Alle resultaten
De theorie van de zelfrealisatie

Mahatma Gandhi, Viktor Frankl en Nelson Mandela zijn geweldige voorbeelden van zelfrealisatie. Volgens de theorie van de zelfrealisatie moet ieder van ons ontcijferen wat zich binnenin ons bevindt. Dit is immers een doelbewuste, verantwoordelijke en creatieve ontwikkeling die ons laat…

Het ontbreken van problemen garandeert geen geluk

Het ontbreken van problemen leidt niet automatisch tot geluk. Belangrijker is de bereidheid om te veranderen en de onzekerheid die angst kan veroorzaken te tolereren. Om dit in de praktijk te brengen kan echter moeilijk zijn. Zoals Albert Camus zei,…

De vijf niveaus van de piramide van Maslow

In dit artikel hebben we het over de piramide van Maslow. Wat motiveert menselijk gedrag? Volgens de humanistische psycholoog Abraham Maslow is het voldoen aan bepaalde behoeften de drijfveer achter ons handelen. Om de motivatie te verklaren, introduceerde Maslow zijn…

Mindfulness als je werkloos bent

De laatste tien jaar is de werkloosheid flink gestegen. Hierdoor voelen mensen die werkloos zijn zich vaak kwetsbaar en hulpeloos. Als gevolg daarvan is de kans dat veel van hen komen te lijden aan problemen met de geestelijke gezondheid ook…

Burn-out bij gezondheidswerkers

Tegenwoordig zijn er talloze banen die contact met andere mensen vereisen, zoals binnen de gezondheidssector. Deze banen vereisen in het bijzonder constante interpersoonlijke uitwisselingen met patiënten. Deze uitwisselingen kunnen echter negatieve bijwerkingen hebben. Een van deze negatieve effecten is burn-out…

Jungiaanse therapie voor behandeling van angst

De benadering van Jungiaanse therapie voor de behandeling van angst volgt een centraal uitgangspunt. Onze gedachten en overtuigingen kunnen onze ergste vijanden worden. Vooral als we ons ertegen verzetten of niet weten hoe we moeten omgaan met wat ons zorgen baart en…

De theorie van Maslow over menselijke behoeften

Abraham Maslow is de stichter van en de belangrijkste figuur in de menselijke psychologie. Hij creëerde namelijk de hiërarchie van menselijke behoeften, die hij baseerde op het bestaan van een reeks behoeften die iedereen aangaan. Maslow organiseerde deze behoeften van…