Verandering

Bedankt ... maar toch vaarwel
Bedankt ... maar toch vaarwel

Bedankt en vaarwel zijn twee van de moeilijkste woorden om te zeggen. Dankbaarheid kan worden beïnvloed door vier mogelijke houdingen. Er zijn er die willen bedanken, maar niet weten hoe…