Communicatie

Hoe je gebruik kunt maken van stilte

Wanneer de andere persoon tijdens een ruzie of meningsverschil plotseling stil blijft, zijn we vaak geneigd om te denken dat dit betekent dat we gelijk hadden, maar eigenlijk is dit momentje van stilte gewoon een kans om te reflecteren en…

Hoe waardevol is jouw woord?

‘Dat is echt een man van zijn woord.’ Dat hoor je niet vaak meer de laatste tijd, toch? De waarheid is dat mannen en vrouwen van hun woord tegenwoordig zeldzaam zijn. Heb je er wel eens over nagedacht wat jouw woord…

Effectief leren communiceren

Hoe vaak heb je geprobeerd om iets over te brengen en besefte je achteraf dat anderen je totaal verkeerd begrepen hadden? Hoeveel conflicten doen zich voor als gevolg van een misverstand? We leven in een maatschappij en zijn op ontelbare…

Het geheim van goede communicatie

Met communicatie bedoelen we expliciet alle soorten acties die erop gericht zijn een boodschap over te brengen op andere mensen, die dan vervolgens de strekking van onze woorden en of daden verstaan (d.w.z. zien, horen en begrijpen). Zo rechttoe rechtaan…

Hoe werkt oogcontact?

Er is een gezegde dat stelt dat ‘de ogen de spiegels zijn van onze ziel’, omdat we door middel van onze ogen aan anderen kunnen laten zien hoe we ons voelen, zowel lichamelijk als emotioneel. Bovendien kunnen we door middel van…

Het belang van goede communicatie

We lezen of horen vaak genoeg hoe belangrijk het is om een goede communicatie in stand te houden, of dit nu op je werk is, met je familie of in je liefdesleven. Is alles dat gepaard gaat met het communicatieproces…