeuw). In tegenstelling tot anderen durfde hij de schijnheilige maatschappij waarin hij leefde te shockeren. Voor psychologen vandaag de dag is hij een referentiepunt en zijn studie over de geest gericht op de psychoanalyse is nog altijd wereldberoemd.

De vroege jaren van Sigmund Freud

De vroege jaren van Sigmund Freud waren behoorlijk moeilijk. Hij werd geboren op 6 mei 1856 in de stad Freiberg (Příbor), die destijds deel was van Oostenrijk-Hongarije en vandaag de dag behoort tot de Tsjechische Republiek. Zijn vader, een wolhandelaar, verloor zijn bedrijf tijdens de economische crisis en voor het welvarende gezin betekende dit dat er een tijd aanbrak van enorme ontberingen. De toekomstige psychoanalyticus was toen net een jaar oud.

Sigmund Freud had van kleins af aan echter al scherpe instincten.

Hij begon de twintigste eeuw met zijn meest gevierde publicaties, die vandaag de dag nog altijd van grote invloed zijn. Enkele van zijn bekendste werken zijn De droomduiding, De psychoanalyse en Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, welke allemaal opnieuw gedrukt werden met toevoegingen van de psychoanalyticus.

De nalatenschap van Sigmund Freud

Vandaag de dag is Sigmund Freud zelfs nog populairder in de medische gemeenschap dan toen. Destijds trok het gebied van psychoanalytisch onderzoek alleen specialisten en patiënten aan uit de hogere klassen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.