Kinderen

Hoe vormen kinderen morele oordelen?

Een van de meest gecompliceerde opvoedingsproblemen is hoe kinderen het verschil tussen goed en kwaad moeten leren. Dit komt gedeeltelijk omdat volwassen rolmodellen in dit geval een consistent voorbeeld moeten stellen. Eerst moeten we begrijpen hoe kinderen in de eerste…

Help! Een woedeaanval is op komst!

“Ik wil snoep!” Nee! Je weet dat dit het moment niet is om je kind snoep te geven. Maar je weet ook dat er dan één onvermijdelijk en oncontroleerbaar gevolg zal optreden: een woedeaanval. Maar wacht eens even: kan je…

Kinderen kiezen niet voor een scheiding

Volgens de officiële gegevens van de overheid waren er in 2016 in de Verenigde Staten achthonderdduizend scheidingen. Een scheiding verschaft een wettelijk kader dat de relaties zo regelt dat alle gezinsleden beschermd worden. Maar het kan een van de moeilijkste…

Emotionele verwaarlozing bij kinderen

Tijdens de kindertijd vormen we de basis waarop we ons leven zullen bouwen. Wat een kind nodig heeft, is liefde, acceptatie en zorgzaamheid. Kinderen groeien echter niet altijd op in een omgeving die deze eenvoudige eisen accepteert. Hoewel er meerdere…